Många ser hijab (muslimska slöjan) som en religös kulturell symbol eller det ”nyaste” ett ”mode”, -men hijaben är en symbol för Sharia och har en mycket stor betydelse och mening som ett politiskt klädesplagg som med budskap i. Politisk Islam har flyttat fram sina kvinnofientliga positioner de senaste decennierna i västvärlden, med stöd av kulturrelativisterna och argument om ”religionsfrihet”. Innebörden av religionsfriheten får inte inskränka på kvinnors rättigheter. Denna könsrasism och förtryck. Varför ska vi tillåta en symbol som kränker halva världens befolkning? Religionsfrihet innebär dessutom frihet från religion och religiösa dogmer för den som så önskar. Man sexualiserar kvinnans utseende och stämplar kvinnan som en sexvarelse. Kvinnans funktion reduceras till en taxi: ”Bara den som betalar för den får åka i den”. Vi har yttrandefrihet i väst, vi får till exempel inte bära nazistsymboler på offentliga platser. Religion och ”yttrandefriheten för de kvinnor som väljer att bära heltäckande slöjor” begränsar kvinnors existens i hela världen.  Det finns separata simhallar och gymnastikhallar för män och kvinnor eftersom ”våra svenska muslimer” kräver detta och vill ha det så. Denna rådande icke demokratiska förhållningssätt inom Islam med könsapartheid, diskriminering av de kvinnliga könet och deras rättigheter, med ojämlikhet osv. som vi på Dissenter aktualiserat som kritiserat.
Myndigheter utfärdar oskuldsintyg för att intyga att den kommersiella och sexuella varan – det vill säga flickan – är orörd och lämplig för föräldrarnas äktenskapsaffärer. Vi har redan sett könsstympningar och hedersmord på ”försvenskade” flickor. Hur kan de se ut så här i Sverige idag 2017? Som vi vore ett U-land, med alla dessa nya fenomen, patriakala bakåtsträvande kulturer med klan och hederstänk. Hur kan någon normalt funtad mäniska tillåta detta, övergår mitt förstånd. Det får vara nog nu!

Relaterad bild
Burkaförtrycket är inte en fråga om mänskliga rättigheter utan handlar om frihet till ett totalt kvinnoförtryck. Det finns könssegregerad undervisning för barn eftersom ”nya svenskar” från ”andra kulturer och religioner” gärna vill ha det så. De finns ett ”mångkulturellt hälsovårdssystem” för reparationer av mödomshinnor och oskuldsintyg, för ungdomar vars ”renhet” ifrågasatts av släkten.

Oskuldsnormen finns i Mellanösterns hederskulturer, och även i det forna Jugoslavien. Hederskultur är inte knuten till någon särskild religion och förekommer i flera starkt religiösa trossamfund. En studie från 2007 [Ghadimi M. Socialvetenskaplig tidskrift. 2007;14(1):­20-46] visar dock att den största riskfaktorn för unga kvinnor i Sverige består i föräldrarnas religiositet.

– Man ska inte undervärdera tidens egen kraft och tilltron till gruppernas egen vilja till förändring. Det är viktigt att männen finns i samtalen. Att stämpla dem alla som representanter för patriarkatet är att missa dem som verkar för förändring av oskuldsnormen, säger Birgitta Essén överläkare på kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och docent och lektor vid institutionen.

Bildresultat för children i hijab
”Det är dags att kriminalisera slöja för minderåriga flickor.

Hijab är separatismens fana

Slöjan är ett uttryck för mäns försvar av sin heder och skadar flickorna både psykiskt och fysiskt”, säger Devin Rexvid, doktorand i socialt arbete vid Umeå universitet. ”I hederskulturen måste kvinnans kropp och sexualitet, som är bärare av mäns heder, skyddas och döljas. Slöjan kan mot denna bakgrund ses som ett uttryck för psykisk alienation hos dessa muslimska män. Deras identitet formas i en ständig skräck för närstående kvinnors överskridande av hedersnormerna. Hennes kropp måste därför kontrolleras och bestraffas. Slöjan är sålunda ett sätt att upprätthålla oskulds- och hedersnormer”.

Obligatorisk slöja tvingar muslimska kvinnor att inta en underordnad ställning. Olydiga kvinnor, enligt islamisk logik, blir föremål för olika former av förtryck.

I enlighet med den bakomliggande teorin av slöjan, bör kvinnor vara osynliga för att inte bli risker i det muslimska samhället. Detta eftersom de kan antas vara källan till frestelse.

Slöjan används i det muslimska samhället för att kontrollera kvinnans sexualitet.

