Vklass är en sida där man som elev, skolpersonal och förälder kan logga in för att få information om barnens skola, kurser, läxor, etc. Vad fan har HBTQ med VKlass att göra? Har inget emot HBTQ eller har någon synpunkt eller åsikt om människors sexuella läggning, MEN religion, politik, sexuella preferenser etc. är utanför skolans ansvarsområde och är något skolan varken ska propagera för eller emot, utan detta är privata angelägenheter som skola och myndigheter ska förhålla sig neutrala till. Skolan ska enbart ägna sig åt undervisning som ska vara faktabaserad och ska inte ägna sig åt identitetspolitik och indoktrinering av våra barn! Helt sjukt är det, allt håller på att spåra ut.


Allas lika värde ?

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR