Islam är den mest krigiska religionenEn dansk lingvist har över tre år analyserat 10 religioner grundtexter och drar slutsatsen att texterna till islam utmärker sig genom att uppmuntra terror och våld mer än andra religioner. Danska imamer kan inte ta kritik på allvar. 

Islamiska texter uppmuntrar mycket större utsträckning än andra religioner eftersom texter uppmuntrar till terrorism och kamp”, ​​avslutar Tina Magaard, som tog examen från Sorbonne i Paris som doktorand i textanalys och interkulturell kommunikation, och som ett treårigt forskningsprojekt har jämfört 10 religionerna grundläggande texter.

Texterna i Islam skiljer sig tydligt från de övriga religioner texter av allt mer uppmuntrande våld och aggression mot andra religioner. Det finns också direkta uppmaningar till terrorism. Det har länge varit ett tabu i islam forskning, men det är ett faktum att du måste ta itu med”, säger Tina Magaard.

Inom Koranen finner man hundratals inbjudningar att slåss mot andra religioner.

Om det är sant att många muslimer läser Koranen som Guds egna ord som inte kan tolkas eller omformuleras, då har vi ett problem. Det är obestridligt att texterna uppmuntrar till våld och terrorism. Följaktligen är det legitimt att fråga muslimerna själva hur de förhåller sig till texten, om de tar det till nominellt värde, eller allvar”, säger Tina Magaard.

Bildresultat för muslim believe in quran and profet muhammed

Nedan följer vad jag anser en profetia gjord på kunskap om Islam och muslimers beteenden av egna erfarenheter och studier, som mångt om mycket som tas upp då redan slagit in till stora delar i vårt land och Europa;

Den. 29.11.09, 13:06
Av: Nicolai Sennels Weekendavisen skriver om sitt blogginlägg om Tredje världskriget.

Kulturklyftan.
Detta är inte en skräckhistoria. Detta är inte alls så här, som jag hoppas att saker och ting kommer att utveckla sig. Men det är så här som jag tror att framtiden kommer att bli. Innan jag går vidare, så ska jag berätta att rädslan för en våldsam konflikt mellan den muslimska världen och västvärlden är fullkomligt normal.

Enligt en Gallupundersökning som gjort för World Economic Forum citerar att i rapporten “Islam and the West: Annual report on the state of Dialogue” tror upp emot hälften av befolkningen att denna konflikt är oundviklig.

Även om många menar att det endast är en fråga om tid, innan en sådan världsomfattande konflikt bryter ut, så är det förmodligen få, som har en idé om hur konflikten rent faktiskt kommer att se ut – och hur den kommer att upplevas av den enskilda människan.

På bakgrund av den insikt jag har fått i den muslimska miljön, genom mitt psykologiska arbete med flera hundra våldsamma och radikala muslimer, så vill jag nu komma med ett bud på hur konflikten kommer att utveckla sig framöver.

Eftersom det är mitt näst sista blogginlägg, säger Nicolai Sennels så kör han bara på – Dissenter uppmärksammar att det kommer att bli långt innehållsrikt inlägg……

Bildresultat för muslim ghettos in sweden europe
Etniska spänningar
Det står idag klart att integrationen av muslimer inte har lyckats i tillräckligt omfång, och inget tyder på att utvecklingen kommer att vända. Tvärtom. De människor som under de sista århundradena kämpade förgäves mot att öppna gränserna för människor från den muslimska världen, har fått rätt i stort sett allt som de varnade för:

Drivande grupper av våldsamma muslimer; långsam kvävning av välfärdssamhällets ekonomi och trygghet; terror; laglösa parallella samhällen; hotande islamister som står och skriker utanför våra regeringsbyggnader; instutioner, grundskolor, sjukhus och mentalsjukhus, kommuner, vårdhem, offentliga löner, polisen och fängelser osv, som dukar under ekonomiskt och manskapsmässigt, på grund av muslimernas brist på förmåga och vilja att ta åt sig danska och västliga kulturnormer.

Men detta är bara toppen på ett isberg – det är det förgångna och nutid. För de etniska spänningarna i Europas städerna stiger fortfarande, och laglösa muslimska områden växer upp i mängder europeiska städer varje år.

Bildresultat för imam and islamic leader and muslim countries protect muslim in europe and defends theme from harm

Det enda som hotar världens framgång mer än de stadigt ökande konflikterna mellan muslimer och oss andra, det är förmodligen överbefolkning.

