Det är förskräckligt när man inser att den moderna tidens krigsherrar har full förståelse för hur förödande en våldtäkt är, men inte vår sittande regering. Sexuellt våld är ett vapen som användes under många krig under förra århundradet, inte minst på 90-talet under kriget i forna Jugoslavien, allt för att försvaga och förstöra den motsatta parten och destabilisera  landet inifrån. Detta vapen används just nu i fredstid i vårt land, mot våra barn och kvinnor varje dag.

Man kan läsa om militära krigsvåldtäkter som har begåtts på FN:s hemsida. När ska FN fördöma alla de radikalt ökade våldtäkterna i Sverige och övriga Europa ?

Ansvaret för dessa vidriga handlingar måste utredas och internationell rätt skipas även i vårt land, -Varför sker inte detta i Sverige? Med tanke på den stora omfattningen och förändringen av vårt en gång trygga land till ett nu våldsmonopolets mecka i migration inflödets namn. Varför lyfts inte frågan av Löfven och Margot om krigsvåldtäkter i fredstid och dessutom  tom använder krigsvapen mot våra poliser i fredstid, som de inget görs åt. De båda ministrarna gör gällande om alla andra länder där detta förekommer dessa hemskheter. Var är deras ansvar för övergreppen och vad gör de mot den internationella humanitära rätten?

Bildresultat för krigsvåldtäkter
Cheryl Benard has worked sympathetically with refugees and was a subject-matter expert at the RAND corporation. In other words, this piece isn’t from the anti-Muslim fever swamps but from the heart of the elite national-security establishment. Her thesis is simple: European nations are grappling with a wave of vicious immigrant attacks against women, and the attackers are coming disproportionately from Afghanistan. The stories are horrifying, sometimes involving attacks in broad daylight and in public spaces like parks, trains, and train stations. Read more at: http://www.nationalreview.com/article/449526/afghan-refugees-rape-jihad-europe

Ordet ”våldtäkt” används frekvent utan att nån gör klart att det är skillnad på våldtäkter och våldtäkter. Vi har dessutom en ny lagstiftning som innebär att det som förr kallades för ”sexuellt ofredande” idag kallas för ”våldtäkt”. Vi saknar en analys av krigsvåldtäkter, och ingen talar om detta, trots att dessa krigshandlingar som jag ser det kommer undan straff precis som de gör under krig.

Folk ser sex, genusfrågor, jämställdhets-kulturproblem, ett ”mansproblem”. Här ser vi inte sex alls – inte för en sekund – utan vi ser att soldater är inne i Europa. Den vanlige svensken är inte utbildad att skilja på våldtäkter och våldtäkter, tyvärr inte våra styrande heller som till media som ska granska maktens korridorer.

När våldtäkterna i ett samhälle rusar i höjden är det en stark signal om att det pågår en upplösning

Man kan separera krogsvåldtäkter på en skala mellan ett och tio. De på tionde graden är mycket ovanliga, vi har aldrig haft dem i modern tid, och graden av våld – som inte sällan leder till att offret dör samt tillvägagångssätt och gärningsmannens beteende som  avgör om det är en krigsvåldtäkt.

Utrikesministern som har i ett annat sammanhang meddelat att våldtäkter används som ett militärt vapen då ett samhälle ska brytas ner. ”Ett vapen för terror”, en rapport som nämns i en artikel som visar på att sexuellt våld har blivit ett vapen för terrorister och en del av deras ideologi. Trots att hon vet det tiger hon nu. Men all litteratur som spänner över krig, var den än utspelats i världen, innehåller dessa ”typiska” krigsvåldtäkter som har blivit vardagsmat i vår ”Nya Sverige”.

Våldtäkterna är segrarnas ”belöning”. De är väl medvetna om att det inte finns något rättssamhälle som straffar dem.

”Från mitten av 1990-talet har våldtäkt i allt större utsträckning erkänts som ett av de mest allvarliga brotten i folkrätten. Enligt stadgan för den internationella brottmålsdomstolen ses våldtäkt och allvarliga sexuella övergrepp som tortyr och kan utgöra ett element i brotten folkmord, brott mot mänskligheten och andra krigsförbrytelser.

Folkrätten är också tydlig vad gäller staternas ansvar att vidta alla erforderliga åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor även i fredstid, oavsett om våldet sker i det offentliga eller privata och oavsett vem förövaren är.”,– Skriver Amnesty.

Det var i augusti förra året som den misstänkta våldtäkten begicks i Botkyrka, söder om Stockholm. Foto: PEO MÖLLER

Jurist: Polisen klarar inte ens brotten med högst prio.

”Risken för nya våldtäkter ökar när anmälda övergrepp prioriteras bort och gärningsmän går fria, anser juristen Ulrika Rogland. Detta efter flera uppmärksammade fall där svåra sexbrottsfall lagts på hög.

– Polisen klarar inte ens av brotten som är bland de högst prioriterade, säger hon till SvD.

