Creeper
onsdag, juni 19, 2019

Sadé ger stöd om du blivit anmäld av ”Näthatsgranskaren” för förtal för att ha delat Lamotte

0

Många helt vanliga människor har som ni vet råkat illa ut på grund av ”nätverksgranskaren”. De har delat Lamottes reportage på sociala medier.

Vi är många som sluter upp på de utsattas sida. Nu går juristen och partiledaren för Medborgerlig samling, Ilan Sadé, ut och erbjuder ideellt stöd till de personer som blivit stämda för att de har delat Lamottes reportage.

Ilan Sadé skriver i ett Facebookinlägg: Föreningen Näthatsgranskaren ägnar sig åt att finkamma nätet och sociala medier för att förbereda akter inför polisanmälan av hets mot folkgrupp. Föreningen erhåller statligt stöd och har fått mycket stor, positivt vinklad uppmärksamhet i media. Om verksamheten kan man tycka vad man vill. Jag har uttryckt mig kritiskt tidigare.

I föreningen har Tomas Åberg en central roll. Åberg har ett problematiskt förflutet vad gäller skötsel av djur mm, vilket bland annat ledde till beslut om djurförbud. Detta har uppmärksammats av ett antal publikationer och även av frilansaren Joakim Lamotte.

Ett antal privatpersoner har delat artiklar och inlägg om detta på Facebook. Artiklarna och inläggen har tveklöst haft en för Tomas Åberg negativ, för att inte säga svartmålande, vinkel. Samtidigt är det så att Åberg i högsta grad är en offentlig person med hög moralisk svansföring.

Nu har Åberg valt att gå till domstol och stämma för förtal. Mig veterligen är det inte källorna – d v s tidningarna och Joakim Lamotte – som hittills har drabbats av stämningar, utan vanliga privatpersoner vilka har delat uppgifterna vidare på Facebook. Detta är ett tillvägagångssätt som jag finner helt förkastligt. I den digitala eran kan man nästan jämföra detta med att man skulle stämma en person för förtal som lägger en kvällstidning på fikabordet på jobbet i syfte att sprida en nyhet, om det nu skulle stå ofördelaktiga saker där som den utpekade skulle anse vara förtal.

I vart fall en av privatpersonerna är medlem i Medborgerlig Samling, och jag har därför fått del av materialet. Jag bestämde mig därefter för att ge det stöd jag kan ge ideellt som jurist i processen. Det rör sig alltså i det här fallet om ett tvistemål som omfattar 15 000 kr.

Men det är mycket mer än så som står på spel.

Oavsett vad tingsrätten kommer att komma fram till, ser jag det som principiellt viktigt att ta striden i det här fallet. Om gränsen för förtal skulle ha överskridits när man som privatperson sprider uppgifter som finns i tidningar med ansvariga utgivare och uppgifter från en känd frilansjournalist, har vi ett problem som bör komma upp till politisk nivå. Om gränsen däremot inte skulle anses överskriden, får vi ett kvitto på det.

Jag vill därför också passa på att med detta inlägg uppmana den som har mottagit ett krav eller en stämning på just de grunder som beskrivs ovan att höra av sig om man är i behov av stöd. Avstår man från att svara blir det förr eller senare tredskodom, d v s en vinst för kärandesidan på ”walk over”. Det är viktigt att gränserna klargörs och det kan, enligt min mening, inte ha varit lagstiftarens mening att den som anser sig ha blivit förtalad ska ha en guldgruva i form av en väldig mängd andrahandsspridare av materialet. Detta i stället för att gå på de ursprungliga spridarna, när det handlar om publikationer med ansvarig utgivare och/eller välkända skribenter, och ta kampen med dem.