Tredje världskriget (3. Verdenskrig ) blir inte ett konventionellt krig, där länder slåss över gränserna. Det blir ett krig mellan muslimer och ickemuslimer i våra egna städer. Det kommer inte att finnas en front, så att civila kan leva relativt tryggt och oberört av kampens elände om de bara håller sig på säkert avstånd från från krigshandlingarna – för det kommer att ske på våra egna gator och områden.

Otryggheten och faran kommer därför att drabba den enskilde betydligt hårdare.

Relaterad bild

Integrationen har förlorat, men vem vinner?

Västliga makter har aldrig vunnit ett krig mot gerillastyrkor – varken i Vietnamn, Afghanistan, Irak eller på några andra ställen.

Skulle vårt sekulära, humanistiska och demokratiska system gå ut som segrare, är det dessvärre en stor risk för att vi har kompromissat med vår egen humanism, mänskliga rättigheter och demokratiska värden. Sådana är vi människor:

Blundar man för problemen, för att man inte vill se dem i ögonen eller om man hoppas att de löser sig själva – så riskerar man att överreagera när det sista tålamodet är slut. Må gudarna förbjuda det, men vi har kanske inte haft den sista kristallnatten under vår tid.

Ultra-liberal: Sweden has a reputation for welcoming any foreigner, and handing out generous benefits
Ultra-liberal: Sweden has a reputation for welcoming any foreigner, and handing out generous benefits The Swedish economist Tino Sanandaji, who himself has an Iranian-Kurdish background, recently described what’s happening in Sweden as ‘quite disastrous’. He said: ‘This is an irreversible social experiment that no wealthy state has ever attempted. There are almost no ideas or visions over how this can be solved. ‘You can’t combine open borders with a welfare state. If you offer generous benefits, and anyone can come and use these benefits, a very large number of people will try to do that. It’s just mathematically impossible for a small country like Sweden to fund that.

Muslimskt kontrollerade områden

Motståndet mot ickeislamiska auktoriteter såsom polis, brandväsende, ambulansfolk och landets lagar är stigande.

På flera ställen i Västeuropa har man idag så kallade no-go zoner. Här varnas ickemuslimer mot att skylta med ickemuslimska religiösa symboler och icke-islamska auktoriteter blir ständigt bortjagade genom stenkastning.

Frankrike har 751 officielle no-go zoner, som kännetecknas av, att franska myndigheter helt har förlorat auktoriteten och kontrollen där. I England har man ett liknande tillstånd.

Även i lilla Danmark har idag muslimskt dominerade områden, där polisen är tvungen att alliera sig med imamer och visa passivitet för uppenbar kriminalitet, om de inte vill riskera att provocera till kravaller och våld.

Relaterad bild
Inslaget visar hur upprörda män skriker hora åt Walter och spottar efter henne och tv-teamet. ”Ilskan växer och det blir snart en hotfull stämning. Vi lämnar Rinkeby med utropet från en av de arga unga männen färskt i minnet: Det här är inte Sverige.”

Det samma gäller i flera områden i Holland, Belgien, Tyskland osv. I Malmö där minst 25 procent av befolkningen är muslimer är brandväsendet tvungna att bära skottsäkra västar, beskyddande masker och armera sina fordon, när de rycker ut till de muslimskt dominerade områden.

Framtiden kommer att bli, att länderna totalt förlorar kontrollen och makten i dessa områden” (Dissenter har nämt detta innan, just de vi ser redan utvecklats i Sverige och tom 8 nya områden fick vi i år utöver de 55 NoGoZoner av de 130st ”utanförskaps”områden som polisen har erkänt innan).

Vi kommer på detta sätt till slut ha en lång rad av Gazaremsor som ligger i konflikt med sina ickemuslimska omgivningar runt om i Europa.

Danskarna kommer att uppleva dagliga nyheter om väpnade kamper mellan muslimer och polisen; att de ibland måste köra en omväg, för att området på väg till arbetet är spärrat eller osäkert, att vi själva eller våra nära vänner eller familjemedlemmar upplever konflikten mot oss själva (brand i bostadsområdet, bombhot i områden, fysiska hot, misshandel, skadegörelse på egendom osv); periodvis brist på varor i mataffären, för att lastbilarna med varor inte kan komma fram eller har blivit rånade, arbetslöshet, dåliga löner och väsentligt försämrad offentlig service, för att oron skapar ekonomiskt krig; ilska, vanmakt och en tryckande otrygghet.