 ”Det är varje barns rättighet att få växa upp i en miljö fri från alla former av våld och övergrepp. Enligt artikel 19 i FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) har barnet rätt till skydd mot våld och övergrepp i familjen. Sverige har skrivit under Barnkonventionen och har därmed åtagit sig ett
särskilt ansvar för att skydda dessa barn”.

-Men tydligen gäller Barnkonventionen inte i Sverige och våra barn.

Mest utsatta för sexualbrott är unga kvinnor på 16–24 år. År 2015 uppgav 9 procent av dem att de utsatts för sexualbrott under året. Utsatthet för sexualbrott har ökat bland kvinnor visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerades2016-11-03

När vi ser artiklar om våldtäkter och sexövergrepp festivaler kan man se det som ett genrep och tester av våra system. Invandrare begår fler brott än svenskar, jämfört med sin andel av befolkningen. Ju grövre brott, desto större andel av de anmälda brotten har begåtts av invandrare, visade exempelvis den senaste större undersökningen från Brottsförebyggande rådet 1996 (läs år 2000), som bygger på data redan från 1985–1989. Det brott där invandrare är mest överrepresenterade är våldtäkt: 9 invandrare av 10 000 (detta var år 2000, -vad är den siffran på idag?), jämfört med 2 svenskar av 10 000 registreras för våldtäkt.

Det finns även skillnader mellan olika invandrargrupper, då de från Mellanöstern och Afrika är överpresenterade. Detta vill inte regeringen kännas vid, varför?

-För gudarna ska veta vi har inget som skyddar oss från alla dessa förfaranden vi nu utsätts för, som regeringen är skyldiga till att ha släppt in dessa gärningsmän som de inte vet vilka de är,som nu finns mitt bland oss varje dag. När inte ens i och med  skräckrapporter från polisen meddelas, lyckas de inte heller utreda dessa brott pga tidsbrist.

Ej heller förmå att skydda oss från dessa grova brott och säkerhetsrisker. Krav är att de regler och lagar som faktiskt redan finns ska användas som följas. Det hjälper inte att införa nya lagar om man inte efterlever de.

Sedan på det pga vi är med i EU som satt bromsklossar i den förra så rekorderliga svenska gällande utlänningslagen, då det är förbud mot att utvisa människor som riskerar döden eller tortyr är generellt och undantagslöst.

När de till och med nu bryter sig in i folks bostad och begår övergrepp, tom på de allra mest utsatta  förståndshandikappade kvinnor.

AF- reporter som tycker det vore barbariskt att utvisa dessa, utan en tanke på att våra barn och kvinnor riskerar desamma av just dessa gärningsmän är så brutalt omänskligt tankesätt. Hur kan man verka som journalist och lägga mer fokus på förövaren som här ses som ”offer”, än det faktum att se gärningsmannens handlingar som borde uppröra, kritiseras markeras med avsky.

Till skillnad från brottsoffren som aldrig får upprättelse och är hjälplösa som utsatta, där journalister borde ta deras parti och inte brottslingen. De är som förvarna, som har ingen empati, förståelse, samvete, eller hänsyn till livet av kvinnan som är barnbärare.

Kombinationen av invandringspolitiken och den kopplingen som görs till grov brottslighet, kommer bli en mycket stor fråga i valet 2018. sa Leif GW Persson till AF.

Polisen är överbelastad Enligt SVT riskerar sexuella övergrepp att prioriteras bort när polisens resurser måste läggas på grövre brott som mord och mordförsök. En anledning som man tar upp som förklaring är att utredare som tidigare bara arbetat med sexualbrott nu även får ta hand om andra grövre brott som mord och mordförsök, vilket gör de överbelastade. Statistik som SVT tagit del av visar dessutom att färre anmälningar om sexuellt våld nu leder till åtal, det senaste tre åren har siffran som leder till åtal sjunkit. 2014 var den siffran 20 procent, 2015 14 procent och 2016 11 procent.

Vart är våra barns och kvinnors grundmurade rättsliga skydd” ?

Observera att Brås rapport * har inte uppdaterats en kartläggning av anmälda våldtäkter på över ett decennium: ”En kartläggning av polisanmälda våldtäkter.RAPPORT 2005:7.

* I resultatredovisningen görs där ”särredovisningar av våldtäkter med fler än en gärningsman”. Det står enligt den att;

”Våldtäkter med fler än en gärningsman utgör 11 procent av våldtäkterna i kartläggningen, en andel som i princip är oförändrad mellan de två urvals- åren. Som gärningsmän räknas även medgärningsmän, som medverkat i våldtäkten genom att exempelvis hålla fast offret.

I flertalet fall är det två gärningsmän som begått våldtäkten (61 procent), men det förekommer också att det är fem eller fler gärningsmän (8 procent). ”Överfallsvåldtäkterna utgör 43 procent av samtliga våldtäkter som begås utomhus.

Bildresultat för amnesty om våldtäkter

Det som har gjorts och nämnts är de obligatoriska NTU Nationella Trygghets Undersökningar, detta räcker inte. Sedan har det av Regeringen tillsatt en särskild utredning som tyvärr inte tar tag i elefanten i rummet och sammanfattar orsakerna , som att inte se till sambandet . Den kallas; ”Kort Analys 9/2015”, bara namnet ”kort”, varför inte lång?

