Creeper
tisdag, mars 19, 2019

Artikel 13 tystar oss

0

Nästa vecka kan det allt vara slut. Du får inte längre posta meme eller länka dissidenter som har källmaterial från PK media.

Artikel 11 och Artikel 13 är två omtalade delar av upphovsrättsdirektivet Copyright in the Digital Single Market, som EU röstade igenom under 2018. Direktivet ska stärka upphovsrätten i Europa, Artikel 11 innebär något som ofta benämns som länkskatt. Artikel 13 handlar om ett filter som ska förhindra att användare på diverse webbplatser publicerar upphovsrättsskyddat material.

Förslagen har kritiserats för att vara svåra att verkställa, men också för att de kan inkräkta på friheten på internet. Ett flertal omröstningar av direktivet har genomförts, och i slutet av januari 2019 presenterade den rumänska ordförandeskapet i EU ett utkast som röstades ned av ministerrådet.

Ett omarbetat underlag godkändes dock av rådet en månad senare, men för att detta ska bli lag krävs även att Europaparlamentet röstar igenom förslaget. Exakt vilket datum denna omröstning äger rum är i dagsläget oklart.

Artikel 13 i EU:s omstridda upphovsrättsdirektiv slår fast att nätplattformar med användargenererat innehåll kommer att hållas ansvariga om deras användare laddar upp upphovsrättsskyddat material.

Till att börja med bryter detta mot en av grundprinciperna för en demokratisk rättsstat. Om ett brott begås (till exempel om någon sprider innehåll som skyddas av upphovsrätten) – då skall personen i fråga ställas till svars i efterhand (när handlingen är ett faktum). Med artikel 13 får vi istället förhandscensur och ett system där plattformarna måste kontrollera och filtrera vad användarna lägger upp och delar.

Artikel 11 och 13, hårt kritiserade 

I upphovsrättsdirektivet har främst artikel 11 och 13 mötts av kritik. Den förstnämnda har tagits fram för att ge till exempel nyhetsmedier ersättning om deras material sprids på nätet. Det kan innebära en licensavgift för att länka till en nyhetsartikel.

Artikel 13 ställer krav på att plattformarna ska ta ansvar för uppladdning av material som kan innebära ett upphovsrättsintrång. Då det är svårt att manuellt granska de enorma mängder material som dagligen sprids på internet kan ett filter som automatiskt granskar innehåll bli lösningen.

Slutomröstningen för EU:s förslag om nya upphovsrättsliga regler är tänkt att hållas i slutet av april. Nu ser den däremot ut att kunna ske redan nästa vecka.

Granskning Sverige utmanade Aschberg

0

Alla vet och känner mannen bakom TV3 satsning trolljägarna. Samma person har blivit ägd av vår finaste person från granskning Sverige:

I länken blir Robert ägd duktigt 🙂 länk nedan

https://minfil.com/44RaK5Sdm5/aschbergdokumenta_ren_mp4

Älmhults Kommun lär ensamkommande ragga tjejer på gymnasiet

0

Älmhult som ligger i Småland är känt för IKEA men kommer också numera bli ökänt för gullandet med ensamkommande.

I ett noll uppmärksammat FB inlägg delar kommunen med sig om de senaste. Man får lära sig ”ragga” i skolan och det på betald skoltid. När vi lever i en värld där våldtäkterna ökat med 4000% sedan 2015 är frågan varför ?

Dissidenter har varit i kontakt med förespråkare på Älmhults kommun som säger att det enligt läroplanen ingår att berika mångfald (!). Mångfald är vackert men om det förstör unga kvinnors liv så måste det uppmärksammas.

Söderhamns kommun marknadsför företagscenter med kvinna i Hijab efter #gävlegate

0

8 mil från Gävle ligger Söderhamns kommun som är en kommun i Gävleborgs län, vars centralort är Söderhamn. I Söderhamns kommun finns det 25.000 invånare.