Dessa självutnämnda muslimska mini-stater kommer ha sin egen tre-deling af magten
1) Koranen och imamer som den lagstiftande makten.
2) Imamer, gängledare och klanledare som den dömande makten.
3) Vanliga troende och meniga gängmedlemmar som kommer att utöva den sociala kontrollen, patrullering och bestraffningen.

quote-there-are-signs-that-allah-will-grant-islam-victory-in-europe-without-swords-without-muammar-al-gaddafi-65-38-051-e1442446900450

Områdena kommer att vara lika fattiga på pengar, som de kommer vara rika på barn och radikala muslimer, precis som i de palestinska områdena. Största delen av ekonomin kommer att bestå av donationer från muslimska länders oljepengar, (den planerade moske i Københavns Nordvest-kvarter financieres f.eks. fra Saudiarabien) och – precis som idag – staten.

Europa har idag hundratals av muslimska områden, som är nästan hermetiskt tillslutna gentemot landets västliga kultur och där kriminalitet, offermentaliteten, radikala strömningar och motståndet mot det omgivande samhället växer år efter år.
sddefault1
Inbördeskrig

Dessa muslimska områdena kommer att fortsätta att uppleva pressen på integration som ett angrepp på deras muslimska kultur och religion:

”Varför får vi inte leva som vi vill?

Tror ni, att er danska kultur med supande, narkotika, nakna danska tjejer, korvkiosker och dåliga pubar är bättre än vår?

Ni ska inte ens försöka att ta vår kultur från oss. Vi har växt upp i Danmark och Danmark är vårt land precis lika mycket som det är ert!” Myndigheternas inblandning och polisen patrullerande uppfattas som provokation, rasism, trakasserier och arrogans – vilket ger näring till offermentaliteten, som i muslimsk kultur är en legal grund till aggression och hämnd.

Men det är en sak när staten mister kontrollen över områden innanför landets egna gränser. En annan sak är det när konflikterna mellan dessa områden och deras omgivning börjar att blossa upp. En olycklig anhållelse; ökad polispatrullering i området, en ny; skärpning av invandringslagarna, danskt deltagande i krig i muslimska länder; gripande av imamer eller gängledare – är allihopa olika exempel på, vad som skulle kunna bli droppen.

Droppen som kommer att få radikala imamer, gängledare och den allmänna folkstämningen i de muslimska områdena att koka över.

Hämnd-attacker på polisstationer, rättsbyggnader,infrastrukturen eller andra symboler på statens makt; en handgranat på Ströget, systematiska hot, trakasserier och mord/mordförsök på poliser, politiker och islamkritiker, soldater eller deras anhöriga; nerbrända stadsdelar – och självklart det vi alla fruktar: Terrorbomber

Graph above: number of torched cars by Muslims in Sweden each year

Vi såg det under vinterlovet 2008, då de första muslimska kravallerna såg dagens ljus i Danmark. Hundratals påsatta bränder och stening av polis och brandväsen – för att muslimerna på Nörrebro kände sig hetsade av polisens ökade patrullering, ett lite för grovt gripande av en äldre muslimsk man nära Blågaards Plads och återpubliceringen av Muhammedteckningarna några dagar senare.

Som psyskolog pratade jag för övrigt med en del av de brandstiftarna, så jag har en god inblick i den kulturella och religiösa motivationen för de våldsamma upploppen (läs mer om episoden i min bokBlandt kriminelle muslimer”.

En psykologs erfaringer fra Københavns Kommune.“).

Culturally Enriched Malmo, Sweden is the Most Dangerous City in Western Europe

Vecka 7, 2008, blir inte det sista muslimska upproret i Danmarks historia. Den stigande invandrarkriminaliteten, det stadigt ökande antalet vapen på gatan och den allt större kulturklyftan mellan de muslimska områdena och det danska Danmark är en säker garanti för, att det inte heller var det minsta upproret.

När det sker igen, och polisen rullar ut spikmattan, staten förklarar undantagstillstånd och militären måste hämtas in för att kompensera för polisens utarmade resurser, då kallas det för inbördeskrig.

En negativ  spiral av hämndauktioner, gisslantagande och generellt okontrollerbar oro kommer att känneteckna både stora och påminner om orter, där det finns muslimska områden. Statens ekonomi, aktiemarknaden, välfärdssamhället och tryggheten kommer att bli slagen till oigenkännlighet.