Grundlagsändring kan tysta all kritik mot regeringens utrikespolitik

0

Förra mandatperioden var sannerligen ingen ljus period för svensk yttrandefrihet och åsiktsfrihet. En grundlagsändring som skulle ha gjort att regeringen kunde utse ”godkända” journalister som skulle få exklusiv tillgång till offentliga handlingar och ge dem ett extremt informationsövertag över alternativ media stoppades i sista sekund och röstades ner i riksdagen. Detta tack vare det som skrevs i alternativ media.

Den grundlagsändring som nu kan gå igenom skulle innebära att var och en som engagerar sig i Sveriges utrikespolitik kan riskera att bli fällda för utlandsspionage. Det låter som ett påhitt, men lagtexten så som den formulerats innebär faktiskt precis det.

Grundlagsändringen gör, om den går igenom riksdagen, att man som journalist, medborgarjournalist eller vanlig medborgare kan dömas till fängelse för utlandsspioneri. Lagtexten kommer att göra det brottsligt att rap­por­tera på ett sätt som kan skada Sve­ri­ges re­la­tioner med främ­mande makt.

Förra mandatperioden la regeringen fram förslaget på ändring av grundlagen, SOU 2017:70. Ändringarna gäller både Ytt­ran­de­fri­hets­grund­lagen och Tryck­fri­hets­för­ord­ningen. Om ändringarna i grundlagen går igenom så kommer det till exempel att bli brottsligt att undersöka hur svenskt bistånd används, till och med att samla in uppgifterna kommer att bli brottsligt.

Redan om polisen misstänker att du samlar in uppgifter, om tex Sveriges bistånd till Palestina, så kan de sätta in hemlig avlyssning i ditt hem, på din arbetsplats, i din telefon, i familjens dator och i din dator. Brottet kommer att ha fängelse i straffskalan.

Regeringen nekar till att lagändringen kommer att påverka journalisters verksamhet.

Detta stämmer dock inte. Journalistförbundet har uppmärksammat detta liksom Yngve Sunesson vid Norra Skåne Stoppa för­sla­get som hotar tryck­fri­heten 2017-12-11. Lagen sägs innebära “Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i”.

Utredaren tar upp att lagen främst berör militär personal, men sanningen är att den blir tillämplig även i den civila sektorn.

I utredningen framgår denna skrivning ”Utvidgningen innebär att röjanden som inte är tillräckligt allvarliga för att bestraffas enligt våra förslag till nya brott i 19 kap. BrB ändock kan träffas av straffansvar”. Det innebär att det räcker med att Sveriges relationer med andra länder påverkas på något sätt. Detta även om uppgifterna som sådana var för sig inte är hemliga, de kan till och med vara allmänna handlingar man samlar in och planerar att skriva om. Det kan bli straffbart om sammanställningen som man gör kan bedömas som hemlig eller skada relationerna med främmande makt eller en grupp av länder eller intresseorganisationer.

Vi kommer alltså inte att kunna bedriva undersökande journalistik om EU, FN, SIDA osv.

Ytterligare ett utdrag från utredningen:

Med hänsyn till brottets natur och allvar, och intresset av en effektiv och ändamålsenlig straffrättslig reglering, bör det finnas samma möjligheter att tillgripa hemliga tvångsmedel – dvs hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning vid misstanke om ett uppsåtligt brott av nu aktuellt slag som vid andra jämförbara brott i 19 kap BrB.

Miss­för­hål­lan­den kommer inte kunna lämnas till svenska jour­na­lister efter­som även med­de­lar­fri­heten en­ligt för­sla­get skulle in­skrän­kas eller upphävas. Du kommer inte att kunna agera visselblåsare om någonting är riktigt fel eller till och med olagligt som har med dessa frågor att göra. Du riskerar nämligen att få din identitet röjd vid en polisutredning. Det grundlagsskydd som journalister har idag skulle upphävas redan vid misstanke om brottet som benämns vara utlandsspionage.

