Det finns en del som tror att i framtiden kommer man att kriga mer och mer mellan olika stora religioner. Ett begrepp som kallas för “Clash of civilizations” innebär att man tänker sig att det kommer att uppstå konflikter mellan olika civilisationer med olika ideologier och religioner.

Det faktum att det finns religiösa krav, religiöst färgat språkbruk, och religiöst definierade aktörer i många av dagens väpnade konflikter tas som bevis för att visa hur farlig religion i allmänhet  är, i synnerhet Islam. 

De data som presenteras signalerar däremot att migration från de mer konservativa till liberala delarna av världen ökar sannolikheten för att det ska uppstå värdekonflikter. Ett visst mått av gemensamma värderingar är viktiga för den sociala sammanhållningen i ett samhälle och undvikandet av sönderfall i mindre grupper som odlar radikalt annorlunda värden (i förhållande till mainstream). WVS mångåriga värderingsstudier ger oss en bild av tänkbara konfliktytor.  Sverige riskerar en stegrande värdekonflikt de närmaste åren skriver Dagens Samhälle. Som vi ser tydlig utveckling på de senaste decceniumet som eskalerat i rasande fart de senaste åren.

-Ingen granskning görs, ej heller en sammanställning från vår regeringen om läget i Sverige just nu. Vi på Dissenter vill nu försöka efterlysa att det akut behövs, såväl som ett klart uppvaknande.

I dag är det svårt för stater och andra aktörer att upprätta och vidmakthålla monopol på värderingar. Internet, invandrares och andras transnationella relationer, religiös förkunnelse, framväxten av ”parallella samhällen”, fortsatt migration och en utbredd avsky mot Väst i stora delar av världen har gjort att kampen hårdnat om medborgarnas värderingar. Aje Carlbom docent i socialantropologi, Malmö Högskola

De står även att läsa i tidskriften ”Världen i dag” och i många andra medier att;  ”Sverige är ett av de tio länder i världen där konflikter med religiös anknytning ökar mest. Av 117 länder med låga nivåer av sociala konflikter under 2008 var det bara i två länder konflikterna ökade betydande, nämligen i Kina och Sverige.

Det visar en undersökning som det amerikanska forskningscentret Pew gjort av utvecklingen i världen mellan 2006 och 2009. 

När religiösa konflikter uppstår är de ofta svårare att lösa, det har forskning visat. Detta på grund av att det kan vara svårare att komma fram till en lösning då båda sidorna kräver samma sak och att det därför är svårt att kompromissa.

Sverige är bara ett av flera länder i västvärlden där sociala konflikter med religiösa inslag blir allt vanligare.

Enligt Jacob Rudolfsson, samordnare på Svenska evangeliska alliansen, är det här en tydlig trend och han är inte förvånad över Sveriges placering på listan.– Det jag är förvånad över när det gäller Sverige är att det har gått så snabbt när det gäller spänningar i samhället kopplat till religion, säger han i en intervju med Dagen 2014.

Är det de samhälle vi vill ha och leva i ?

Bildresultat för religiösa spänningar
http://slideplayer.se/slide/11192351/ -Hur ska dessa koexsitera i vårt land? -Bara detta är väl en varning om något.

Vi ser med media rapportering hur asyl boenden sker det religösa och etniska konflikter, där moskéer och asylboenden eldas på pga enligt bla uppgift till NT finns en konflikt mellan unga kriminella i området med olika trosuppfattning. Konflikten ska ha intensifierats den senaste tiden och vara orsaken till den anlagda branden. 

Citat: Ärendena märks med en särskild kod. Ex. Polisen i region Väst (Västra Götaland och Halland) uppger i rapporten; ”Under perioden 20 oktober 2015 till 8 januari  2016  har man gjort 372 händelserapporter och 222 brottsanmälningar gällande denna typ av boenden i Västra Götaland och Halland.

Det är mellan fyra och fem utryckningar per dag. Ungefär 10% av ärendena orsakas av utomstående personer, 90% handlar om brott mellan boende eller mellan boende och personal. 65% av brottsanmälningarna inom boendena utgörs av misshandel, olaga hot och ofredande. I rapporten konstateras också att när polisen kartlade höstens alla bränder på asylboenden konstaterades det att de flesta eldsvådorna hade börjat inne i lokalerna.

