Gävles kommunikationschef Johan Adolfsson är nu i blåsväder efter att han på en affisch använt en kvinna kopplad till Islamism. Adolfsson är känd för att vurma för mångkultur och på Linkedin det sociala nätverket för business gråter han ut om allt hat han har fått ifrån kvinnliga muslimer och vanliga svenskar när de påpekar att Hijab är en kvinnoförtryckande symbol.

I denna artikeln kommer vi att påvisa de extrema kopplingarna som finns mellan Socialdemokraterna, finansiär från Al Qaida, Gävles Islamistiska Imam, och kvinnan på affischens kopplingar till den extrema islamistiska moskén Gävle.

Kommunikationsdirektören för Gävle stad Johan Adolfsson skriver: ”Jag noterar samtidigt att inga protester kom när vi lyfte fram vita, kristna, heterosexuella män i vår marknadsföring”. Ser man verkligen tydligt vilken religion och kön det är? Om en androgyn man hade haft hijab på sig, vilken religion har då han?

I skrivande stund har inlägget gillats av över 2600 personer, och inläggen på affärsnätverket är väldigt positiva från företagare som tycker det är fint med den mångkulturella samhället (innan de fick reda på innehållet i artikeln)

På det stora sociala nätverket Linkedin som är som ett facebook för arbetstagare och företag så går åsikterna isär om det var bra eller dåligt att välja just detta motiv till Gävle kommun. Vi har anonymiserat inläggen.

De ”onda”

De ”goda”

Varför väljer en stad en viss bild eller slagord för att representera staden? Identifikation och signaler är viktiga i all marknadskommunikation. Det vet naturligtvis en kommunikationschef. Nu väljer Gävle stad denna bild som symbol för vad staden vill signalera till besökare och förbipasserande bilister.

Vem är då denna Suzan Hindi som Gävle stad valt till affischen? I Gävle är hon inte vem som helst. Hon har varit guide för al-Rashideenmoskén som är finansierad av en man som utöver att han stöder moskéer i väst, finansierat terrorism.

Imam Abu Raad utanför moskén

Moskén är salafistisk och leds av Imamen Abu Raad. Abu Raad har starka kopplingar till den jihadistiska miljön och har granskats upprepade gånger av Gefle Dagblad. Dessutom har Suzan Hindi tidigare kopplingar till studieförbundet Ibn Rushd, en av det Muslimska Brödraskapets många organisationer i Sverige. Att ha henne på affischen är en rak hälsning till icke-salafistiska invandrargrupper om salafistisk dominans. För invandrargrupper som flytt från religiöst förtryck sänder bilden en mycket obehaglig signal. Vad är det meningen att bilden ska sända för budskap till majoritetssamhället? Jag vet vilken signal jag läser in och jag protesterar starkt emot den.

På vilket sätt är socialdemokraterna knutna till Muslimska Brödraskapet? Socialdemokraternas förening för kristna socialdemokrater, Broderskapsrörelsen, fick efter valet 1999 ansvaret för att utveckla samarbetet med Muslimska Brödraskapet, enligt den tiosidiga rapport som Broderskapsrörelsen upprättade.

För valet bedömdes projektet som ”mycket framgångsrikt” och inte minst genom SMR:s (Sveriges Muslimska råd) aktiva bidrag har muslimernas valdeltagande sannolikt varit högt och många har röstat på socialdemokraterna. Man såg ”utrymme för mer långtgående samverkansprojekt mellan socialdemokraterna och SMR och dess politiska gren.

Varken svenska folket eller någon utanför socialdemokraterna visste någonting om den här överenskommelsen förrän Uppdrag Granskning avslöjade överenskommelsen 2006.

Konkreta mål hade satts i överenskommelsen. ”2002 ska bland socialdemokratiska förtroendevalda finnas muslimer på 15 kommunala fullmäktigelistor, 5 landstingslistor och på riksdagslistorna i minst 5 län. SAP skall ha 2 000 muslimska medlemmar och 300 skall ha fått en politisk grundutbildning.”

Inom Broderskapsrörelsen, som sedermera bytte namn till Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, fortsatte närmandet. När ordföranden för Islamiska Förbundet i Sverige valdes in i partistyrelsen våren 2013 (och kickades ut efter en vecka), var det efter en längre karriär i lokalföreningen Hjärta – troende socialdemokrater i Stockholm.

Vad är då Muslimska Brödraskapet och varför behöver vi bry oss om vad de håller på med? Muslimska Brödraskapet (MB) är en politisk och religiös organisation, grundad i Egypten och med målet att skapa en gudsstat styrd med sharialagar.