Biståndspolitik är i allra högsta grad något som påverkar Sveriges förhållande med främmande makt. Förra året rapporterade alternativ media om hur europeiska biståndsmedel, under svensk ledning, gått till andra ändamål än som de övriga givarländerna avsåg. Detta uppfyller definitionen ”påverkar relationen med främmande makt”.

Om journalister inte granskar biståndet finns det en risk att vi fortsatt slussar ekonomiska medel vidare till organisationer som PBA, det palestinska advokatsamfundet, som inte tillåter palestinier att ha kontakt med israeliska medborgare eller myndigheter. En organisation med säte i Gaza City och som är associerad med Hamas. Vi hade även kanske erkänt Västsahara och därmed givit företrädare för Polisario diplomatisk status. Polisario utgör idag en av de primära rekryteringskällorna för Al Qaida in Mahgrib, AQiM och IS-trogna Boko Haram. Polisario har, enligt EU:s antikorruptionsmyndighet OLAF, förskingrat 100-tals miljoner i biståndsmedel i samarbete med Algeriet.

De flesta moderater vill prata med SD

0

Moderaternas otydliga besked kring Sverigedemokraterna och interna splittring fortsätter skapa förvirring i väljarkåren.

Lars-Ingvar Ljungman, ordförande för M-förbundet i Skåne:

– Jag tycker ju att det är ett problem i den meningen att vi själv bidrar till en osäkerhet, säger han.

I fredags samlas moderater från hela landet för Sverigemöte i Karlstad.

Det har varit tunga månader för moderaterna. De senaste månaderna har partiet både förlorat kampen om regeringsmakten och fått se Alliansen splittras och i praktiken upphöra som begrepp. Det är snart bara Kristersson som använder begreppet Alliansen.

I måndags presenterade moderatledaren Ulf Kristersson Alice Teodorescu som huvudsekreterare i arbetet med moderaternas nya idéprogram.

Samtidigt fortsätter Sverigedemokraterna att gäcka moderatledaren. Hans parti är fortfarande svårt splittrat kring hur man ska förhålla sig till SD. 

Nyligen gav Ebba Busch Thor beskedet att Kristdemokraterna framöver är redo att samtala med SD i riksdagens utskott, något man tidigare inte velat göra.

Enligt källor hos moderaterna skapade Busch Thors besked irritation i moderatledningen. Man menade att det satte partiet i en besvärlig situation där man återigen avkrävdes besked i en känslig fråga. Enligt källorna är man inom moderaterna fortfarande skrämda av hur väljarna reagerade på att Anna Kinberg Batra öppnade för samtal med SD för några år sedan, då moderaterna rasade i opinionen.

Moderaterna håller än så länge fast vid beskedet att de är beredda att samtala med alla partier, men att de inte kommer att förhandla eller kompromissa med SD.

Frågan har dock splittrat moderaterna under lång tid. Moderaterna i bland annat Skåne har länge krävt att man ska behandla SD som vilket parti som helst. De vill att Kristersson ger samma besked som Ebba Busch Thor.

Lars-Ingvar Ljungman är ordförande för M i Skåne, ett av partiets största förbund. Han ser partiledningens besked som en ”minsta gemensamma nämnare” mellan de olika uppfattningar som finns i partiet.

Han ser gärna att moderaterna öppnar för förhandlingar med SD i riksdagen.

Ljungman:

– Jag kan ju tycka att det pågår en form av normalisering i den här frågan. Jag tror att det här kommer att bli ganska odramatiskt med tiden. Men vi är uppenbarligen inte där ännu.

– Jag tycker att det är ett problem i den meningen att vi själv bidrar till en osäkerhet. Men när det nu ser ut som det gör är det ju något vi får leva med.

Han menar dock att han har viss förståelse för moderatledningens besked.

Själv är han trött på diskussionen kring SD. 

– Jag är mycket frustrerad att den politiska diskussionen under så lång tid reducerats till en diskussion kring hur man förhåller sig till ett annat politiskt parti.