 

Bildresultat för rikspolischefen att situationen kan förvärras.
Rikspolischefen om flyktingboenden: ”Kan bli ännu mer bråk” Foto: Jessica Gow/TT https://www.svd.se/rikspolischefen-om-flyktingboenden-kan-bli-annu-mer-brak

Situationen på Sveriges tusentals olika asylboenden har i stort varit okänd för allmänheten. En orsak är att Nationella operativa avdelningen, NOA, hos polisen tidigare bedömt att all information kopplad till flyktingströmmen ska vara hemlig.

På flyktingboendena finns konflikter mellan grupper, bråk med många inblandade, avsaknad av inpasseringskontroll och religionsbaserade bråk och att många av bränderna antas ha startats av de boende ”av frustration”.

Enligt MSB:s sammanställning av bränderna är endast 11 procent anlagda utifrån. – Vi tyckte att tidningsrubrikerna i höstas gav intrycket av att de flesta bränderna var anlagda utifrån, säger Marianne Stålheim på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

spis och en brand på ett asylboende
Brandlarmen går ofta på grund av matlagning. Bara en tiondel av bränderna på Sveriges flyktingboenden har varit anlagda de senaste åren. Den vanligaste orsaken till brand är olyckor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tyckte att mediabilden av bränder på boenden var skev och ville ta reda på de verkliga orsakerna. Och nu kommer en lite mer nyanserad bild fram, som visar att hälften av bränderna orsakas av vanliga hushållsolyckor, men en del bränder har ändå varit anlagda utifrån. Foto: TT/bildmontage Sveriges Radio

– Det här handlar om olika nationaliteter och religiösa motsättningar. De kan inte hålla sams i Syrien eller resten av världen så varför skulle de hålla sams här. Jag har tidigare sagt att det inte går att blanda olika nationaliteter. Förr hade vi samma problem i Hagfors men där är det bättre nu, säger Bert Karlsson.

De religiösa företrädarna fungerar som en stat i staten, det är hit människor går med sina problem och det är här problemen åtgärdas. Uppstår det ett problem mellan två familjer är det fundamentalisterna som sköter samtalen, inte polisen. Svenska myndigheter lämnas utanför.

Vi kan läsa detta i AF om;

Extremister styr livet för somalier i Sverige

 ”Om någon kommer i konflikt med fundamentalisterna, eller vänder sig mot deras tolkningar, smutskastas personen eller anklagas för att ha lierat sig med ”svenskarna”. Släktingar får höra att han eller hon inte är en riktig muslim eller har alkoholproblem, kvinnor utmålas som ”horor”.

Att utvecklingen nu går bakåt drabbar de unga. Fundamentalisterna fungerar som moralpoliser ute på gatorna, om någon blivit sedd med fel kläder eller vid fel tidpunkt får föräldrarna reda på det och uppmanas att hålla efter sina ungdomar bättre. Tjejer blir tillsagda om de inte är rätt klädda.

Ett annat problem är att fundamentalisternas ord väger tungt hos myndigheter som socialtjänsten och Försäkringskassan. Det finns exempel när myndigheter har ändrat sina beslut efter att ha blivit kontaktade av den lokala imamen”.

 

Det är naivt att tro att konflikter i hemländerna upphör vid den svenska gränsen. Nu möter kristna flyktingar som flytt förföljelse i sina hemländer samma öde i Sverige, skriver Jacob Rudenstrand, styrelseledamot för Open Doors. http://www.kyrkanstidning.se/debatt/ge-hotade-kristna-trygghetsboenden-2

Över 80 procent av landets kommuner uppger att de identifierat grupper eller individer med kopplingar till våldsbejakande extremism. Det är en dramatisk ökning av landets kommuner jämfört med 25 procent förra året kunde vi höra i veckan (5/7).

Ökande andel av världens länder att religiösa lynchmobbar angriper och dödar oliktänkande. Samtidigt har den religiöst motiverade terrorismen ökat. Och andelen länder där det förekommit trakasserier av kvinnor med anledning av religiös klädsel har ökat kraftigt sedan 2007. Skriver Forskning&Framsteg.