Söderhamns kommun har ett företagscenter kallat Faxepark som är en arena för innovativ tillväxt. I en ny reklamfilm för centret möter vi Rasha Ghrerar som vill öppna ett gym ENBART för kvinnor.

Efter det stora antalet artiklar i veckan där tidningen samnytt avslöjade bakgrunden till affischkvinnan som Gävle kommun valt att pryda sin välkomstskylt med fortsätter Söderhamns kommun att propagandera för mångfald. Dissidenter skrev också en artikel om kvinnan, Imamen och mer om de kopplingar som finns mellan socialdemokraterna och Islamism.

Screenshot : Samnytt

Efter att ha besökt Faxeparks hemsida så hittar vi enbart 1 video som gör reklam för centret och det är med denna kvinna som bär Hijab.

Vi ställer oss frågande till varför de inte även använt en etnisk svensk i en video som vill starta företag ? Är detta allas lika värde ?

Det pågår ingen islamisering av det svenska samhället, eller ?

Se videon (som har 0 likes i skrivande stund).

Gävle kommun i Islamistskandal

0

Gävles kommunikationschef Johan Adolfsson är nu i blåsväder efter att han på en affisch använt en kvinna kopplad till Islamism. Adolfsson är känd för att vurma för mångkultur och på Linkedin det sociala nätverket för business gråter han ut om allt hat han har fått ifrån kvinnliga muslimer och vanliga svenskar när de påpekar att Hijab är en kvinnoförtryckande symbol.

I denna artikeln kommer vi att påvisa de extrema kopplingarna som finns mellan Socialdemokraterna, finansiär från Al Qaida, Gävles Islamistiska Imam, och kvinnan på affischens kopplingar till den extrema islamistiska moskén Gävle.

Kommunikationsdirektören för Gävle stad Johan Adolfsson skriver: ”Jag noterar samtidigt att inga protester kom när vi lyfte fram vita, kristna, heterosexuella män i vår marknadsföring”. Ser man verkligen tydligt vilken religion och kön det är? Om en androgyn man hade haft hijab på sig, vilken religion har då han?

I skrivande stund har inlägget gillats av över 2600 personer, och inläggen på affärsnätverket är väldigt positiva från företagare som tycker det är fint med den mångkulturella samhället (innan de fick reda på innehållet i artikeln)

På det stora sociala nätverket Linkedin som är som ett facebook för arbetstagare och företag så går åsikterna isär om det var bra eller dåligt att välja just detta motiv till Gävle kommun. Vi har anonymiserat inläggen.

De ”onda”

De ”goda”

Varför väljer en stad en viss bild eller slagord för att representera staden? Identifikation och signaler är viktiga i all marknadskommunikation. Det vet naturligtvis en kommunikationschef. Nu väljer Gävle stad denna bild som symbol för vad staden vill signalera till besökare och förbipasserande bilister.

Vem är då denna Suzan Hindi som Gävle stad valt till affischen? I Gävle är hon inte vem som helst. Hon har varit guide för al-Rashideenmoskén som är finansierad av en man som utöver att han stöder moskéer i väst, finansierat terrorism.

Imam Abu Raad utanför moskén

Moskén är salafistisk och leds av Imamen Abu Raad. Abu Raad har starka kopplingar till den jihadistiska miljön och har granskats upprepade gånger av Gefle Dagblad. Dessutom har Suzan Hindi tidigare kopplingar till studieförbundet Ibn Rushd, en av det Muslimska Brödraskapets många organisationer i Sverige. Att ha henne på affischen är en rak hälsning till icke-salafistiska invandrargrupper om salafistisk dominans. För invandrargrupper som flytt från religiöst förtryck sänder bilden en mycket obehaglig signal. Vad är det meningen att bilden ska sända för budskap till majoritetssamhället? Jag vet vilken signal jag läser in och jag protesterar starkt emot den.