-Där framkommer det att; ”exempelvis att mörkertalet är stort, att få brott anmäls, att uppklaringen är låg, att påföljderna inte står i proportion till brotten, att många personer frias i rätten”. -Kors i taket, med vad är handlingsförmågan?

”En ökning på nästan tusen våldtäkter inom loppet av ett år borde få alla varningsklockor att ringa – men Sveriges feministiska regering reagerar inte” skriver SvD idag 15/9-2017.

I telefonsamtal upprepade ggr tidigare i veckan till BRÅ för att få tag i någon som hanterar dessa frågor, så finns det häpnadsväckande INGEN som har det övergripande ansvaret att varken ta tag i dokumentering eller att de vet vem som bär ansvaret för detta som att vem håller i att en ny kartläggning görs!

Polisens formulering såsom den såg ut fram till inann polisen tystades ner av regeringen till vänster och den redigerade versionen till höger. Bild: Bild: Putte i parken

Offren är i stor utsträckning unga eller rent av mycket unga. Medianåldern är 23 år och vart tionde offer är under 15 år, det vill säga ett minderårigt barn.
Det är inte sällsynt att våldtäkterna begås av fler än en gärningsman. I
drygt var femte överfallsvåldtäkt förekommer fler än en gärningsman.

Våldsanvändningen är omfattande. Åtminstone 38 procent av offren har utsatts för grovt eller mycket grovt våld. I minst 15 procent av överfallsvåldtäkterna har offret hotats med vapen eller annat tillhygge.

För en liten andel av de inledda förundersökningarna (4 procent) framgår det att de lett till att förundersökningsprotokoll upprättats eller beslut om åtal fattats.

Bildresultat för våldtäkt
Polisen säger; ”Vi har fler än 80 våldtäktsärenden som ingen ens har hunnit titta på. I stället utreder vi personer som har kört mot rött eller kraschat in i en stolpe”, berättar poliskällan som arbetar med utredningar.

Polisens facit: 13 nedlagda våldtäktsärenden – per dag.

Polisanmälningar om våldtäkter ökar med 16 procent i år, visar nya siffror som SvD tagit del av. Men betydligt fler våldtäktsärenden läggs ned i år, jämfört med förra året. Detta samtidigt som den högsta polisledningen kräver att högen av öppna ärenden snabbt måste minska.

Står att läsa om i  Rape as a Weapon of War and Genocide:

”For centuries, rape has been used as a spoil of war and as a weapon—possibly the most brutal weapon of war—in order to exercise power and dominance over women and undermine the social fabric of society. It is a method of torture , both physical and psychological, and is a crime, just like murder, and in many cases women may be “raped to death.” 

Nora
Brutal attack outside Stockholm

Utländsk media rapporterar;

The most recent example of the type of crime that has instilled fear in Swedish women is the case of Nathalie Hager, 29, who was on her way home from a bus stop last Tuesday night when a group of Arabic-speaking men suddenly attacked her outside a church. She managed to fight her way out of a gang rape but was left badly injured.

“They beat me black and blue and cut into one of my breasts, while shouting at me that I was a Swedish whore,” Hager told Fria Tider, a nationalist magazine that published her story Sunday. Only one Swedish newspaper, Nerikes Allehanda, NA, published a brief mention of the attempted gang rape with scant information.

The attack took place near a church in the picturesque town of Nora, west of Stockholm”.

STATISTA-SEX-ASSAULT-CHART.jpg
Sweden and Denmark are the countries with the highest rates of sexual harassment in the EU. A chart compiled by Statista for The Independent shows the percentage of people who said they experienced sexual harassment as adults in the EU’s member states. The results are based on data from 2012, published by the European Agency for Fundamental Rights, in its 2014 report, Violence against women: an EU-wide survey.

Aldrig har vi i Sverige varit med om den höga grad av våldtäktsepidemi som svept in genom landet med migrationen från Menaländerna som kommer med en helt annan syn och från en kultur och religion där  Avsaknad av samordning gällande gruppvåldtäkter/våldtäkter och dessa vidriga brutala övergrepp, så finns det ingen samlad dokumenterad helhetsbild av denna omvälvande historieutveckling vi idag ser.

Ej heller ett intresse existerar från regeringens sida att föra dessa offrens talan och se till att deras mänskliga rättigheter tillmötesgår som till att upprätthålla rättssamhället med att skydda dessa kvinnor och barn från att utsättas för dessa horribla traumatiska till brutala brott.

Den skada som våldtäktsoffer drabbas av är en sådan attack mot kvinnan/barnet. Eftersom kvinnor i många samhällen ses som repositorier av samhällets kulturella och andliga värderingar, som en symbol för framtida generationers överlevnad. Så används gruppvåldtäkter/våldtäkter som psykologisk krigföring för att  försvaga motpartens moral och dess motståndsvilja, att dominera och förnedra sin fiende.

