Vem är det ingentligen som ställer grupper mot grupper och vem är ansvariga för den verkliga rasismen och diskrimineringen i detta land, om inte den fd regering med Reinfieldt i spetsen och vår nuvarande rödgröna katastrofala regering som lagt in en xtra växel.     Det uttjatade mantrat; ”Allas Lika Värde”, är humbug.

Relaterad bildI tabloidtidningen Expressen den 30 maj går det att läsa med den anstötliga rubriken; ”Rasism är inte okej bara för att personen passerat 70 år”.                       -Att de har mage att tala om ”rasism” i detta sammanhang, då de äldre bara önskar sitt eget språk talas i sitt eget land!                                                                                -Vad är detta, för idiotiska ogrundade påstående som förtal  att utmåla och anklaga våra försvarslösa äldre!

Det handlar inte om varken ”rasism” eller om ”hudfärg” eller för den skull ”brist på ”respekt”, utan om att göras sig förstådd, lyssnad till och att förstå vad som blir sagt! Självklart har våra äldre rätt att kräva sitt eget hemspråk Svenska och bli tillgodosedda detta önskemål.                                                                                         Att höra och tala sitt eget språk, är ju ännu viktigare på ålderns höst för hälsan och trygghetens skull.                                                                                                       De som kommer hit har rätten att begära detta, vilket de gör och ansvaras genom lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk tydlig med vilka krav som ställs på myndigheten.                                                                                                                 -Hör och häpna ges de rättigheterna till just att få kommunicera och höra sitt hemspråk talade av tex personal på äldreboenden som de nu förvägrar våra svenska äldre!

Detta hyckleri gör mig rent ut sagt förbannad, dessa grova beskyllningar och angrepp riktad mot våra äldre, som här tydligt visar vem i Sverige som har rättigheter och vilka som inte har det. Om vi flyttar utomlands som pensionärer så kan inte vi kräva att de talar vårt språk på äldre boenden där, utan vi får finna oss i att lära oss det landets språk vi kommer till och som talas av mäniskor som bor där givetvis.

Bild nedan: Äldreboendet Persikan i Stockholm där pratar alla persiska.

De har klätt upp sig till fest.

Paula Dahlberg som skrivit denna artikel för Expressen är annars bloggar på vardagsrasismen säger följande; ”Argument som att de äldre är uppvuxna i en annan era, inte förstår bättre eller blir oroade om de inte förstår vad personalen säger lades också fram till varför det ska vara ”självklart” att kommuner förbjuder personal att ta hand om vissa vårdtagare”.

-Svarar hon; ”Frågan är om det verkligen är så självklart?  I min mening är svaret nej.                                                                                           Det är inte ett dugg självklart.                                                                                         Hemtjänst är just det, en tjänst”.

Att Paula skiter totalt i våra äldres behov och tillgång till sitt eget talade språk står solklart, så vill jag höra att hon säger desamma om de nyanlända och deras annhöriga inte har rätt till desamma och anklaga de för ”rasism” trots de befinner sig tom i ett annat land än sitt egna hemland.

Bildresultat för sveriges pensionärer förlorare i EU
Sedan måste Paula förstå hur det i praktiken funkar med varor och tjänster som är ett kapitel i sig att ”kunden alltid har rätt”, -så är det Paula och det är inget du kan göra något åt.

Lika lite som det har med ”rasism” att göra.

Rasim ett ord som tyvärr förlorat sin viktiga innebörd, av just sådana oförstående personer som Paula. I hennes agendastyrda populismhjärntvättar ideologi ar hon och likasinnade missbrukat till leda  att dra fram ”rasistkortet” så fort man vill göra +poäng i det som blivit en bricka i ett politiskt ”makt-godhets” spel som slagit över.

 

Okunskap, fördomar finns de nog av speciellt mot våra äldre som byggt upp detta land så sådana som Paula och de som migrerat hit har fått de bra.

Många gånger just på de äldres bekostnad, de mest utsatta fattig pensionärer har blivt Sveriges största förlorare och är totalt överkörda, ignorerade, fått försämrade livsvillkor, illa behandling med fattigdom och svält som följd.

Relaterad bild

Allt pga oansvarig förd migrations/signalpoltik, och den snedfördelad och felprioriterad välfärd som nu mestadels går till nyanlända,  icke medborgare, kriminella, asylmissbrukare, bedragare som de ”ensamkommande barnen” (som visar sig inte vara ensamma, ej heller barn utan vuxna män).

2003-02-27 SvD - Nio av tio asylsökanden saknar pass

Våra äldre har betalat dyra skatter, arbetat hårt i hela sina liv och kommer från en generation av sparande, respekt för pengars värde och växt upp utan silversked i munnen.