På vilket sätt är socialdemokraterna knutna till Muslimska Brödraskapet? Socialdemokraternas förening för kristna socialdemokrater, Broderskapsrörelsen, fick efter valet 1999 ansvaret för att utveckla samarbetet med Muslimska Brödraskapet, enligt den tiosidiga rapport som Broderskapsrörelsen upprättade.

För valet bedömdes projektet som ”mycket framgångsrikt” och inte minst genom SMR:s (Sveriges Muslimska råd) aktiva bidrag har muslimernas valdeltagande sannolikt varit högt och många har röstat på socialdemokraterna. Man såg ”utrymme för mer långtgående samverkansprojekt mellan socialdemokraterna och SMR och dess politiska gren.

Varken svenska folket eller någon utanför socialdemokraterna visste någonting om den här överenskommelsen förrän Uppdrag Granskning avslöjade överenskommelsen 2006.

Konkreta mål hade satts i överenskommelsen. ”2002 ska bland socialdemokratiska förtroendevalda finnas muslimer på 15 kommunala fullmäktigelistor, 5 landstingslistor och på riksdagslistorna i minst 5 län. SAP skall ha 2 000 muslimska medlemmar och 300 skall ha fått en politisk grundutbildning.”

Inom Broderskapsrörelsen, som sedermera bytte namn till Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, fortsatte närmandet. När ordföranden för Islamiska Förbundet i Sverige valdes in i partistyrelsen våren 2013 (och kickades ut efter en vecka), var det efter en längre karriär i lokalföreningen Hjärta – troende socialdemokrater i Stockholm.

Vad är då Muslimska Brödraskapet och varför behöver vi bry oss om vad de håller på med? Muslimska Brödraskapet (MB) är en politisk och religiös organisation, grundad i Egypten och med målet att skapa en gudsstat styrd med sharialagar.

Deras samhällsmål är alltså att upphäva vår demokrati och våra lagar. Istället ska Sharia och Koranen styra våra liv. Det är vad Muslimska Brödraskapets mål är. Hur de planerar att nå dit i olika länder utarbetar de olika strategier för varje land för att uppnå sina mål. De behöver alltså inte ha samma strategi i Sverige som de har i något annat europeiskt land. Därför gäller det att granska dem särskilt noga, de är strateger.

Vilka är Ibn Rushd? Studieförbundet Ibn Rushd driver studiecirklar i moskéer och lokaler knutna till muslimska organisationer runt om i hela Sverige. De mottar stora statliga och kommunala bidrag, alltså våra skattepengar, som går till studieverksamhet, ofta kring undervisning i islam och begrepp som ”islamofobi”. Ledningen är helt styrd av MB. De har för skattemedel köpt Granhedsgården som samägs med Islamiska Förbundet (och dess stiftelse). Efter att Ibn Rushd överlåtit ena hälften av gården på stiftelsen IFIS, så har den andra halvan lagts i ett med iFIS samägt bolag. Stiftelser lyder inte under offentlighetsprincipen, vilket innebär att journalister och medborgare inte har rätt att få ut handlingar om deras verksamhet. Vi kan alltså inte granska dem, vilket säkert också är anledningen till att Granhedsgården ägs av stiftelsen. De vill inte att vi ska veta vad de sysslar med.

Mer om hijab-kvinnan och varför valet av henne är minst sagt problematiskt. Vid sidan om sitt engagemang i Gävle moské figurerar Suzan Hindi även som krönikör hos det islamistiska studieförbundet Ibn Rushd som med sin radikala tolkning av islam utpekats för att radikalisera ungdomar i landet. Det har även framkommit uppgifter att studieförbundet har kopplingar till Muslimska Brödraskapet, bland annat i förstudien om Muslimska Brödraskapet som MSB beställde av av terrorforskaren Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durrani.