Enligt källor har Ljungman stöd på flera håll i landet i sin syn kring SD.

Men på andra sidan, bland de som inte vill ha med SD att göra, står Stockholms stad, ett annat mäktigt moderatfäste.

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) sa nyligen i Ekots Lördagsintervju att det inte finns något stöd bland stockholmarna för att förhandla eller samarbeta med SD. 

– Det kommer inte att ske i Stockholm med mig som företrädare, sa hon.

Under helgen är det ingen punkt på dagordningen som direkt anknyter till SD-frågan. Men flera källor uppger att det blir något som det kommer ”pratas om i korrdorerna”.

Reaktionerna på twitter är inte direkt entusiastiska.

So long farwell

0

Vi har kommit till sluts ände pga artikel 13. Vi bjuder på ljuv musik efter vi dissidenter fått statsministern sälja sin socialistklocka och burger kings vd fått avbryta sin lediga tid.

https://g.co/kgs/fK5CmE

Belgien – det första landet i väst förlorat till islam?

1
  • Partiledarna för Belgiens islamparti verkar vilja förvandla Belgien till en islamisk stat. De kallar det för en ”islamisk demokrati” och har satt ett måldatum: 2030.

  • ”Programmet är förvirrande enkelt: ersätt alla de civila och juridiska reglerna med sharialag. Punkt slut.” – Franska tidningen Causeur.

  • ”Den europeiska huvudstaden [Bryssel] kommer vara muslimsk om tjugo år” – Le Figaro.

  • Partiledarna för islampartiet verkar vilja förvandla Belgien till en islamistisk stat. De kallar det för en ”islamsk demokrati” och har satt ett måldatum 2030.

Enligt den franska tidningen Causeur är programmet ”förvirrande enkelt: ersätt alla de civila och juridiska reglerna med sharialag. Punkt slut.” islampartiet, som grundades samma kväll som kommunalvalet 2012, fick omedelbart imponerande resultat. Siffrorna är oroväckande.

Effekten av detta nya parti, enligt Michaël Privot, en islamexpert, och Sebastien Boussois, en politisk forskare, skulle kunna bli en ”implosion av det sociala samfundet”. En del belgiska politiker, som Richard Miller, förespråkar nu att man ska bannlysa islampartiet.

Den franska veckotidningen Le Point förklarar islampartiets planer: Det skulle vilja ”förhindra laster genom att förbjuda spelinstitutioner (kasino, spelhallar och bettingagenturer) och lotterier”. Förutom att göra det tillåtet att bära slöja på skolorna, och komma fram till en överenskommelse om de islamiska religiösa högtiderna vill partiet att alla skolor i Belgien ska erbjuda halal-kött i sina skolmatsaler. Redouane Ahrouch, en av partiets tre grundare, föreslog även att man skulle segregera män och kvinnor på offentliga transporter. Ahrouch var verksam på 1990-talet vid Belgiskt islamiskt centrum, en plats för islamistisk fundamentalism där kandidater för jihad i Afghanistan och Irak rekryterades.

Islampartiet vet att demografin står på deras sida. Ahrouch har sagt att ”om 12 år kommer Bryssel till stor del bestå av Muslimer.” I det stundande valet i Belgien planerar nu islampartiet att ställa upp med kandidater i 28 kommuner. Vid första anblick ser det ut som en futtig siffra jämfört med de 589 kommunerna som finns i Belgien, men det visar framstegen och ambitionerna hos detta nya parti. I Bryssel kommer partiet representeras på 14 listor av 19 möjliga.

Det är troligtvis därför Socialistpartiet nu fruktar islampartiets uppgång. År 2012 lyckades partiet, när det endast ställde upp i tre olika distrikt i Bryssel, med att få en vald representant vardera i två av dem (Molenbeek och Anderlecht), och nästan en i Bryssel Stad.