Bildresultat för Tina Magaard

Det största problemet är: Det kommer inte att sluta. Tvärtom så kommer det att eskalera mer och mer.

En av grunderna är, att man inom muslimsk kultur har svårt att ha likhet och olikhet vid ett och samma tillfälle.

Vi ser detta kulturpsykologiska drag på det sättet som många muslimer betraktar icke-muslimer på och på sättet muslimer skiljer på kvinnor och män.

Relaterad bild

Man är antingen över eller under: Man kan vara likadan och lika mycket värd, man kan vara olika och olika värd – men man kan inte vara olika OCH likvärdiga. Många muslimer upplever idag att de är underlägsna Danmark och danskarna – och de längtar efter att slippa ifrån den rollen.

Skulle Danmark en dag bli muslimsk, så kommer danskarna av samma anledning att bli sedda som mindre värda. Grundläggarna av det Muslimska Brödraskapet, Sheikh Hassan al-Banna utrycker denna antingen/eller-tankegången helt klart: Det er islams natur at dominere, ikke at blive domineret.

 Bildresultat för islam want to dominateDanska områden

Precis som i muslimskt kontrollerade omården, så kommer det att uppstå ickemuslimska områden, där danskar och ickemuslimska invandrare bygger upp hela bostadsområden omgivna av säkerhetsmurar, övervakningskameror och komplicerade låssystem. Ett nutida exemepel är Hejredalskollegiet, som ligger rakt framför det muslimska ghettot Gellerupparken i Århus: : “Det tre meter höga staketet har taggtråd och de studerande ska använda nyckelkort med kod för att komma in, så att området är helt avspärrat… Det blev uppsatt i december för att förhindra inbrott efter att pansarglas, vakter, hundar och videoövervakningen hade testats – utan att effekt.”

Relaterad bild

Dessa områden vill på sikt upprätta deras egna privata dagis och skolor, som drivs av invånarna. Möjligheten att arbeta via dator osv minskar invånarnas behov att gå utanför muren. Vi kommer också att se, hur otryggheten vid att lämna deras säkra områden, ekonomiska kriser och ostabila leveranser kommer ständigt att få flera att börja utnyttja sina trädgårdar och altaner för att odla sina egna grönsaker osv. Det yttre hotet kommer att stärka sammanhållningen innanför staketet: Lusten att lära känna sin granne, värdesätta vänskap och gemenskap ökar.

Missunnande, ilska och den självrättfärdiga lusten att stjäla från de rika kommer att göra de säkra områdena till ett favoritmål för muslimska gäng och andra mindre lyckade medborgare.

Behovet av säkerhet kommer att göra säkerhetsfirmor till en en guldkantad affärsverksamhet. Invånarna kommer i stigande grad att undvika den risk, som är förbunden med att bidra till patrulleringen i sitt eget grannområde.

Bildresultat för sam harris is not a religion of peace

Medborgargarden och milis

Vi kommer att se en ökande mängd av medborgargarden bland danskarna. Det kommer att vara en blandad flock, men alla kommer att vara motiverade av önskan att ”göra något!”. Graden av politisk insikt och att vara parat till att använda våld, kommer att variera.

 1. a) De fredliga medborgarinitiativen blir de tillfällen, då man i ett kvarter upprättar grannsamverkan, där man beslutar sig för att bidra till polisens patrulleringar vid att själv ”gå rundor” tillsammans med ett par grannar. Dessa grupper kommer att vara lagliga. Huruvida de kommer att använda sådana vapen, som idag är olagliga, det kommer att visa sig – för vapenlagen kommer utan tvivel att bli ständigt diskuterad i allt snabbare takt med att befolkningenstrygghet rasar.

 2. b) Andra initiativ kommer att vara mer aggressiva. Dessa medborgargarden kommer i första hand att bestå av unga män – men säkert också av en och annan extra rå kvinna – som tränar styrketräning och tränar kampsport mot varandra hemma i trädgården eller på gården. Det kommer vara normalt, att de patrullerar med vapen och begår härverk mot moskéer och muslimska företag.

  Polisen kommer att jaga dem, men allt eftersom polisens resurser blir mer knappa, och den vanliga polismannen upplver att medborgardena är på ”hans sida”, så kommer de kunna operera allt mer fritt. Italien, som har ett överväldigande problemen med kriminella invandrare, har länge haft olovliga italienska medborgargarden.