Vad spelar det då för roll att Hijab-kvinnan är starkt knuten just till Gävlemoskén? Grundaren av denna moské, al-Rahman bin Umayr al-Nuaymi räknas som en av de största Al Qaida-finansiärerna efter att ha skänkt pengar till terroristorganisationen i mer än ett decennium. I Gävle moskés stadgar går det att läsa hur deras stiftelse ”Al-Rashideen Moskén i Gästrikland” bildades i slutet av 2007.

”Undertecknade stiftare Sheik Eid Mohammam Al-Thani Charity Organisation i Quatar förordnar härigenom att bilda en självständig förmögenhet med ändamålet att förvärva, äga och förvalta fastigheten Söder 61:9, med adress S. Rådmansgatan 25, 80251 Gävle (fd Metodist Kyrkan) och på denna inrätta en moské.”

Han är sedan 2013 terrorlistad av USA, EU och FN för sin finansiering till jihadistgrupper i Irak, Syrien, Jemen och Somalia. Därför har alla hans tillgångar frysts.

När terroristorganisationen Islamiska Staten 2014 intog stora områden i norra Irak, däribland näst största staden Mosul, hyllade Gävles imam Abo Raad erövringen på Facebook. Efter några timmar togs inlägget bort.

Hijab-kvinnan bär just hijab. Ordet hijab på arabiska betyder “barriär” eller “sköld”, och refererar till isolering och segregering av kvinnor gentemot män. Hijab är först och främst en religiös symbol som har en betydelse och ett syfte inom en religiös kontext, inom vilket en kvinnas hår och kropp anses vara “awrah”, ett arabiskt ord som bokstavligt översatt betyder att något är “defekt” eller “bristfälligt”. I detta avseende är detta “något” kvinnokroppen, som anses bringa skam eller leda till frestelse och synd.

Detta koncept reflekterar en strävan efter “sexuell renhet” på religiösa grunder, en ultrakonservativ syn på kvinnors kroppar och sexualitet, och på sex i allmänhet. Det representerar en översexualisering av kvinnan som behandlas som sexobjekt som under alla omständigheter måste skylas för att inte väcka mäns begär. I förlängningen innebär det att kvinnan ansvarar för mannens sexualitet, inte mannen själv.

Varför väljer vi att belysa islamism i denna artikel? Det finns de som påstår att det inte pågår någon islamisering av det svenska samhället, men inget kan vara mer fel. Rika män från Saudiarabien finansierar ett flertal moskéer i Sverige och snart kommer vi att ha böneutrop i alla svenska städer flera gånger per vecka. Islamister är bokstavstroende och enligt koranen ska de förinta alla otrogna (precis som IS gjorde i kalifatet). Idag har vi kvinnor i Hijab på TV4 nyhetsmorgon som lagar mat i tv, vi har en välkomstskylt i Gävle där kvinnan har Hijab. Det smygs långsamt in Islam i det svenska samhället för att göra det socialt accepterat.

Utvisning på låtsas – hemlöshet och Socialdemokraternas falska löften

0

i Expressen idag finns det en snyftartikel om de stackars ensamkommande barnen som efter definitivt utvisningsbeslut valt att fly till slummen i Frankrike. I artikeln är det synd om dem då de fått sin ålder uppskriven efter de medicinska ålderstesterna och tvingas nu bo i tält i franska slummen.

Det är högst anmärkningsvärt att regeringens fatala misslyckande att utvisa personer från landet inte fått större massmedialt genomslag. Vi har en gränspolis som saknar lokaler, telefoner (!), och personal som i intervjuer verkar helt uppgivna. De beskriver situationer när de tagit en illegal och samtidigt får de stå vid hamnen och titta på när en grupp på 20-30 illegala papperslösa tar sig in i landet.

Socialdemokraterna lovade förra mandatperioden att 80.000 som fått avslag skulle utvisas. Facit visar helt andra siffror och det finns en total förnekelse och politisk ignorans kring det faktum att vi kan inte skydda vara gränser och inte heller genomföra utvisningar.

