Flera politiker i Hultsfred kommun utreds nu av polis och åklagare för sitt beslut att inte ge nyanlända försörjningsstöd. Då kommunen redan hade 40% arbetslöshet bland utrikes födda beslutade de i vintras att neka nyinflyttade nyanlända försörjningsstöd. Beslutet var ett sätt att signalera till nyanlända som önskade flytta till Hultsfred kommun att det redan var ”fullt”.

En krisledningsgrupp i kommunen beslöt i vintras att inte ge nyanlända som flyttat till Hultsfreds kommun hjälp från socialtjänsten med ekonomiska bidrag som försörjningsstöd. Politikerna som satte stopp för bidragen till nyanlända argumenterade att inflyttningen måste stoppas då situationen hade blivit ohållbar ur ett ekonomiskt perspektiv och på grund av att den stora inflyttningen drabbades Hultsfred värre än andra kommuner. 

Enligt åklagaren så kan beslutet som politikerna tagit vara någon form av tjänstefel. Lars Rosander (C), som är ordförande i kommunstyrelsen säger till P4 Kalmar att nämnden var medveten om att de bröt mot lagen när beslutet fattades. 

I en tidigare intervju hos SR så uttalar sig socialnämndens ordförande Per-inge Pettersson :

”Hultsfred har under senare år haft en mycket kraftig och stegrande inflyttning, det är i dag bostadsbrist, långa köer till SFI, förskola och skola säger socialnämndens ordförande centerpartisten Per-Inge Pettersson:

– Vi har i dag redan över 40 procents arbetslöshet bland de utlandsfödda, där är vi bland de ledande i landet. Vi skapar ju inte det goda samhället genom att de kommer hit och får försörjningsstöd och inte kan se någon sysselsättning över överskådlig tid.”

LÄMNA ETT SVAR