Bill Warner, PhD: The Political Side of Hijabs

”Att man försöker avfärda tankarna bakom ett förbud som främlingsfientlighet, som spelar Sverigedemokraterna i händerna, är bara ett trick för att slippa tala om vad som finns bakom burkans fasad och ta diskussionen. Som en direkt åtgärd mot könsrasism hälsar jag burkaförbudet i Sverige och resten av Europa välkommet”, sa Sara Mohammad redan över 7 år sedan

Vidare ifrågasätter hon att; ”Tror man att kvinnor ”själva väljer” att bära burkor borde man också inbilla sig att kvinnor själva väljer att bli stenade för att visa att de ”ångrar sina synder”.

När Amnesty, politiker, Röda Korset, Barnombudsmannen, Diskrimineringsombudsmannen, JämO och Rädda Barnen tiger om vad burkan – och slöjor på barn – representerar, gör de sig skyldiga till en rasistiskt färgad politik där man skapar skillnader och radikalt olika levnadsvillkor för svenskar och en del invandrarkvinnor”.

Bildresultat för hijab a prison

Att i mångkulturalismens namn stödja burkan – ett totalt osynliggörande av det ena könet – är inget annat än könsrasism. Burkaförtrycket är inte en fråga om mänskliga rättigheter utan handlar om frihet till ett totalt kvinnoförtryck.

Var är stödet från Amnesty och jämställdhetsländer som Sverige, när kvinnliga demonstranter i Iran, Irak, Afghanistan och Saudiarabien riskerar sina liv genom att bränna sina slöjor och burkor?

”Hijab är en del av det patriarkala förtrycket”

Bild - 1
Det finns ett antal bestämmelser kring hijaben, alla med målet att på olika sätt gömma kvinnan och förminska henne. Detta är alltså vad svenska politiker – som påstår sig vara feminister – legitimerar när de knyter på sig sjalen för att ”visa solidaritet” med den misshandlade kvinnan i Farsta, skriver Bitte Assarmo. Bild: Bild: TWITTER

Amnesty anser att ”ett förbud inskränker religions- och yttrandefriheten för de kvinnor som väljer att bära heltäckande slöjor”.

Men i stället är det Amnesty och kulturrelativister som Schyman som hotar kampen för kvinnofrigörelse.

Aje Carlbom Docent i socialantropologi; lärare i genus, kön och religionsfrågor, Malmö högskola. säger till Dagens Samhälle att; ”Det patriarkala förtrycket i Sverige återfinns i dag i grupper som invandrat från islamiska samhällen i Afrika och Mellanöstern. World Value Surveys världskarta över värderingar är tydlig på den här punkten. I stort sett alla som invandrat till Sverige under de senaste åren har sitt ursprung i de delar av världen som domineras av kollektivistiska och patriarkala normer.

Konsekvensen av att svenska regeringar, feminister och andra politiska aktivister väljer att förneka att islamiska värderingar är lika patriarkala här som där är att de nonchalerar förtryck av muslimska kvinnor i Sverige. Det visar sig, till exempel, i att det är officiellt accepterat att gifta sig enligt islamisk lag i Sverige. Runt om i landet finns ett flertal islamiska aktörer som förlänats vigselrätt enligt sharia”.

Mohammed had told his men that the majority of those condemned to hell are women (Bukhari 2:24:541), that they could rape non-Muslim women (Koran 4:24) and that women who weren’t wearing Hijabs or Burkas were fair game (Koran 33:59). This isn’t an aberration. This is Islam.

Mohammads entydiga hållning när kuffar framförde sina kompromisslösningar (t ex att ge Sändebudet den politiska makten i Mecka mot att han i gengäld slutade att kalla människor till att lämna kufr och anta Islam som ett komplett livssystem, dvs låta definiera vad som är rätt/fel och tillåtet/förbjudet)”.

Åtsittande kläder som visar kvinnans behag är förbjudna, för Profeten (SAS) sa: ”Det finns två sorters människor i Helvetet som jag inte sett (dvs som inte fanns på profetens tid (SAS). Män med piskor som svansen på kreatur som de slår människor med – dvs felaktigt och aggressivt – och kvinnor som har kläder men ändå är nakna, och som går på ett lockande sätt.”

Frasen ”kläder men ändå nakna” betyder bla. att de bär korta kläder som inte täcker det som borde täckas av auran. Det betyder även att de bär genomskinliga kläder som visar huden. Eller att de bär åtsittande kläder vilket gör att huden inte syns, men deras behag syns.

Med dessa bevis är det inte tillåtet för en kvinna att bära åtsittande kläder, utom för dem hon får visa sin aura för, dvs. sin man – för det finns ingen aura mellan man och kvinna, för Allah säger;
”…som håller sina begär i styr och inte ger fritt utlopp åt sin lust] med någon annan än sina hustrur eller dem som de rättmätigt besitter – inget klander kan då riktas mot dem…” (al-Mu´minoon 23:5-6)

Bildresultat för hijab a prison
Sweden defends having its female officials wear head scarves during a trip to Iran after backlash accused them of abandoning feminism.