Relaterad bild

Hur kan alla dessa parter som till och med de skyddar som stödjer att skydda dessa gärningsmän från straff som till att fullfölja utvisning enligt utlänningslagen. Sedan på detta ha mage att utmåla dessa som ”offer” övergår mitt förstånd som jag skrivit om i tidigare artiklar om de ”ensamkommande”.

Detta skapar en enormt förakt mot den sorts folk som beter sig på detta viset som har sedan länge övergett alla parametrar för rätt och fel saknar empatisk förmåga. En sådan förlegad låg kvinnosyn som kvinnoförakt, och de som stödjer och tom ursäktar dessa ohyggliga brott är oförlåtligt.

Rättsstaten har iom detta upphört i folkmun, detta minskar folkets tilltro till rättssystemet.

-Vad tror ni detta kommer leda till?

Linda
Samma taktik som användes för att skydda grova brottslingar efter gruppvåldtäkten på M/S Amorella har använts av media vid varenda våldtäkt och gruppvåldtäkt som har begåtts av invandrare. På nyårsafton 2004 misshandlades Jenny Lémon, 24, med en batong och utsattes för en mycket brutal våldtäkt i Göteborg av fyra somalier; Omar Mohamed Omar, Jassin Abdikarim Mahamud, Abdulgadir Mohamed Khalif och Mursal Abdullahi.

-Vad jag vet i mina decennier av efterforskning så går inte våldtäktsoffer ut och våldtar som de statsstyrda media propaganda vill helt plötsligt göra gällande gruppen ”ensamkommande” vuxna män som står för de mesta och utför dessa brott, De är orsaken till den dramatiska ökningen, inte barn och kvinnors anmälningsbenägenhet som de vill vi ska tro.

Klart som tusan om brotten ökar så leder det ju till att anmälningarna blir fler, ha i åtanke att trots ett enormt stort mörkertalet.

Det inte regeringen och media mfl förstår är att de är soldater som kommit in i vårt land, denna inkompetenta okunskap gällande denna så utmärkande migration av mestadels män, som inte har asylrätt och har tom falska  identiteter/dubbla intendenter i andra delar i Europa som till att ha ljugit om sin ålder är inte barn utan vuxna män.

De begår grova brott  som i dessa krigsvåldtäkter och har ett tungt heroinmissbruk från sitt hemland.

Afghanistan meckat för opium odling, droghandel.

-Detta är oförlåtligt som oacceptabelt i en så kallad rättsstat som EU och Sverige säger sig vara att tillåta dessa få vara i vårt land, när de enligt lag och beslut borde utvisas för länge sedan?

I andra länder går de bra att säga vad som händer i Sverige och peka på att de inte är  etniska svenskar som begår de som media vill framstå när de gäller på istället invandrares brott mot kvinnor och barn.

Det är inget annat som förklarar dessa nya tillkommande fenomen som har drabbats av denna våg av gruppvåldtäkter är direkt korrelation till migration och de länder de kommer i från.

Om man har kunskap om krigsvåldäkter och hur de ser ut, så är det solklart, likaså kompetens om hur de ser ut gällande våldskulturen i dessa migranters hemländer som även är förknippad med deras heder,religion, och klantänk.

-Åter igen får man hämta ur utländsk media där de belyser migranternas  förakt och västofobiska som kristofobiska hat och låga kvinnosyn;

”As the distinguished Welsh sociologist Christie Davies has pointed out, however: What they did know is that under Islam women are inferior beings who should be denied autonomy — particularly over their own bodies — sexual property, the property of their male relatives. If Muslim women step out of line, they are liable to be the victims of an honour killing.

Bildresultat för migrnat war rape on white european woman and children
The Qur’an teaches that Infidel women can be lawfully taken for sexual use (cf. its allowance for a man to take “captives of the right hand,” 4:3, 4:24, 23:1-6, 33:50, 70:30). The Qur’an says: “O Prophet, tell your wives and your daughters and the women of the believers to bring down over themselves of their outer garments. That is more suitable that they will be known and not be abused. And ever is Allah Forgiving and Merciful.” (33:59) The implication there is that if women do not cover themselves adequately with their outer garments, they may be abused, and that such abuse would be justified.

If they suffer a sexual assault, they are forced to say nothing, lest disgrace fall on their families, even when they themselves are entirely innocent. For Muslims, non-Muslims are in every way inferior and the freedom enjoyed by their womenfolk is the worst aspect of that inferiority. In consequence non-Muslim women may be attacked and exploited without compunction.

Sexuellt våld har blivit ett vapen för terrorister och en del av deras ideologi

There is a direct link between the insistence on the wearing of a hijab for those within the fold and the raping of those outside, between an obsession with modesty for those women who are family property and the utter disregard for the rights of those women who are free”.

anmalningar
För att få en uppfattning om hur det ser ut idag har vi kopplat samman BRÅs undersökning från 2005 med SCB:s befolkningsstatistik från 2014. Av Sveriges 9.8 miljoner invånare är knappt 17 procent utrikes födda, 12 procent är barn till invandrare Vi går här på BRÅ:s definition med minst en utrikes född förälder

Vart är den Nationella handlingsplanen och centrum för samverkan att hantera dessa grova brott mot mänskligheten, bemöta och ta hand om dessa våldsoffer. Samtliga organisationer lyser med sin frånvaro som media, vår sk ”feministiska” regering och tom vårt rättssystem som inte ens kan upprätthålla lag och ordning under fredstid.