Sima valde när hon kom till Sverige att sluta bära hijab. ”Du börjar med att ta av sjalen, snart tar du av byxorna”, kommenterade en granne på asylboendet. Hemma i Afghanistan har deras släkter levt med spänningar mellan varandra. Etniska, politiska och religiösa. Foto: Johanna Karlsson http://www.expressen.se/nyheter/longread/asyl/osamjan/

Är det islamofobi att vara emot hedersmord?

Är det att definiera som en ”hatvåg” att Sverige och världen nu långsamt, långsamt börjar reagera på de negativa konsekvenserna av islamiseringen och på de politiskt korrekta politikernas okunskap och ständiga rädsla för att ta tag i samhällsproblemen?

Precis som för ordet ”rasism” används ordet ”islamofobi” i tid och otid. Islamofobi är bara ett slagord från vänstern för att glida undan sakfrågor. Helt enkelt ett sätt att avfärda all kritik mot islam. Står att läsa Politik&Partier. 

”De reaktioner jag fick från vita, svenska vänstermänniskor som inte upplevt det förtryck som jag och många barn, ungdomar, kvinnor upplever varje dag var en stor besvikelse. Foto: Caroline Tibell

Hanna Gadban Genom att stämpla sina kritiker som islamofober och rasister kan wahhabismens företrädare skapa utrymma för en ideologi som är djupt antiliberal, djupt antidemokratisk, djupt våldsbejakande och även rasistisk.

– Min islamofobi har blivit ett skämt. De går runt och berättar för varandra: ”I Sverige finns det något som kallas islamofob som alla som kritiserar religion kallas.” Själva kritiserar de radikala islamister och IS-anhängare varje dag, det är en självklarhet i Mellanöstern.

Flera kvinnor som blivit utsatta för de självutnämnda moralpoliserna vittnar om trakasserier och otrygghet i TV4:s ”Kalla fakta”. De är bosatta – eller har varit bosatta – i några av förorterna norr om Stockholm. Skolflickor vittnar om en hederskultur, kränkningar och ryktesspridning. Och även i övriga delar av samhället separeras kvinnor från män.

”Ofta är det svenska muslimska organisationer – exempelvis Sveriges unga muslimerMuslimska mänskliga rättighetskommitténoch Islamiska förbundet – som legat bakom. De är mer måna om att anklaga de som skriver om de här frågorna för islamofobi än att själva ta striden mot extremismen”. säger Ivar Arpi: för SvD om Radikal islamism drabbar alla”.

Islam beräknas bli den största religionen i världen år 2070. Muslimerna utgör den religiösa gruppen som växer snabbast tack vare hög nativitet och en ung befolkningsstruktur.

Icke-religiösa hänger inte med befolkningstillväxten.

-Den höga befolkningsväxten i Sverige kan vi tacka staten för massmigration och för att de gjort de möjligt för muslimska kvinnor att få leva på  bidrag, tilåta de föda många barn med förmånen att vara hemma i deccenier. Detta utan krav på försörjningsansvar och arbete som avkrävs de svenska mödrarna.

Koranskolan
Koranskolan http://www.uppsalamoske.se/

Vidare; ”Inom den muslimska världen är religiositeten stor, och har länge varit så enligt data från flera studier. Ett tänkbart mått på en ökad religiositet kan vara den kraftiga ökningen av pilgrimsresorna till Mekka, som rimligtvis inte enbart kan förklaras av bättre ekonomi. -Kan de bero på migrationen till Europa?

I mitten av 1900-talet handlade det om omkring 100 000 pilgrimer om året. Vid millennieskiftet var siffran 2 miljoner och år 2012 reste 3 miljoner till Mekka, enligt Rodney Stark.

Fredagsbön i moskén vid Medborgarplatsen. ( Stockholms största moské sprider dubbla budskap. Det imamen säger i sitt tal på arabiska stämmer inte överens med hur texten tolkas till svenska). https://www.svd.se/dubbla-budskap-i-mosken Anders Wiklund / SCANPIX

Turkiet har man längre dataserier i World values survey som visar en utveckling från 1989 till 2014, där allt fler betonar religionens roll. Flera lokala studier har visat att universitetsstudenter i Mellanöstern i allt högre grad har orienterat sig mot islam sedan ett par decennier tillbaka.

Och de senaste siffrorna från World values survey visar att de muslimska länderna är djupt troende. I mätningarna från 2010–14 svarade över 90 procent av befolkningen i länderna Qatar, Jordanien, Pakistan, Egypten, Tunisien, Algeriet med flera att om religion och vetenskap hamnar i konflikt, så har religionen rätt”.