Två år senare, under parlamentsvalet år 2014, försökte islampartiet expandera sin väljarbas i två valdistrikt, Bryssel Stad och Liège. Återigen var resultatet imponerande för ett parti som vill införa sharia, islamistisk lag, i Belgien. I Bryssel fick de 9 421 röster (nästan 2 %).

Denna politiska rörelse började i Molenbeek, ”hålan för de belgiska radikala” en ”knytpunkt för rekryterare till Islamiska Staten (i Irak och Levanten)”. Jihadisterna där planerade tydligen terrorattacker över hela Europa och till och med i Afghanistan. Den franska författaren Éric Zemmour föreslog skämtsamt att man istället för att bomba Raqqa, Syrien, skulle Frankrike ”bomba Molenbeek”. Vid denna tid är 21 kommuntjänstemän av 46 muslimer i Molenbeek.

”Den europeiska huvudstaden”, skrev Le Figaro ”kommer vara muslimsk om tjugo år”.

”Nästan en tredjedel av Bryssels befolkning är redan muslimsk, enligt sociologen Olivier Servais från Katolska universitetet i Louvain. ”Utövare av islam bör på grund av deras höga födelsetal bli en majoritet om femton eller tjugo år. Sedan 2001 (…) är Mohamed det vanligaste namnet som pojkar döps till i Bryssel.”

Islampartiet arbetar i en fördelaktig miljö. Enligt borgmästaren i Bryssel, Yvan Mayeur, är alla moskéer i den europeiska huvudstaden nu ”i salafisternas händer”. För några veckor sedan bröt den belgiska regeringen det långa hyreskontraktet för landets största och äldsta moské, Stora Moskén i Bryssel, till den saudiska kungafamiljen, ”som en del av vad representanter säger är ett försök att bekämpa radikalisering”. Representanterna menade att moskén var en ”knytpunkt för extremism”.

I en kontroversiell rapport från förra året avslöjade att polisen hade avslöjat 51 organisationer i Molenbeek med misstänkta kopplingar till jihadism.

Kanske är det dags för sömniga Belgien att vakna nu?

Priset blir högt när makten pressar folket

0

Uppgivenheten och kampviljan väger nu mot varandra i folkdjupet. Makten trycker hårt och skoningslöst mot dissidenter och regimkritiker. Jag ser tydligt maktens starkt förtryckande och tydliga rörelse. Jag ser en annan och motgående rörelse. Ett pendelslag åt andra hållet. En kampvilja som gror. Var vi hamnar i den här starkt polariserade situationen är för tidigt att sia om. Den starka nedtryckande kraften från vänsteretablisemanget som vill trycka ner den förstärker den istället.

Jag ser en stark rädsla som gränsar till panik hos de styrande i väst. De stryper det fria ordet. De slår ner folkets protester med övervåld i Frankrike och många andra västländer. De stiftar lagar och genomför konventioner för att splittra folket och föra in mycket våldsamma element i tidigare fredliga och harmoniska länder. Ju mer de trycker ner, desto mer protester.

Det är dock inte de synliga folkliga protesterna som kommer att vara den starkaste motkraften från folken. Folket hittar vägar att flyta under de styrandes radar. De bildar sammanslutningar och grupperar sig. De hittar sätt att hitta varandra och söka nya sätt att skapa styrka i motståndet. De söker sig närmare det extrema. De skapar former och hittar lösningar. De ligger alltid före de styrande i denna osynliga kamp.

Det kommer en dag när de styrande inte längre hittar de som protesterar. När de formerat sig i stora grupper. Internet har många nivåer. Tekniken och kunnandet är större hos folket än hos etablissemanget. Vanliga människor söker sig närmare de mer extrema. De extrema närmar sig folket. Kraften i motståndet förenar dem. Ju starkare tryck från de styrande, ju större samhörighet mot detta tryck skapas bland de förtryckta. Tidigare meningsskiljaktigheter blir oviktiga. De som sår splittring skapar istället enighet. En stor samling enad mot makten.