Bildresultat för krigsvåldtäkter
Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation deltog i en av arbetsgrupperna som tog fram förslaget till nationell handlingsplan för Balkan krigets krigsvåldtäktsofferr. Vart är engagemang för de svenska barn och kvinnor som gruppvåldtas/våldtas av hit tillkomna soldater. = 0.

Vart är som t ex Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, chefen för Sidas jämställdhetsteam som annars rapporterar om våldtäkter av krigskaraktär som nu existerar i vårt land från de som kommer just från dessa länder där detta förekommer.

Löfven:

Stefan Löfven”Sexual harassment is not automatically binding to migration and immigration. We have had sexual harassment in Sweden for many, many years, unfortunately,” Löfven told CNBC at the World Economic Forum in Davos on Wednesday.

Stefan Löfven – Foto: Wikimedia Commons

Berns kommentar:

Lars Bern, feb 2015 - Foto: Torbjörn Sassersson”Hans yttrande är politiskt korrekt nonsens och en direkt krigsförklaring mot alla svenska män. Den fråga jag ställer mig är; vad är det som får en ledande politiker att på detta sätt flagrant förolämpa hälften av sina väljare med ren desinformation? Det är ju en uppenbar lögn han kommer med, en lögn som alla hans väljare lätt genomskådar.”

Lars Bern – Foto: Torbjörn Sassersson

The Shariah Muslim law controls the private as well as the public life of the woman.

Det har blivit mer norm än undantag och nu vanligt förekommande att bli utsatt av krigsvåldtäkter och det under fredstid.  Vidare hör och häpna står flera partier, företag bakom amnesty för den grupp som mestadels blivit just utpekade som förövare våldtäktsmän av just dessa grova till omänskliga brott.

Nonie Darwish presents an insider’s look at Sharia and examines how radical Muslim laws are destroying the Western world from within. Living under Sharia law for the first thirty years of her life,a virtual slave to Islamic law, Darwish never questioned or challenged her rights–or dared to even think about the validity of Sharia laws. She didn’t try to examine what Sharia was, how it came about or why she followed it. ”This is Allah’s law,” she was told, and she knew what awaited those who questioned Allah’s law.

Kvinnan våldtogs i flera timmar av åtta män

Var är brottsofferperspektivet, vem bryr sig om dessa kvinnor som aldrig kommer bli hela igen fysiskt som psykiskt efter de trauma och skador dessa barbariska till brutala övergrepp som dessa sadistiska till ondskefulla krigsgalna personer åsamkat de för all framtid.

När tom media som annars tillsammans med Margot Wallström utmålar våldtäktsoffer i Afrika och Mellanöstern som vidrigt och oacceptabelt, men skiter fullständigt i sin egen befolkning att deras kvinnor och barn blir drabbade av densamma i fredstid är fullkomligt oförlåtligt. Visar på ett synskt hyckleri som selektivt rasism och särbehandling.

Detta är fullkomligt horribelt som ofattbart att de får fortsätta utan intervention eller att någon tar tag i detta nu stora samhällsproblem.

”Över 80 procent av alla våldtäkter anmäls inte”

fullbordade_valdtakter_1975-2014
Ökningen som vi ser kan dras paraleller till den under tiden pågående migration där staplarna går åt samma håll med invadring från Mena länderna de senaste åren. Ingen vågat ge aktuell statestik pga tystnadskulturen och skyddande av brtoslingar kod 291+ regerings uppmaningar att tysta ner sanningen om sambandet med migation från mena och detta faktum..

Vad ligger bakom den växande våldtäktsstatistiken?

Frågar sig Studio Ett; ”Att polisen har svårt att utreda våldtäkter inom rimlig tid har vi tagit upp vid flera tillfällen den här veckan. Andelen anmälda fall som går till åtal har sjunkit drastiskt de senaste åren, från var fjärde fall 2014 till vart tionde förra året. Samtidigt hävdar polisen att de nu klarar upp fler fall nu än tidigare år. Så hur hänger det ihop? Hör Anna Möller, biträdande överläkare på akutmottagning för våldtagna på SÖS och Börje Svensson, legitimerad psykoterapeut som jobbar på behandlingshem för unga sexualförövare”.

Indoktrinerade oempatiska svar av Anna M. kanske i rädsla som hindrar henne från att hänga ut invandrare som utsätter minderåriga för denna fördubbling av ökning av brott mot barn. Trots våldtäkterna i samband med 2015 stora migration då en 100% ökning skedde och ytterligare 100% ökning år 2016 av våldtäkter. På detta har hon mage att skylla på brottsoffret och ger denne skuld.