 

En integrering av Islam och muslimer i vilket icke-islamiskt samhälle är haram och går stick i stäv med Islams budskap p g a att integration innebär att ge avkall på vissa delar av Islam för att den och muslimerna ska bli delar i helheten; nämligen det svenska samhället och Sverige.

Den stora frågan som kvarstår obesvarad är vilka delar måste vi ge avkall på?

Konkreta exempel ges aldrig, dels för att denna falska tankes förespråkare inte har en glasklar uppfattning om sitt eget budskap, och dels av rädslan för den överväldigande och okontrollerbara vreden dessa exempel kommer att väcka hos muslimerna, som inte kan, eller får, finna sig i sådan storskalig förvanskning av Islam.

Allahs سبحانه وتعالى orubbliga krav på att följa vad han beordrar, oavsett vad kuffar tycker (5:48, 38:26, 45:18)

De mycket stora moskéer som byggs och invigs i Sverige och som drivs och finansieras av islamistiska stater som…

Опубліковано Rebwar Hassan 18 липня 2017 р.

Shaykh Saalih al-Fawzaan sa även: Utan tvekan så är det inte tillåtet för en kvinna att bära åtsittande kläder som visar hennes behag, med undantag för hennes man, men framför någon annan, är det inte tillåtet. Det gäller även framför andra kvinnor, för hon skulle vara ett dåligt exempel – om de ser henne klä sig så kanske de börjar göra detsamma.

Shaykh Saalih al-Fawzaan sa: Det är inte tillåtet för en kvinna att bära korta kläder framför sina barn eller mahrams, eller att ta av sig mer än vad som är brukligt (tillåtet) framför dem, för att inte skapa fitna. Hon får bara bära korta kläder framför sin man. (Al-Muntaqaa min Fataawa Fadeelat al-Shaykh Saalih al-Fawzaan, 3/170) (Se Fataawa al-Maráh al-Muslimah, 1/417, 418 – sammanfattad av Ashraf Ábd al-Maqsood).

Headscraves

”En kvinna är beordrad att täcka sin aura med vida täckande kläder framför alla utom sin man. Hon ska täcka sin aura framför kvinnor såsom hon gör framför män, förutom det som man vanligtvis visar framför kvinnor, så som ansikte, händer, och fötter, eller vad som är nödvändigt att visa. (al-Muntaqaa min Fataawa Fadeelat al-Shaykh Saalih al-Fawzaan, 3/176, 177)

Al-Mardaawa (R) sa: ”Det är tillåtet för en man att se ansiktet, nacken, huvudet och vaderna på en kvinna som är hans mahram.” (Sharh al-muntahaa, del. 3, s. 7)
Allah vet bäst”.

“If you take out uncovered meat and place it outside. . . without cover, and the cats come to eat it. . . whose fault is it, the cats’ or the uncovered meat’s? The uncovered meat is the problem. If she was in her room, in her home, in her hijab, no problem would have occurred.”

Relaterad bild
MIN HIJAB – MIN RÄTT Genom alla dess år när folk kommit och frågat mig frågan ”Varför bär du hijab/slöjan?” Har jag alltid känt mig tvungen till att ge en lång föreläsning över att det står i Koranen, att Allah har sagt det, att det är för att skydda mig, att det är för att kvinnan är en diamant, att det är för jag vill, är för att jag gillar det, är för jag trivs med det, att jo man måste men nej det är inte tvång. Att nej man behöver inte gå till helvete bara för hijaben/sjalen men jo man måste ha den för att nå paradiset.

De muslimska kvinnor som säger sig bära slöja av egen fri vilja, stöder alltså ett förtryck.

Varför åtnjuter muslimerna i Väst alla friheter som tilldelats dessa länder, medan muslimska länder inte tillåter infödda kristna samma frihet? Muslimer i Väst bygger moskéer, skolor och utbildningscentra och har tillträde till media utan någon restriktion.

De gör offentligt reklam för sina aktiviteter och har tillåtelse att fritt dela ut sitt islamiska material, medan de infödda kristna i vilket som helst islamiskt land inte har tillåtelse att göra så.

Varför har de kristna i Väst tillåtelse att gå över till vilken som helst religion de önskar utan förföljelse, medan en person som väljer att konvertera till en annan religion i något islamiskt land betraktas som en avfällig och måste dödas, om han framhärdar i sitt avfall?

Lögnen som muslimer döljer vad de igentligen tycker och känner som till låtsas framför oss otrogna i en falsk välputsad fasad?

Dessa frågor och andra lämnas åt läsaren att fundera över.