 3. Bildresultat för muslim ghettos in sweden europeDessa grupper har nu blivit förklarade lagliga av regeringen, för polisen inte själv klarar av uppgiften – inte ens fastän militären redan är inkallad.

  c) Till slut kommer det att bildas paramiltära styrkor, som kommer att använda skjutvapen och som inte bara kommer att patrullera, utan aktivt söker upp sina fiender. Man kommer att få se våldsamma skottlossningar i tätbebyggda områden mellan dessa styrkor och de muslimska grupperna.

  Detta sker faktiskt redan idag, när både invandrargäng och och danska grupper som AK81 (Hells Angels stödgrupp/marktrupp) värvar sina medlemmar genom att använda rasistiska undertoner -och inte med löfte om pengar.

  Bägge lägren vill bli större, utveckla sin bli taktik och beväpna sig tyngre olaglig vapenförsäljning är en annan affärsverksamhet, som kommer att växa i lilla Dannevang).

 

Det är bara frågan om ett par år, innan fanatiska muslimer finner varandra och bygger upp sina egna grupper, som ber för kamp, gör bakhålls-attacker på patrullerande poliser i ghettona i Ishøj, Kalundborg, Ålborg, Holbæk, Odense, Ikast, Århus, København, Brønshøj.

Med andra ord: Den ideologi, som i dag dyrkas av våldsamma muslimer i Irak och Afghanistan i dag, har kommit till Danmark. Det är bara en fråga om tid, innan vi börjar höra nyhetsuppläsarna berätta om en ”obehaglig utveckling i gängkrigen”.

Bildresultat för sam harris is not a religion of peace

Militären och Hemvärnet sätts in

Polisens resurser kommer bli utarmade. Stress, dålig ekonomi och personalbrist kommer köra ut polisen på ett sidospår, där de inte längre orkar med de stigande utmaningarna. Man kommer därför att vara tvungen att se sig om efter permanenta förstärkningar.

De närmste år så ska Danmarks polisstyrka ökas på med 300 flera poliser, som bl.a. skall användas för att bekämpa de muslimska gängen (de så kallade invandrargängen, som i Sverige kallas ungdomsgäng).

En ny undersökning från Københavns Kommune visar, att dessa gäng kommer att få 700 nya medlemmar varje år. På sikt så har polisen inte minsta lilla chans att för att ens bromsa upp kriminaliteten bland muslimerna utan hjälp.

Militären kommer därför att bli inkallad i arbetet, och precis som man har börjat att använda Hemvärnet i kampen mod våldsamma muslimer i Afghanistan, så kommer de också att bli använda mer aktivt här hemma – som stöd till polisen.

I samband med insatserna mot de många bilbränderna i Malmö fick polisen oväntad utdelning. En hejdad mopedist visade sig ha en mindre arsenal i bagaget. Foto: MIKAEL NILSSON
I samband med insatserna mot de många bilbränderna i Malmö fick polisen oväntad utdelning. En hejdad mopedist visade sig ha en mindre arsenal i bagaget. Foto: MIKAEL NILSSON

Redan idag har kommuner med många muslimer tvingats sätta in privata väktarföretag till till shoppingcentrum, stationer och platser ( en stor del av de anställda är också muslimer – för erfarehet visar, att muslimer har svårt vid att respektera icke-muslimer).

Det kommer vi att se mer av. (-så rätt han hade)

Relaterad bild
The main problem here is how much influence this danger zone gets on the surroundings. Muslims further away from the danger zone would be considered a lot more normal while the closer you get to the epicenter you have ISIS within those walls. I’m not even kidding, ISIS is right there and most of us could point them out and according to rumors SÄPO do have the building under supervision. To be able to talk you’d have to grow the biggest balls ever seen and be willing to move as soon as you spill it out.

Hemvärnet kommer att bli inkallat allt oftare – förmodligen för att samarbeta med polisen som nu vid klimattoppmötet COP 15 i december 2009 (polisen tar hemvärnsfolk med på patrullering, för kontroll av ingångar och visitation av personer och bilar osv.).

Jag har för övrigt själv varit i det hemvärnskompani, som levererade HJV-soldater till Afghanistan förra året: Fina unga vältränade kvinnor och män med gott humör, bra självförtroende, rejäla handtryckningar och ärlig blick i ögonen.