De har fått stå tillbaka tillsammans med ensamma mamman, sjuka, fattiga pensionärer och mindre bemedlade personer, funktionsnedsatta, svenska långtidsarbetslösa, osv.

En ålderdom ska vara värdig och efter ett hårt arbetsliv och många miljoner betalda i skatt till statsapparaten ska de om någon ha det allra bästa, allt annat vore orimligt.

Med tanke att  statsminister som fått storhetsvansinne kallar Sverige en ”Humanitär Stormakt”?

Sverige – en gång i topp – är på väg mot botten i EU:s pensionsliga. Medan ekonomin för pensionärer i Norge, Finland och Danmark förbättras går Sverige åt motsatt håll.

Nu hamnar nästan var femte svensk över 65 år under gränsen för risk för fattigdom.

Det visar siffror från EU:s statistikorgan Eurostat.Enligt Eurostats beräkningar lever 355 000 svenska pensionärer under EU:s fattigdom gräns  – en ökning med 40 000 personer på ett år.

Bildresultat för Sverige sämst för pensionärer i europa

Regeringen och den politiskt vinklade media har undanhållit både kostnader för invandringen och vad som vi skattebetalare får betala för, till de som ingen skatt betalar men får ta del av vår skattebetalda välfärd som nu sjunker p.g.a. brist på pengar, men till massinvandringen saknas inte pengar.

Samtidigt behandlas de nyanlända/invadrade pensionärer som kungar och drottningar utan att ha lyft ett finger, glassar på räckmacka rakt in i välfärdsöverflödet  specielllt anpassats endast för denna grupp att ta del av.

Det finns något som heter lag SFS 2005:728, som säger att den försäkringstid för garantipension skall även tid i hemlandet räknas in för de som får uppehållstillstånd som flyktingar och alternativt skyddsbehövande och som alla vet så är nästan alla som kommer till Sverige människor som söker asyl och som får uppehållstillstånd på dessa grunder.

Alltså är det att de allra flesta nyanlända som kommer får full garantipension direkt när de får sitt uppehållstillstånd om de är 65 år eller äldre.

invandrare-full-pension-efter-ett-ar-exponerat-004

Ha i åtanke på dettta att subventionerad vård, medecin, glasögon, ekonomiskt bistånd från statskassan och kommuners budget går till icke svenska medborgare som befinner sig illegalt i landet, eller EU-medborgare

-Varför inte låta dessa förmåner gå till skattebetalare med låg inkomst och som lever i fattigdom och till de pensionärer som betalat skatt hela sina liv.

invandrare som bott i Sverige länge och arbetar och betalar skatt, inser vansinnet med denna enormt stora invandring med övergenerösa skattefria bidrag.

Lyssna vad en invandrare har att säga om de nuvarende invandringen och SD m.m.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5730831

På migrationsinfo.se går att läsa; ”Innan lagändringen som trädde i kraft i juli 2013 var de som befann sig i Sverige utan tillstånd, så kallade papperslösa, själva tvungna att bekosta sina vårdkostnader.                                                                                                 Enligt en svensk enkätundersökning gjord 2006 av Läkare utan gränser fick papperslösa patienter vanligtvis betala mellan 1400-2000 kr för ett läkarbesök och en förlossning kunde kosta omkring 21 000 kr.                                                                                               Nu är papperslösa och gömda, liksom asylsökande, endast skyldiga att betala patientavgift vid läkarbesök, som i regel ligger på 50 kr.5

Bildresultat för nyanlända åker på semester

-Var finns solidariteten för människor som skapat välfärden till alla?

Källor;
http://www.expressen.se/debatt/rasism-ar-inte-okej-bara-for-att-personen-passerat-70-ar/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=6126163

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/aldreomsorg-for-invandrare_GP02So520

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22289327.ab

https://petterssonsblogg.se/2017/01/26/pensionarer-lanar-till-hyran/

http://www.di.se/nyheter/fler-fattigpensionarer-i-sverige/

https://www.migrationsinfo.se/valfard/halsa/tillgang-till-vard/

https://www.pensionarsomjobbar.se/nyanlanda-kan-fa-32-800-kronor-skattefritt-medan-fattiga-pensionarer-okar/

https://www.svd.se/nio-av-tio-soker-asyl-utan-pass

https://ladycobra.wordpress.com/2013/12/13/fler-man-med-utlandsk-bakgrund-valjer-sd/

http://www.regeringen.se/4ab3cf/globalassets/regeringen/dokument/arbetsmarknadsdepartementet/presentation-regeringens-inriktning-for-nyanlandas-mottagande-och-etablering

http://nyheter24.se/debatt/835648-snalla-bara-erkann-ni-bryr-er-mer-om-flyktingarna-an-vara-aldre

LÄMNA ETT SVAR