I förra veckan fick finansministern Magdalena Andersson frågan i riksdagen av en företrädare från SD hur många av 80.000 som utvisats under föregående mandatperiod. Hennes svar blev att de kraftigt utökat antalet förvarsplatser för utvisning (från 200-300?).

Samtidigt bor det 100.000 + utvisade illegala personer på pappret i ett svenskt parallellsamhälle där olika skumraskföretag genom svart ekonomi och under slavlika förhållanden utnyttjar de papperslösa som uppehåller sig i landet. Som exempel hade vi 3 stycken som arbetade som städare hos polisen, på en plats som var ett skyddsobjekt. Samtidigt snedvrider denna typ av billiga anställningar konkurrensen mot legitima företag som gör rätt för sig.

Sverige hade enligt senaste statistiken 34.000 hemlösa i hela Sverige som I ur skur tvingas leva på gatan. Inte sällan är det personer numera som hamnar på gatan för deras pensioner räcker inte till att betala för deras bostad, och i bostadsbristens Sverige så är det lika med en dödsdom att inte kunna betala hyran då det sociala skyddsnätet inte längre fungerar.

När nästa lågkonjunktur kommer och räntan höjs till 5-7% så kommer en stor majoritet av de som köpt sin bostad till höga priser i de stora städerna inte längre att klara av att amortera och betala den högre räntan. Många har vi köp utgått ifrån att räntan ska ligga kvar på minus eller runt 1% för det är vad deras ekonomi klarar av. Vi kommer då att få se en bostadsbubbla av rang och värdet på bostäder kommer störtdyka likt på 80-talet när räntan var uppe i 500%. Samtidigt under en lågkonjunktur så ökar arbetslösheten vilket talar för att ännu fler kommer inte klara av att betala för sin bostad och bli hemlösa.

Samtidigt I toklandet Sverige köper kommuner upp fina villor och bostadsrätter där de placerar nyanlända som enligt statistik kommer få vänta 8 år innan de när egen försörjning. De 34.000 hemlösa svenskarna får absolut ingen hjälp från de sociala myndigheterna på samma sätt som en nyanländ familj.

Idag kom även en nyhet om att 460 barnfamiljer hade vräkts under 2018, detta trots att regeringen Löfven lovat en nollvision att inga barnfamiljer skulle hamna på gatan. Att regeringen löfven lovar och lovar är vi vana vid men det sker tyvärr inget infriade av deras löften.

Som svensk patriot känns det otroligt. jobbigt att se sitt kära fosterland gå sönder bit för bit.

Dissidenter.com online igen 👍

0

Efter en veckas tekniskt strul så har vi äntligen fått upp sajten igen efter att ha fått gå tillbaka till tidigare backup plus uppdatera sajten till senaste versionen.

 

Vi har ett gäng artiklar på lager som vi ligger efter med att posta med de kommer snart att publiceras.

Vi önskar alla våra läsare en riktigt god fortsättning på julen och att ni alla får ett riktigt gott nytt år!

Dissidenter.com online igen!

Artikelserie : De fria – Dan Park

0

Dan Park har dömts igen för hets mot folkgrupp, många har haft synpunkter kring hans konst men få har förstått sig på Dan. Dissidenter har gjort sig ett försök förstå sig på Dan och i vår intervju framkommer det en person som ska tolkas som konstnär och ingenting annat.

Redan på slutet på av 1980-talet började Dan klipp och klistra ihop affischer för att provocera samhäller till det bättre, vi har under ett flertalet intervjuer kommit Dan på livet och hur han själv ser på livet. Vår uppfattning är solklar, dan är en en stjärna som inte låter sig tystas om det så handlar om rättsamhället eller tramsblivna autonoma vänsterblivna.

När började du med din konst ? 1988-1989 Var enklare då, klipp och klistra idag är det mer avancerat och jag använder också photoshop.

Du blev precis dömd igen för hets mot folkgrupp,. hur ser du på det ?

Jag får tre mål mat om dagen material till konst och slipper ligga samhället till belastning, men fri konst är viktigt.