Ha i åtanke att stödet för sharia är genomgående högt – över 90 procent i de flesta muslimska länderna förespråkar sharia som grund för lagstiftningen i det egna landet, enligt Gallup world poll.

-Bara det säger väl mycket om de som kommer hit bär med sig för värderingar, som inte delar vår gemensamma värdegrund.

Under tiden så lyser med sin frånvaro regeringen och den styrande makteliten med intervention, de har inga motmedel eller konsekvensanalys för framtiden mot denna katastrofala destruktiva utveckling av vårt en gång trygga, konfliktfria, fredfulla land.

Internationella mätningar av attityder och värderingar, framhålls Sverige som ett av de mest toleranta länderna i världen (Borgonovi, 2012).

När ska de som styr vårt land sluta vara toleranta mot de intoleranta?

Vart går gränsen för vad vi kan eller bör tolerera dras på ett sätt som går på tvärs mot grundläggande demokratiska värden, Å andra sidan utgör gränsdragningen en möjlighet, ja rent av en nödvändighet både för att försvara demokratiska principer och omistliga värden som vår demokrati bygger på, och ompröva dessa i relation till förändringar.

Det blir särskilt uppenbart i relation till den mer bejakande bestämningen av begreppet. En obegränsad tolerans, utan gränser, kan i förlängningen innebära förtryck och andra icke-demokratiska handlingar och idéer tolereras vilket vi ser resultatet på nu i vårt land.

Om vi på ett obegränsat sätt tolererar intoleranta människor, om vi inte är beredda att försvara ett tolerant samhälle mot de intolerantas angrepp, då kommer de toleranta att gå under, och toleransen med de”. (Popper, 2012 [1945]).

Uppdaterat;

Oj.Europeiska Unionen arbetar för fullt för vår frihet.Utredning om sharia är kompatibelt med våra europeiska vä…

Опубліковано Miloš Varcaković 13 вересня 2017 р.

Källor;

http://fof.se/tidning/2016/7/artikel/tro-inte-att-religionen-minskar

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings

http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/polisen-pressad-av-situationen-p%C3%A5-asylboenden-1.19881

http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-beliefs-about-sharia/

https://www.pressreader.com/sweden/forskning-framsteg/20160623/281784218373520

http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/friberg-vi-b%C3%B6r-fundera-p%C3%A5-s%C3%A4kerheten-p%C3%A5-boenden-1.18208

http://www.expressen.se/nyheter/du-har-lamnat-islam-da-vet-du-att-vi-har-ratt-att-doda-dig/

https://www.svd.se/svd-avslojar-tusentals-incidenter-i-polisens-flyktingkod/om/svenskt-flyktingmottagande

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=4508061

http://www.expressen.se/kvallsposten/braket-konflikt-mellan-olika-etniska-grupper/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6452483

https://www.svd.se/nar-konflikterna-foljer-med

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/KJ06y/har-tvingas-flickorna-sitta-langst-bak-i-bussen

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/sverige-riskerar-en-stegrande-vaerdekonflikt-de-naermaste-aren-27003

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/hon-ser-radikal-islam-vaexa-sig-allt-starkare-17168

https://www.svd.se/radikal-islamism-drabbar-alla

https://svenska.yle.fi/artikel/2015/04/07/varlden-blir-religiosare

http://cyberspaceandtime.com/Sverige_och_Tyskland_censurerar_v%C3%A5ldt%C3%A4ktsrapporter-‘Flyktingar’_&_F%C3%B6ljderna/OjGkjpKmpFE.video

https://mishtalk.com/2017/04/02/debate-over-no-go-sharia-zones-in-sweden-france-fake-news-or-not/

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/yq95x/dramatisk-okning-av-valdsbejakande-extremister-i-kommunerna

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6732536

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/19/smygfilmad-imam-vi-ar-som-en-tsunami-over-europa/

http://24nyheter.blogspot.se/2012/05/muslimsk-demografi.html?m=1

http://arbetartidningen.se/2017/06/forsvara-demokratin-och-sekularismen/

http://www.dn.se/debatt/darfor-ar-det-viktigt-med-ett-sekulart-samhalle/

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings

 

LÄMNA ETT SVAR