Börje säger att han har ”INGEN ÖVERBLICK”, i statistik. Att dessa gärningsmän ”avhumanisera offret” och i sin okunskap drar han fortfarande paralleller att det handlar om sex, när det handlar om makt och dominans och inte sexuell upphetsning. Egendomsbrott, hur värdefull kvinnan var. Vissa har fortfarande den synen kvar säger han.

De är inte ångerfulla, bara det stärker ju att det handlar om krigsvåldtäkter då de anser sig ha den rätten.

Bildresultat för våldtäkt
Detta gäller ALLA som kommer i kontakt med brottsoffer och följs av och så även medias regelverk som är toppstyrt av just den rådande ”tystnadskulturen”. Det är regeringen som har gett order att inte dra samband mellan migration och den extremt ökad kriminalitet/brottslighet vi ser i vårt land nu. Speciellt den radikala ökningen av gruppvåldtäkter/våldtäkter utförda av asylsökande/migranter, de vill dölja invandrares överpresentation i brottsstatistiken. Detta att i ”rasismens” lägga på locket på attityd, har totalt spårat ut och det är barn och kvinnor som får betala.

”Den utländska härkomsten är en faktor som inte kan förbigås vid våldtäktsdomar.”
Anne-Christine Hjelm, forskare vid Karlstad universitet, 2006.

Antalet våldtäkter i landet har åttadubblats mellan 1975 och 2012, visar siffror från Brå. Invandrare från Nordafrika och Irak är mer än 20 gånger oftare inblandade i våldtäkter än svenskar från Brå. Den är visserligen från 1996 men det finns en anledning till att regeringen har förbjudit kriminalvården att föra statistik på sambandet med etnicitet och brott begångna av invandrare speciellt måste mörkas. Allt är intressant men sidan 107 visar våldtäkter. Brå -1996-2-invandrares-och-invandrares-barns-brottslighet

Brottslighet bland invandrare borde oroa alla partier.

På sin blogg skriver Katerina Janouch om ämnet; ”…fakta kring att de som främst utför just överfallsvåldtäkter utomhus, och i grupp, är utländska män, främst från Mellanöstern och Afrika. Gruppvåldtäkterna mot pojkar, vad jag förstår, begås av till 100% utländska män, främst från Afghanistan (15 ensamkommande flyktingpojkar i fem olika rättsfall har dömts under ett års tid, detta är något helt nytt som vi tidigare inte haft i Sverige över huvud taget.

Och lika lite som det är normalt med handgranater i fredstid, är det normalt att sexuellt våld används som ett maktmedel mot flickor och kvinnor i en tid som inte är en krigstid”.

 

Hur i hela fridens namn kan ett land som Sverige blivit ett mecka för våldskulturen av krigsälskande män som är välkänt i deras hemländer och ett  vanligt förekommande vapen i krig speciellt inom Islam som tillåter våldtäkt på kvinnor som inte är rena. En AF-skribent Katrine Marça erkände i alla fall detta att;

”Mellanöstern är särskilt berömt för hur svårt det är för kvinnor att röra sig offentligt. Egypten sägs vara världens värsta land gällande sextrakasserier på gatan. Många muslimska feminister har engagerat sig i frågan de senaste åren”. 

 Muslimer anser de västerländska och de kvinnor som inte täcker sig som ”prostituerade” (horor) som otrogna/slavflickor, det vill säga inte täcka sin kropp för att skydda sig mot mäns lustar  och det är kvinnans ansvar (inte männens) att de inte ska visa sig ”naken” alltså utan hijab som dessutom är en politisk symbol för islam ts med burka imodest fashion”. Om inte, anser sig dessa män ha rätten att utsätta flickebarn o kvinnor, då de får skylla sig själv  om hon blir våldtagen, enligt deras låga kvinnosyn, seder och bruk.

”Kvinnor ses som objekt och mäns ära”

I GP Debatt skriver Femen-aktivisten Aliaa Elmahdy att;

Kvinnor beordras att täcka sig för att inte hetsa upp män, för att inte bli våldtagna och inte korrumpera samhället. Ju mer den sexistiska ideologin bakom hijab sprids, desto mindre säkert blir det för alla kvinnor som lever i det samhället, eftersom kvinnor och deras kroppar till skillnad från män som betraktas som ”användare av kvinnor”, ses som sexobjekt, och ju mer de täcker sig, ju mer skuldbeläggs de för att utnyttjas, och är skyldiga att ge upp sina rättigheter.

Margot Wallström gråter över våldtagna kvinnor i Kongo 2010
Margot Wallström gråter över våldtagna kvinnor. Den 10 oktober 2010 gråter Margot Wallström (s) i SVT. Det är en söndag, och programmet heter Agenda. Margot Wallström är vid den här tidpunkten och fram till juni 2012 FN:s generalsekreterare Ban Ki-moons särskilda representant i frågor som rör sexuellt våld i konflikter. Hon har mött våldtagna kvinnor i Kongo, och det är dem hon gråter över i ett reportage av SVT:s utsända Marika Griehsel.