Deras samhällsmål är alltså att upphäva vår demokrati och våra lagar. Istället ska Sharia och Koranen styra våra liv. Det är vad Muslimska Brödraskapets mål är. Hur de planerar att nå dit i olika länder utarbetar de olika strategier för varje land för att uppnå sina mål. De behöver alltså inte ha samma strategi i Sverige som de har i något annat europeiskt land. Därför gäller det att granska dem särskilt noga, de är strateger.

Vilka är Ibn Rushd? Studieförbundet Ibn Rushd driver studiecirklar i moskéer och lokaler knutna till muslimska organisationer runt om i hela Sverige. De mottar stora statliga och kommunala bidrag, alltså våra skattepengar, som går till studieverksamhet, ofta kring undervisning i islam och begrepp som ”islamofobi”. Ledningen är helt styrd av MB. De har för skattemedel köpt Granhedsgården som samägs med Islamiska Förbundet (och dess stiftelse). Efter att Ibn Rushd överlåtit ena hälften av gården på stiftelsen IFIS, så har den andra halvan lagts i ett med iFIS samägt bolag. Stiftelser lyder inte under offentlighetsprincipen, vilket innebär att journalister och medborgare inte har rätt att få ut handlingar om deras verksamhet. Vi kan alltså inte granska dem, vilket säkert också är anledningen till att Granhedsgården ägs av stiftelsen. De vill inte att vi ska veta vad de sysslar med.

Mer om hijab-kvinnan och varför valet av henne är minst sagt problematiskt. Vid sidan om sitt engagemang i Gävle moské figurerar Suzan Hindi även som krönikör hos det islamistiska studieförbundet Ibn Rushd som med sin radikala tolkning av islam utpekats för att radikalisera ungdomar i landet. Det har även framkommit uppgifter att studieförbundet har kopplingar till Muslimska Brödraskapet, bland annat i förstudien om Muslimska Brödraskapet som MSB beställde av av terrorforskaren Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durrani.

Vad spelar det då för roll att Hijab-kvinnan är starkt knuten just till Gävlemoskén? Grundaren av denna moské, al-Rahman bin Umayr al-Nuaymi räknas som en av de största Al Qaida-finansiärerna efter att ha skänkt pengar till terroristorganisationen i mer än ett decennium. I Gävle moskés stadgar går det att läsa hur deras stiftelse ”Al-Rashideen Moskén i Gästrikland” bildades i slutet av 2007.

”Undertecknade stiftare Sheik Eid Mohammam Al-Thani Charity Organisation i Quatar förordnar härigenom att bilda en självständig förmögenhet med ändamålet att förvärva, äga och förvalta fastigheten Söder 61:9, med adress S. Rådmansgatan 25, 80251 Gävle (fd Metodist Kyrkan) och på denna inrätta en moské.”

Han är sedan 2013 terrorlistad av USA, EU och FN för sin finansiering till jihadistgrupper i Irak, Syrien, Jemen och Somalia. Därför har alla hans tillgångar frysts.

När terroristorganisationen Islamiska Staten 2014 intog stora områden i norra Irak, däribland näst största staden Mosul, hyllade Gävles imam Abo Raad erövringen på Facebook. Efter några timmar togs inlägget bort.

Hijab-kvinnan bär just hijab. Ordet hijab på arabiska betyder “barriär” eller “sköld”, och refererar till isolering och segregering av kvinnor gentemot män. Hijab är först och främst en religiös symbol som har en betydelse och ett syfte inom en religiös kontext, inom vilket en kvinnas hår och kropp anses vara “awrah”, ett arabiskt ord som bokstavligt översatt betyder att något är “defekt” eller “bristfälligt”. I detta avseende är detta “något” kvinnokroppen, som anses bringa skam eller leda till frestelse och synd.

Detta koncept reflekterar en strävan efter “sexuell renhet” på religiösa grunder, en ultrakonservativ syn på kvinnors kroppar och sexualitet, och på sex i allmänhet. Det representerar en översexualisering av kvinnan som behandlas som sexobjekt som under alla omständigheter måste skylas för att inte väcka mäns begär. I förlängningen innebär det att kvinnan ansvarar för mannens sexualitet, inte mannen själv.

Varför väljer vi att belysa islamism i denna artikel? Det finns de som påstår att det inte pågår någon islamisering av det svenska samhället, men inget kan vara mer fel. Rika män från Saudiarabien finansierar ett flertal moskéer i Sverige och snart kommer vi att ha böneutrop i alla svenska städer flera gånger per vecka. Islamister är bokstavstroende och enligt koranen ska de förinta alla otrogna (precis som IS gjorde i kalifatet). Idag har vi kvinnor i Hijab på TV4 nyhetsmorgon som lagar mat i tv, vi har en välkomstskylt i Gävle där kvinnan har Hijab. Det smygs långsamt in Islam i det svenska samhället för att göra det socialt accepterat.

LÄMNA ETT SVAR

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.