Bildresultat för sam harris is not a religion of peace
De stora slagen

Inget land kan bestå, om det har områden med mer eller mindre självstyre, som uppför sig aggressivt mot landets lagar och invånare. Därför kommer de västliga länderna – antingen koordinerat eller efter det som passar landet – förr eller senare bli tvungna att ta konflikten med de muslimska områdena:

Politikerna kommer att beodra polisen och militären att gå in i områdena och anhålla häktade personer, förstöra samlingställen för kriminella och potentiella terrorister och tömma området på vapen osv. Det är helt enkelt oundvikligt.

En stat kan inte hålla med ett eget litet Waziristan med maktfulla fanatiske imamer, lager av vapen och terrorbomber, terrorister, och stora organiserade grupper av våldsverkare Och vapen finns det massor av:

Knap 1.000 unge er under våben og registreret som organiseret kriminelle hos Rigspolitiet. Man kan formentlig gange det tal med ti, hvis man vil vide, hvor mange disse organiseret kriminelle kan trække på.

Relaterad bild

Det kommer att bli våldsamt.

Föreställ dig, vad som skulle hända, om polisen och Skattemyndigheterna imorgon beslutade sig för att genomsöka hela Nørrebro för vapen, hälerivaror, narkotika, illegala invandrare och ekonomiskt bedrägeri. Det skulle bli ett ramaskri bland muslimer i hela Danmark.

Anklagelser om hets, rasism, trakasserier och provokationer skulle explodera. Kejdor av SMS-meddelanden skulle flyga genom luften och motståndet skulle bli beväpnat med vapen, nedbränningar, våldsamma demonstrationer och vedergällningsattacker på offentliga byggnader.

Bildresultat för muslim ghettos in sweden europe

Radikala imamer -och dem har vi månge av i Danmark – skulle elda upp under retoriken, och moskéerna skulle inte längre bara vara till för bön.

De skulle fungera som samlingställen för imamer och deras tillhörare, där skulle de vräka ur sig en storm av skällsord mot Danmark och danskarna från predikstolarna.

Precis som i århundranden innan idag, så skulle moskérna användas som samlingssteder for muslimer med voldelige hensigter.

Relaterad bild

Hizb uth Tahrir (alias: Hit med Sharia) i Köpenhamn (Notera de finns nu sedan några år tillbaka i Sverige).

Föreställ dig då, att politikerna väntar 10-15 år med att gripa in mot kriminaliteten i dessa områden?

Då kommer det att bli MYCKET våldsamt. De muslimska upploppen i veckan 7 under år 2008, röjningen av ”pusherstreet” på Christiania och Ungdomshuset på Jagtvej kommer att likna ett barnkalas i jämförelse.

Bildresultat för muslim ghettos in sweden europe
Inside the Rinkeby Square, the TV crew talked with residents who did not seem aggressive, but who told about how good life was in Rinkeby with so many different cultures. All said they enjoyed it there. But when the police suddenly disappeared, without telling the TV crew, a group of masked men suddenly circled the camera men. One of the camera men was attacked and hit with a clenched fist over his mouth. A bottle was then thrown at the camera. Meanwhile, another camera man was attacked and punched in the mouth so that a tooth came loose. The TV team quickly decided to leave Rinkeby, with pictures and film of everything that had happened. They told the journalist from Avpixlat that they have been to Somalia, Syria and Iraq, but they have never experienced anything like this anywhere. The 60 Minutes report from Sweden will be broadcasted on national Australian TV shortly.

Utfallet av en sådan operation kan bli två saker:

1) Antingen kommer den danska staten att kämpa klart kampen – oavsett antalet döda och sårade och de samhällsmässiga och ekonomiska omkostnaderna. Antalet muslimer, som under den tiden kommer att bli häktade för kriminalitet i samband med konflikten, kommer att vara enormt.

Fängslerna kommer inte att räcka till – och vart ska man då sätta folk?

* I läger?

Relaterad bild
The notorious ‘Jungle’ migrant camp in Calais is potentially crawling with Islamic State jihadists hellbent on reaching Britain, a crime commissioner warns today. Speaking after visiting the camp, where young men wait for a chance to smuggle themselves to the UK, Kevin Hurley said: ‘I was told people from Islamic State were definitely in there. ‘The fact is, we have absolutely no idea who is there because it’s completely unpoliced. It is precisely the sort of place I would hide if I was a jihadist – in plain sight.’