Hur var din barndom ?

Vill inte prata om det

Är du Nazist ? Varför dyker du upp i alla sammanhang ?

Det handlar om att provosera, men också det fria ordet. 

Är du Nazist ?

Försök inte som andra, jag är FRI.

Slutligen frågar vi dan om hans mål och han anser att man ska var snäll mot djuren

 

 

 

 

 

När ingen hör dig skrika – vart är de vuxna i rummet?

0

Sverige det fantastiska landet som på 80 och 90-talet sågs som ett framgångsland utomlands har snabbt förfallit till ett land som svenskarna inte längre känner igen.

Det räcker att öppna valfri nyhetssida från MSM för att läsa om dagens bilbränder, gruppvåldtäkter, skjutningar och rån, enstaka händelser som för bara några år sedan hade skapat krigsrubriker på löpsedlarna beskrivs numera i små notiser. Det har gått så långt nu att MSM som tidigare fördömde alternativmedia som ”hatsajter”, ”högerextrema” nu helt har kopierat sättet som nyheter i många år beskrivits där. MSM har tappat så pass många besökare på deras nyhetssidor för att de inte beskrev hela sanningen om vad som skett samtidigy som upplysta svenskar läste istället alternativmedia för att få veta sanningen. När MSM mörkar sanningen så tappar de självklart trafik och med minskad trafik så minskar även potentiella reklamintäkter. MSM som tidigare fördömde sajter som avpixlat har idag kopierat retoriken rätt upp och ned och det har till och med gått så långt så att tidningar som Expressen har slutat att picka utländska gärningsmän i hopp om att tidigare läsare ska komma tillbaka. Det är självklart bra att de stora tidningarna börjar beskriva sanningen för sina läsare men det återstår fortfarande problem med att alla personer som beskrivs att ha dömts för ett brott är ”Svenskar”, det räcker att du är ett ensamkommande ”barn” som flytt från tryggheten i Iran men uppgett Syrien eller Afghanistan som ursprungsland och ankommit till Sverige utan ID-handlingar och fått permanent uppehållstillstånd för att klassas som ”svensk” i media.

Den stora frågeställningen är om detta är ett problem?

De svenskar som enbart inhämtar sin verklighetsbild från MSM och SVT blir totalt grundlurade och i sin filterbubbla tror de att svenska män plötsligt har blivit helt galna och börjat utföra gruppvåldtäkter, kastar sten på blåljuspersonal, samt börjat skjuta mot varandra på allmän plats. De vänsterextrema och feministerna skyller på att svenska män har alltid varit våldtäktsmän och brukar ange att våldtäkter är vanligt inom MC-gäng och att örebromannen minsann var en svensk. De väljer att blunda för sanningen och när Expressen gjorde en genomlysning av gruppen ensamkommande visade det sig att över 90÷ saknade ID-handlingar och över 80÷ var över 18 år och skulle klassas som vuxna och inte barn. Fusket med ålder hos gruppen ensamkommande är så pass grovt att till och med vuxna män på 35 år låtsas vara 17 för att få åtnjuta HVB-hem och god man. Personal på HVB-boenden rapporterar att en majoritet av barnen via Skype haft daglig kontakt med sin fru och barn som är kvar i Iran och väntar på att deras man ska få permanent uppehållstillstånd så de kan komma hit som anhöriga. Det Svenskarna helt har missat är migrationsverkets prognos att fram till år 2021 kommer vi att få ta emot 350.000 migranter till där majoriteten är anhöriga. En annan absurd sak med gruppen ensamkommande är att en majoritet av dem har fått barnpension för sina döda föräldrar, föräldrar som lever och väntar på att deras duktiga son ska få uppehållstillstånd så att de kan komma hit som anhöriga. När ett ensamkommande barn ”hittar” sina föräldrar så sker ingen anmälan om bidragsfusk. Samtidigt har Sverige den värsta obalansen i världen hos barn 16-18, det går idag i åldersspannet 117 pojkar på 100 flickor sedan 35.000 ensamkommande pojkar anlände 2015. Det innebär att det finns 17 pojkar för mycket per 100 flickor, och om vi utgår ifrån att 90÷ är heterosexuella så kommer det bli mycket svårt för de som blir över att skaffa en partner. Är det en slump att våldtäkterna ökat ?