Vilken väg väljer västländerna att ta? Det farliga är inte vad de frihetsälskande och alltmer radikaliserade folket tar för väg. Det farliga är hur stor press på dessa som de styrande väljer att sätta folket under. Kraften i folkets protest kommer att stå i direkt proportion till den kraft de styrande väljer att använda.

Folket vinner och friheten vinner – frågan är till vilket pris.

”De ār är pirater” – Migranterna kapar räddningsbåt för att nå Europa, specialstyrkor stormar skeppet

0

Enligt Breitbart har en räddningsbåt kapades av migranter efter att den plockat upp migrant Erna i Medelhavet. Räddningsbåten har nu dockat på Malta efter en operation med specialstyrka.

El Hiblu 1 plockade upp 108 invandrare från smugglarfartyg efter att ha fått ett nödanrop på onsdagen, enligt rapporter.

I motsats till de ”räddnings” -fartygen för invandrare som drivs av icke-statliga organisationer i ”civila samhället”, gick dock handelsfartyget inte hundratals mil ur kurs för att föra sina nya passagerare till Europa, utan styrde istället kurs för att sätta dem säkert i land i Afrika, vilket var mycket närmare. Detta utlösande en rasande reaktion från migranternas sida.

Sex sjömil från kusten av Tripoli, Libyen, bytte fartyget kurs och åkte norrut, efter en uppenbar kapning.

Matteo Salvini, Italiens vice premiärminister och inrikesminister, som hindrar illegala invandrare att landstiga i Italienska hamnar, har i sk australiensisk stil stoppat drunkningsdöden på medelhavet. Han har meddelat att det inte finns någon möjlighet för migranter att landstiga i Italien.

”Det här är inte migranter i nöd, de är pirater, de kommer bara att se Italien genom ett teleskop”, lovade han.

Migranterna försvarades emellertid av Sea-Watch, som framförde till migranternas försvar att de agerade ”i självförsvar mot de dödliga konsekvenser som tvingades på dem av Europas omänskliga gränspolitik”.

En talesman för Maltas försvarsmakt, EU:s minsta och mest tätbefolkade medlemsstat, bekräftade att kaptenen ”när de kommit i kontakt med tankfartyget” upprepade gånger uppgav att han inte hade kontroll över fartyget och att han och hans besättning blev tvingad och hotad av ett antal migranter att gå vidare till Malta. ”

Fartyget hindrades från att komma in i maltesiska territorialvatten av ett patrullfartyg och ett ”Special Operations Unit Team” skickades för att säkra fartyget och för att återföra kontrollen över skeppet till kaptenen”, bekräftade han.

I slutändan uppnådde kaparna sina mål framgångsrikt, och de släpptes ut i den europeiska nationen strax efter att fartyget befriades.

Storbritanniens admiral Chris Parry CBE, en tidigare generaldirektör för försvarsutvecklings-, koncept- och doktorsministeriets försvarsdepartement, har tidigare varnat för den dåliga säkerheten vid Europas sjögränser och tillåtande attityd gentemot olaglig invandring vilket sätter Europa i fara för sjöburna attacker av radikala islamiska terrorister och opportunistiska pirater – vilket tycks ha varit fallet i veckan.

I Spanien, som har blivit ett nytt favoritmål för illegala invandrare sedan de östra Medelhavs- och centrala Medelhavsrutterna som samlades i Grekland och Italien, togs under kontroll, har rädslan ökat för att liknande aktioner kan utföras av beväpnade islamister.

Inte ens Korrespondenterna på SVT tror på IS-medhjälparna

1

I Korrespondenternas reportaget om IS-medhjälparna framgår tydligt att inte ens reportern tror på IS-medhjälparna. Kvinnan i grön hijab hävdade att hon inget sett av alla de offentliga avrättningarna, flickorna som togs som slavar, de offentliga bestraffningarna. Vilken lögn.