* På en öde ö?

* Skicka dem till flyktingläger i kring mellanöstern?

* Eller låta dem gå fria och ta deras fängelsedomar i omgångar?

Personligen tror jag, att de västliga länder kommer att gå ihop och köpa upp områden (troligen inte i västvärlden), dit man kommer deportera kriminella och radikala muslimer.

Bildresultat för imam and islamic leader and muslim countries protect muslim in europe and defends theme from harm

2) Staten drar sig tillbaka av hänsyn till det stigande antalet döda och sårade, de ekonomiska konsekvenserna osv. Förhandling med imamer och gängledare skulle också kunna ge en tillfällig frist.

Men varaktig fred skulle vara omöjlig – som Sheikh Hassan al-Banna och jag är eniga om, så är det islams natur at dominere, ikke at blive domineret.“:

Muslimska områden kommer inte acceptera att leva under ett icke-islamiskt herredöme på sikt.

Bildresultat för sam harris is not a religion of peace
De muslimska länderna kommer in i konflikten

Både officiella och oofficiella muslimska organisationer kommer självklart följa angreppen på de muslimska områdena i högsta alarmberedskap. Solidariteten bland muslimer är stor – också över landsgränserna.

Heliga krigare, vapen, pengar, vetskap och moraliskt stöd kommer att flyta in till de muslimska områdena i Europa.

Bildresultat för islam want to dominate
ISIS WARNING: World in FINAL STAGES of radical Islam masterplan to TAKE OVER the West

På samma sätt kommer de muslimska länderna försöka att lägga press på de västliga styrande genom lobbyarbete, mediakrig och ekonomiska och politiska sanktioner – och genom att hota med fysiska attacker på västliga intressen både i och utanför västvärlden.

Vid det laget är Europa bara en skugga av sitt forna jag. De mänskliga och samhällsmässiga värdena som vi försöker att försvara, kommer vara på väg att brytas ner.

Relaterad bild

Som sagt: Tittar man bort från ett allvarligt problem alltför länge, så kommer man förr eller senare att över reagera och för att klara av att rätta upp problemet så kommer man vara tvungen att göra saker, som man har lovat sig själv att inte göra.

Välfärdssamhället med den sociala säkerheten kommer att vara borta. Folk som kommer sakna pengar, mat och boende, måste förlita sig på vanliga människors godhet.

Skolor, sjukhus, offentlig administration kommer att fungera nödtorftigt.

Arbetslösheten kommer att explodera, och detsamma kommer vreden, rädslan och frustrationerna – allt av det är saker som som ödelägger människors livskvalitet.

Bildresultat för muslim ghettos in sweden europe

Alla västliga länder, som har mer än ett par procent muslimer, kommer få ha en konstant oro och otrygghet, och krigsretoriken mellan den muslimska världen och Västvärlden kommer att öka.

Så är det redan i många muslimska länder – och i moskéer i västliga länder. Upp mot hälften av befolkningen i västliga länder, tror inte att denna konflikt kan undvikas. Men i motsats till fanatiska muslimer, så önskar vi den inte.

Men är det nu oundvikligt med denna konflikt, så hellre förr än senare.

Tidigare i bloggen av Nicolai Sennels

Källor;

http://adarkomdenja.blogspot.se/2014/09/islam-ar-den-mest-krigiska-religionen.html

http://imittsverige.blogspot.se/2009/11/nicolai-sennels-tredje-varldskriget-sa.html

http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/566/html

http://christianpoliticalparty.com/with-the-muslim-invasion-of-america-comes-rape/

http://www1.cbn.com/churchandministry/1400-years-of-christian-islamic-struggle

http://www.meforum.org/5672/logic-of-islamic-intolerance

https://www.thereligionofpeace.com/pages/articles/10-reasons-not-peace.aspx

http://islamversuseurope.blogspot.se/2013/08/church-burned-to-ground-in-muslim.html

http://fokus.dn.se/radikala-islamismen-i-sverige/

http://shoebat.com/2015/08/11/did-you-know-there-are-at-least-55-no-go-zones-in-sweden-where-christians-dare-not-go-and-where-swedish-law-no-longer-exists/

http://thedcgazette.com/2016/swedens-somali-punks-assault-60-minutes-camera-crew/

http://www.returnofkings.com/87224/is-sweden-slowly-becoming-an-islamic-caliphate

