Det skrivs mycket nu om att lagrådet uttalat sig om att kriminalisering av deltagande och samröre med terrororganisation inte är möjlig. Den strider enligt dem mot den grundlagsskyddade föreningsfriheten.

Regeringen fattade beslut i februari

I slutet av februari fattade regeringen beslut om att införa två nya brott: deltagande i en terroristorganisation och samröre med en terroristorganisation. Brottet föreslås kunna ge från två till sex års fängelse och målet var att en ny lag ska vara på plats i augusti.

Lagförslaget skickades därefter till Lagrådet som granskar viktiga lagförslag och yttrar sig innan riksdagen ska ta ställning till dem.

Lagrådet säger nej till regeringens förslag att göra det straffbart att delta i terroristorganisationer, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Lagrådet bedömer att det innebär en begränsning av den grundlagsskyddade föreningsfriheten.

Frågan är om lagrådets remissvar stämmer. Jag är av en annan mening.

Min bedömning är att grundlagen ger utrymme att lagstifta mot de båda av regeringen föreslagna gärningarna med hänvisning till följande.

Enligt grundlagen får föreningsfriheten begränsas när det gäller sammanslutning vilkas verksamhet är av ”militär eller liknande natur” (ja nog faller IS som organisation in på den beskrivningen) och dessutom får undantag göras för sammanslutningar som ”innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller liknande förhållande.” Självklart faller IS in på allt detta.

Utdrag Regeringsformen 2:24:

Därmed anser jag att lagstiftning kan och ska göras.

Det har också framförts argument i något svepande ordalag om att det är svårt att juridiskt avgöra vad som är en terrororganisation.

Eftersom både FN och EU har listor på terrororganisationer så finns det vad jag kan bedöma kriterier och ordnade beslutsvägar gällande vilka organisationer som avses.

LÄMNA ETT SVAR

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.