På filmen syns IS-klockan på kvinnans vänstra arm. Den sortens klocka delades endast ut till de som terrortränades. Den var tänkt att användas som timer till bomber.

Vad trodde dessa kvinnor att IS var? Detaljerade filmer med de mest vedervärdiga avrättningsmetoder har visats på nätet flera år innan de åkte. Att åka in i IS-kontrollerat område utan IS praktiska hjälp var inte möjligt. Varje person som befann sig på IS-kontrollerat område var tvungen att skriva på ett kontrakt. Männen fick välja mellan att bli soldater eller självmordsbombare. Några andra alternativ fanns inte. Inga ambulansförare eller kockar fanns alltså som alternativ.

Bilden på barnet i femårsåldern som avrättade en fånge är en tydlig bild som måste tas på allvar. Barn i IS avrättade fångar. Även små barn. Ska dessa gå i svenska skolor? Nej. Uteslutet. De går inte att rehabilitera.

Ok, vad ska ”vi” göra med dem då? Vi ska få kurderna att överlämna dem alla, varenda en (möjligen med undantag för spädbarn) till Syriens och Iraks myndigheter för lagföring. Brotten har begåtts på dessa länders territorium. De ska lagföras enligt dessa länders lagar. Det är naturligtvis internationell rätt, dvs territoriets lagar, som ska tillämpas.

Europa måste snarast kontakta Syriens och Iraks ledningar och erbjuda sig att medla mellan dem och kurderna för att möjliggöra detta. Kostnaderna för Syrien och Irak för svenska medborgare när de lagför svenska medborgare ska Sverige stå för. Detsamma med övriga Europas länder, givetvis får Europas länder stå för Syriens och Iraks kostnader för att lagföra deras medborgare.

Det måste snarast bli stopp för märkliga diskussioner om att Sverige ska ta emot dessa när vi saknar alla möjligheter att lagföra dem i Sverige.

Det är över – Regeringen välkomnar IS-mördare hem till 🇸🇪

0

Länge har debatten pågått kring IS-Terroristerna och deras barn. Klart är att både kvinnor och män som blivit gripna får två straff i Irak antingen livstids fängelse eller döden i Absurdistan får de villa Volvo och korvgrillning.

Nu är det plötsligt synd i MSM om alla dessa männen som kokt fångar i olja, eldad upp dem i burar och halshuggit dem. Kvinnorna precis som männen utmålas som offer som inte sett ”något” och alla har varit ambulansförare 😂

Nedan är ett exempel på hur pass oskyldiga de är :

Cellgifter slut i hela Sverige i 2 veckor framåt

0

En utav våra läsare som har spridd cancer har hört av sig till oss idag och enligt honom som är patient hos Södersjukhuset i Stockholm så är cellgift slut i hela Sverige och nytt inkommer först igen om 2 veckor. Då vi på dissidenter ej är läkare och ej har någon kunskap om cellgifter mot cancer som spridits i hela kroppen är skild från enstaka områden vet vi ej hur detta kommer påverka svenska cancerpatienter framöver.

Då han har cancer spridd i hela kroppen och riskerar tyvärr döden om han inte får sina cellgifter så uppstår direkt frågan hur välfärdsstormakten Sverige lyckats misslyckas så dåligt i att kunna lagerföra medicinering som kan rädda liv ?

De sista 6 månader har han gått på regelbunden behandling men nu denna veckan kom detta tråkiga beskedet att det var slut.

Med tanke på hur han mår har vi idag ej lyckats genomföra en intervju men eventuellt imorgon om han då mår bättre så kommer vi då få full möjlighet att återgiva hans berättelse.

Vi har även ikväll sökt Södersjukhuset och Karolinska för att bekräfta vår story men presstjänsten har tyvärr var stängd.

Vi hoppas han mår lite bättre imorgon och att vi då kan återkomma med en intervju.
Creeper