https://themuslimissue.wordpress.com/2015/08/29/sweden-grenade-damages-to-police-van-that-risked-killing-officers-in-muslim-ghetto-revealed/

https://www.jihadwatch.org/2016/04/the-muslim-migrant-invasion-and-the-collapse-of-europe

https://samtiden.nu/2015/08/svt-bil-attackerades-med-agg-i-rinkeby/

http://www.expressen.se/kvallsposten/en-17-arig-mopedist-gripen–med-vapen/

http://www.city-data.com/forum/europe/2361544-sweden-destroying-itself.html

https://detgodasamhallet.com/2017/02/22/coola-jihadister/

http://www.expressen.se/nyheter/norskt-tv-team-fick-fly-husby-under-intervju/

http://carnageandculture.blogspot.se/2017/02/last-night-in-sweden.html

http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=129764

https://www.infowars.com/culturally-enriched-malmo-sweden-is-the-most-dangerous-city-in-western-europe/

https://www.jihadwatch.org/2013/09/nicolai-sennels-psychology-why-islam-creates-monsters

http://www.express.co.uk/news/uk/597254/ISIS-Map-Europe-Terror-Organisation-Andrew-Hosken-Caliphate-Abu-Musab-al-Zarqawi

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-03-08-imam-paa-skjult-kamera-muslimer-er-ved-at-erobre-europa

https://acidmuncher.wordpress.com/2016/07/17/horrible-tale-from-inside-the-swedish-ghetto/

http://10news.dk/gay-pride-parade-in-swedish-ghetto-we-hate-gays-we-are-muslims/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3393218/Jihadis-hiding-Jungle-camp.html

http://www.expressen.se/nyheter/uppgifter-is-smugglar-terrorister-till-sverige/

http://www.attundatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Dom-i-mal-om-forberedelse-till-terroristbrott/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3317978/Torn-apart-open-door-migrants-Sweden-seen-Europe-s-liberal-nation-violent-crime-soaring-Far-Right-march-reports-SUE-REID.html

http://www.catholic.org/news/international/europe/story.php?id=58341

http://www.barenakedislam.com/2012/09/10/what-would-sweden-be-without-muslim-immigration/

https://morklaggning.files.wordpress.com/2014/05/invandring-och-morklaggning-karl-olov-arnstberg_gunnar-sandelin_2014-04-29.pdf

http://www.expressen.se/ledare/sakine-madon-kritik-av-islam-ar-inte-hets/

https://detgodasamhallet.com/2017/06/04/troende-muslimer-kanner-sig-inte-hemma-i-sverige/

http://www.expressen.se/gt/upp-till-200-gang–kriminella-i-goteborg/

http://www.barenakedislam.com/2016/07/27/four-stages-of-islamic-conquest-what-stage-has-your-country-reached-now/

http://10news.dk/video-gang-of-migrants-beat-up-security-guards-in-stockholm-sweden/

https://www.efe.com/efe/english/portada/swedish-airport-evacuated-after-bomb-threat/50000260-2883005

http://www.returnofkings.com/49279/freedom-of-speech-is-dying-in-sweden

https://www.islamreligion.com/articles/3203/one-direction-one-people-one-god/

https://www.samharris.org/blog/item/we-need-to-talk-about-islams-jihadism-problem

https://www.svd.se/just-nu-sapo-redogor-for-hoten-mot-sverige

http://www.morpheusblogg.se/2017/02/18/islamiska-staten-har-infiltrerat-vanstern/

https://detgodasamhallet.com/2016/03/30/ja-vi-maste-tala-om-islam/

https://eklektikernsblogg.wordpress.com/2015/01/22/muslimska-brodraskapet-i-europa-och-sverige/

http://www.attundatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Dom-i-mal-om-forberedelse-till-terroristbrott/

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/05/30/momsbedragerier-i-sverige-och-danmark-misstanks-ha-finansierat-terrorism

http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/studie-var-tionde-elev-st%C3%B6ttar-religi%C3%B6sa-extremister-1.3908356

Uppdaterade länkar i ämnet;

http://aktuelltfokus.se/turkiet-snart-kommer-religiosa-krig-inledas-i-europa/

http://newsvoice.se/2017/09/13/expert-europas-dod-kan-bli-valdsam-nar-islam-tar-2025-2035/

Sam Harris: Islam Is Not a Religion of Peace from videos

LÄMNA ETT SVAR