Regeringens och Alliansens ointresse av att försvara den sekulära staten har burit oss ända hit. Till Rosvalla IP. Där unga flickor trakasseras och låses ute för att de vill utöva sin självklara rätt att spela innebandy i adekvat klädsel. Genom blocköverskridande ängslig passivitet tog de oss ända hit. Det är så de, regeringen och Alliansen, uppenbarligen vill att vi organiserar samhället. Som på Rosvalla IP. Vi låser dörrarna om kvinnorna.

Den granskande opinionsjournalistiken på Ledarsidorna.se får vi läsa den 18/7 om hur det visar det sig att regeringen och Alliansen är allt annat än handlingskraftiga i den breda underström som finns som vill skapa ett separatistiskt samhälle. Sverige har under en lång tid utsatts för en rad påfrestningar och utmaningar i samhället. Det är sammantaget ett resultat av flera regeringars oförmåga eller ovilja att hantera dessa påfrestningar, kulturfriktioner och utmaningar och Händelserna i Rosvallahallen sätter fingret på vilka det är som måste anpassa sig först av alla när unga kränkta män protesterar mot vad de anser vara osedlig klädsel. Kvinnorna och flickorna.

Detta är inte en isolerad företeelse idag. Tvärtom har detta pågått länge. Men responsen på brevet, ställt till samtliga partier, möttes med tystnad och ointresse. Inget regeringsparti och inte heller något parti i Alliansen ansåg att det vi såg då, hur grupper trängs undan i religionens namn, var en fråga över huvud taget.

Det enda vi fick tillbaka var ett;

”Tack men nej tack”. 

Källor;

http://concit.org/on-hijabs-rape-and-shariah-law/

http://www.expressen.se/debatt/sara-mohammad-slojfortryck-ingen-mansklig-rattighet/

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/04/Oskuldsintyg–skriva-eller-inte-skriva/

http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/traditionen-h%C3%A5ller-oskuldskontroller-vid-liv-1.4315543

http://tidningenmivida.se/okej-med-konsuppdelat-av-religiosa-skal/

https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=129070

http://www.gp.se/nyheter/debatt/f%C3%B6rbjud-sl%C3%B6ja-f%C3%B6r-minder%C3%A5riga-flickor-1.107715

http://www.bt.se/ledare/nar-vara-dagisbarn-bar-sloja/

http://www.expressen.se/debatt/hijab-ar-separatismens-fana/

http://www.arabnews.com/islam-perspective/why-hijab-important-islam

http://omni.se/kallor-lofvens-plan-for-enkla-jobb-har-kort-i-diket/a/zbkvb

https://defendthemodernworld.wordpress.com/tag/hijab/

http://www.aftonbladet.se/a/k5xkQ

http://www.islam-qa.com/ fråga nummer 6569

https://newhumanist.org.uk/articles/4199/why-feminists-should-oppose-the-burqa

http://www.express.co.uk/news/world/652842/Burka-Niqab-Islamic-Face-veil-Ban-UK-Fine-France-Belgium-Netherlands-Europe-Muslim-dress

http://hizb-ut-tahrir.se/index.php/kategori-aktuella-amnen/94-islam-i-sverige-eller-svensk-islam

http://www.gp.se/nyheter/debatt/hijab-%C3%A4r-en-del-av-det-patriarkala-f%C3%B6rtrycket-1.575146

http://www.inminds.com/hijab-ban/prisoners.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4220252/Sweden-defends-officials-use-head-scarves-Iran-trip.html

http://muslimtjejs.blogg.se/2013/october/min-ratt.html

http://imittsverige.blogspot.se/2008/08/taqiyya-lying-for-islam-muslimernas.html 

http://halmstadsmoske.se/index.php

http://www.nyansmuslim.se/2014/09/29/fitna/

https://ledarsidorna.se/2017/07/vi-laser-in-kvinnorna/

http://www.skd.se/2017/07/19/konsuppdelat-bad-ar-okej/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/skola-delade-upp-elever-efter-kon-ingen-diskriminering

https://www.sydsvenskan.se/2006-02-10/flickor-hotas-av-muslimska-asiktspoliser

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/foertryck-av-muslimska-kvinnor-i-sverige-nonchaleras-14430

http://www.islamguiden.com/moskebesok.shtml#.WXODyxWGP4Y

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/ko7kA/kvinnor-far-inte-ga-ut-ha-parfym-eller-skoja

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/nioaring-i-uppsala-vagrade-sloja-blev-slagen-4462960.aspx

http://www.dt.se/allmant/dalarna/befriade-sig-fran-ett-liv-med-sloja

MUSLIM WOMAN TELLS THE TRUTH ABOUT ISLAM
https://www.youtube.com/watch?v=r7OYRknGgEc

http://guldbaggen.se/nominering/basta-dokumentarfilm-3/

LÄMNA ETT SVAR