“Margot Wallström brister i tårar men samlar sig och säger: 

Nu är det dags att torka tårarna. Det är dags att vi agerar.”

 “Varje försök att skapa fred kommer att bli så mycket svårare om inte förnedringen av kvinnor upphör, för kvinnorna är Kongos stöttepelare” säger Wallström i Agenda.

Ingen tystnad ekar lika högt som feministernas tystnad när svenska kvinnor våldtas av invandrare. Vart är deras tårar för de svenska våldtäktsoffren som utsätts för sadistiska gruppvåldtäkter, våld, kränkningar och trauman som tom lett till många dödsfall och kvinnors förmåga att bli framtida barnbärare.

Det är inget annat än FOLKMORD på vår befolkning.

När ska politiker och beslutsfattare på allvar göra Kvinnokonventionen direkt gällande i svensk lag!

Dessa våldäkter är historiska då de begås under fredstid, vilket aldrig har förekommit i världens historia i modern tid. De vill:

1. Medvetet förstör barnbärarna från den västerländskasom  kristna folkgruppen, alltså flickor och kvinnor. Infekterar de tom med smittsjukdomar, HIV.

2. Förgör landet inifrån med krigshandlingar som; våld, och skapar kaos, konflikter för att destabilisera hela vårt samhälle.

3. Ekonomiskt drenerar vår ekonomi och överbelastar våran välsäfärd och den  infrastruktur som itll våra social systemen runt om i landet.

4. Detta är en invasion och militär ockupation från Menaländerna i massiva antal av mestadels män som kommer vältränade från krigsländer och med ett syfte och uppsått att söndra hela vår västerländka civilisation.

Detta tåls att tänka på; ”Sexual violence is particularly well suited to genocide”.

våldtäkter statistik Sverige
Diagrammet indikerar ett samband mellan inkommande flyktingar och våldtäkter

Källor;

http://www.nationalreview.com/article/449526/afghan-refugees-rape-jihad-europe

https://en.wikipedia.org/wiki/Types_of_rape

http://www2.amnesty.se/andranyheter.nsf/0/0DD2879E96852926C12575A5005D62F2?opendocument

https://www.unicef.org/sowc96pk/sexviol.htm

http://www.na.se/orebro-lan/orebro/tva-unga-man-haktade-for-grov-valdtakt-ena-misstanks-aven-for-misshandel

https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/rattspromemorior/rattspm_2013_05_utvisning_pa_grund_av_brott.pdf

https://www.amnesty.se/vad-gor-vi/kvinnors-rattigheter/sverige/

http://www.farr.se/sv/vad-vill-farr/verkstallighetshinder

http://www.bt.se/mark/brot-sig-in-och-valdtog-kvinna-visade-sig-ha-hant-tidigare/

https://www.sydsvenskan.se/2017-04-23/vad-hander-nar-vi-byter-ut-kvinnan-mot-syster

http://www.gp.se/josefin-gr%C3%A4nde-%C3%B6ver-80-procent-av-alla-v%C3%A5ldt%C3%A4kter-anm%C3%A4ls-inte-1.2953729

http://www.aftonbladet.se/wendela/article10291845.ab

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/fem-misstanks-for-gruppvaldtakt-mot-barn

https://www.metro.se/artikel/70-v%C3%A5ldt%C3%A4kter-per-dag-anm%C3%A4ls-inte-xr

http://www.dagensjuridik.se/2014/01/sex-med-kvinna-som-dog-var-valdtakt-men-inte-brott-mot-griftefriden

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=5983974

http://gamla.hbl.fi/nyheter/2016-01-09/785060/koskimaki-star-sin-asikt-nytt-sexbrottsfenomen-i-finland

https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html

https://tjejjouren.se/tjejguiden/feminism/statistik#Källor

http://www.frontpagemag.com/fpm/265873/refugee-rape-gangs-sweden-dawn-perlmutter

http://www.bakom-kulisserna.biz/news/sverige-inte-svensken-stottar-isis-krigsbrott-mot-oss/

http://www.vlt.se/vastmanland/vasteras/misstankt-barnvaldtakt-pa-asylboende

https://www.bra.se/download/18.6cde4de61493868542de8a/1418894209941/2014_20_Brott_begagna_av_barn.pdf

https://thecoverage.my/opinion/taharrush-jamai-sick-barbaric-practice-women-openly-raped/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/en-anhallen-misstankt-for-valdtakt-i-helgen-i-vaxjo

https://lagen.nu/2005:716

https://www.svd.se/polisens-facit-13-nedlagda-valdtaktsarenden–per-dag

https://www.jihadwatch.org/2016/10/germany-muslim-migrant-mob-sexually-assaults-two-women-in-church-square

http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/flicka-misst%C3%A4nkt-gruppv%C3%A5ldtagen-i-koja-1.4428316

https://morklaggning.wordpress.com/2015/10/25/inflode-och-valdtakter/

https://parnassen.wordpress.com/2012/03/14/atta-pa-en-kvinna-valdtakten-i-mariannelund-vi-ska-hamta-en-tjej-och-knulla/