I valet röstade över 1.1 miljoner på Sverigedemokraterna och med sina 17.7÷ sänder det ut en stark signal att många svenskar vill se en total förändring av den svenska migrationspolitiken men de övriga 7 partierna i riksdagen fortsätter att låsa ut och ignorera det tredje största partiet helt på grund av dess historik. Det talas om att SD inte har gjort upp med sin historik genom en vitbok, men då kan man fråga sig varför S, V, C, M inte gjort upp med sin bruna historik ?

Om du frågar dina vänner om vad de anser kring tryggheten i Sverige idag jämfört med på 80 och 90-talet så kommer du att få höra att en majoritet inte längre känner sig trygga. Kvinnor vågar inte längre gå ut ensamma på kvällarna och då Sverige nu toppar statistiken över antalet våldtäkter per 100.000 invånare så är det tydligt att det mångkulturella experimentet som klubbades i Sveriges riksdag 1975 har totalt misslyckats. Dissidenter som kritiserar förd politik och avslöjar dubbelmoralen hos både partier och MSM blir förföljda, bespottade, censurerade och avstängda från sociala medier, avstängda från fackförbund samt att vänsterextrema krafter ringer upp arbetsgivare i syfte att förstöra individens inkomst. Denna jakt på de som beskriver sanningen har tyvärr gått så långt att personer har tagit sitt liv samtidigt som de vänsterextrema jublar att de lyckats tysta en av deras motståndare.

Som exempel på hur de vänsterextrema tänker så på folkets demonstration på Raoul Wallenbergs torg ett stenkast utanför den judiska synagogan så stod de med banderoller med swastiskor på och nidbild på Jimmie Åkesson som nazist. Hur tänkte de ? Ett flertal av de medverkande på demonstrationen uppmärksammade polisen på kontrollerna då de tog mycket illa vid sig, polisen gjorde ingenting och ville inte ens ta upp en anmälan om hets mot folkgrupp då detta var vänstern som låg bakom. I motdemonstrationen fanns många ungdomar från ung vänster, antifa, och självklart var Loan från researchgruppen på plats för att fotografera alla ”nazister” som deltog på demonstrationen som hade som syfte att avsätta den socialistiska regeringen.

I det tokiga landet Sverige kan ingen längre höra dig skrika för då censuras du och tystas ned. Att vara kritisk till utvecklingen och belysa sanningen är numera farligt då du kommer bli beskylld för att ha fel värdegrund. När vårt älskade land Sverige kollapsar totalt vid nästa lågkonjunktur och vi inte längre har råd att betala försörjningsstöd åt de nyanlända som behöver i snitt 8 år på sig innan de får egen försäljning, då kommer vi att få se farliga tider och kanske till och med ett inbördeskrig.

Är det en slump att 660.000 Svenskar redan har flyttat till andra länder ?

Stor aktion för fria ordet

0

Det har skett en stor aktion för att få svenska folket att förstå vad Niklas Steorn står bakom som kämpar för allt annat än Sverige. Det kom ett Mail som innehöll följande :

 Under helgen så har det delats ut över 16 000 st flygblad i större
delar av Vallentuna och närliggande orter. Det har klistrats upp
affischer och satts upp banderoller.
Folket måste få veta vem Nicklas Steorn är och vad han står bakom.
Kampanjen kommer att fortsätta.

Vi bifogar flygbladet så att även ni får ta del av materialet.

Attachment.png
Attachment_1.png
Attachment_2.png
Attachment_3.png
Creeper