http://newsvoice.se/2016/01/23/prognos-valdtakterna-kan-na-rekordnivaer-sommaren-2016/

https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/%C3%96vriga%20rapporter/Lagesbild%20over%20sexuella%20ofredanden.pdf

http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/10/lofven-och-wallstrom-vi-i-sverige-ar-inte-ensamma-med-var-frustration-over-de-overgrepp-som-pagar-i-mellanostern/

http://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/doms-for-gruppvaldtakt-men-slipper-utvisning/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/man-misstanks-for-barnvaldtakt/

http://www.stoprapenow.org/uploads/files/WallstromArticle.pdf

https://www.facebook.com/groups/279528999133185/permalink/370191663400251/

https://www.thelocal.se/20170112/swedens-2016-crime-stats-analyzed

file:///C:/Users/Sean/Downloads/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en%20(1).pdf

https://nyheteridag.se/25-arig-asylsokande-bjods-hem-till-svensk-familj-valdtog-den-14-ariga-dottern/

https://www.svd.se/sverige-utmalas-som-valdtaktsland-en-hamnd-mot-wallstrom

https://www.metro.se/artikel/polisens-tabbar-g%C3%B6r-att-v%C3%A5ldt%C3%A4ktsm%C3%A4n-g%C3%A5r-fria-xr

http://www.corren.se/nyheter/linkoping/pojkar-domdes-for-gruppvaldtakt-om4381740.aspx

http://kriminellt.com/invandrare-bakom-gruppvaldtakten-pa-gotland/

http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article23654228.abhttp://www.informationskriget.se/2015/12/03/im-gonna-fuck-you-little-swedish-girl/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/migrationsverket-falska-identiteter-avslojade-bland-asylsokande?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/78r6K/tre-av-fyra-ensamkommande-som-alderstestats-ar-over-18-ar

https://www.svd.se/falska-identiteter-vanliga-hos-ensamkommande-fran-marocko

http://www.informationskriget.se/2015/10/30/annu-ett-ensamkommande-barn-som-ar-en-vuxen-man/

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/sweden-and-denmark-have-highest-number-of-sexual-assaults-in-europe-a6800901.html

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jan/13/sex-assaults-sweden-stockholm-music-festival

http://www.gp.se/nyheter/sverige/isabelles-v%C3%A5ldt%C3%A4ktsman-g%C3%A5r-fri-trots-bevis-1.3770288

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fn-sexuellt-vald-en-del-av-is-strategi

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/878058?programid=1300

http://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/polisen-utreder-grovt-valdsbrott-utanfor-stockholm-en-skadad-och-flera-garningsman/

https://www.amazon.com/Cruel-Usual-Punishment-Terrifying-Implications/dp/B002ZNJW04/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1276020939&sr=8-1

http://www.helagotland.se/opinioninsandare/de-flesta-valdtaktsman-gar-fria-13763200.aspx

http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article22241173.ab

http://www.barenakedislam.com/2017/01/13/yet-another-horrific-story-about-swedens-muslim-immigrant-rape-culture/

http://www.targetofopportunity.com/islam.htm

http://www.answering-islam.org/svenska/islam/kvinnan-i-islam/kvinnanmannensgodel.html

https://www.gangrapesweden.com/rapists.php

https://www.bra.se/download/18.22a7170813a0d141d21800052648/1371914741613/05+Sexualbrott.pdf

https://www.unicef.org/sowc96pk/sexviol.htm 

http://www.kuriren.nu/nyheter/atalas-for-kidnappning-och-gruppvaldtakt-nm4640723.aspx

http://www.op.se/blaljus/brott/17-aring-doms-till-ungdomstjanst-for-valdtakt-pa-barn

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-releases-abhorrent-sex-slaves-pamphlet-with-27-tips-for-militants-on-taking-punishing-and-9915913.html

http://https://www.unicef.org/sowc96pk/sexviol.htmotackarvarldenslon.blogspot.se/2010/05/de-rodgrona-vill-legalisera-medveten.html

https://www.svd.se/m-politiker-krafttag-kravs-for-att-sakra-kvinnofrid

http://existenz.se/out.php?id=169208

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VVwgp/valdtagen-15-aring-bad-bilforare-om-hjalp–valdtogs-igen

http://www.nynashamnsposten.se/blaljus/brott/gruppvaldtakt-i-nynashamn-i-helgen-konstaterat-att-hon-har-allvarliga-skador

http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean

https://www.amnesty.se/upload/files/2011/05/04/Valdtakt-och-manskliga-rattighter-i-de-nordiska-landerna-Fallet_Nedlagt_2008-Amnesty.pdf

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/misstankt-valdtaktsman-slapptes-sara-ar-nu-livradd

https://www.bra.se/download/18.25f91bdc15453b49d0f5868d/1463470560543/2016_Utvisning_pa_grund_av_brott_2000-2014.pdf

2 KOMMENTARER

LÄMNA ETT SVAR