Det går att läsa i Svt´s intervju med somaliskan Anissa om könstympning som är skattad till 150.000 drabbade i vårt land. ”Att tala om könsstympning är farligt. Att vägra stympa sin egen dotter även om man nu bor i Sverige är ännu värre.

– Alla kvinnor jag kände och litade på höll fast mig. Även min egen mamma. Sen skar dom bort mina blygdläppar och sydde ihop underlivet. Helt utan bedövning.   Jag var ÅTTA år. Livet blev aldrig sig likt igen.

– Ingen berättade för mig vad som väntade, vilken smärta det handlade om och     att jag skulle ha ont och vara sjuk på grund av könsstympningen resten av livet.     Allt man sa innan var att jag skulle bli ren, fin, att jag skulle bli en kvinna”, berättar Anissa Mohammed Hassan som nu tvingades gömma sig och sin dotter med skyddad identitet på annan ort i Sverige.

FGM (könsstympning) praktiseras i Afrika (30 länder), vissa länder i Mellanöstern och samhällen i Asien och Latinamerika. Skälen är tradition, estetik och ibland religion.

Bildresultat för bilder könsstympning

200 miljoner flickor och kvinnor i världen lever med följderna av könsstympning. Om den nuvarande trenden fortsätter beräknas ytterligare 15 miljoner flickor i åldern 15-19 år att utsättas för könsstympning fram till år 2030.

Kvinnlig könsstympning omfattar alla ingrepp som innebär att förändra eller skada det kvinnliga könsorganet för icke-medicinska skäl.

Bildresultat för bilder könsstympning

Svenska bloggare skriver om detta som ett U-lands problem trots de framkommit såväl som förekommer i Sverige sedan 90-talet, detta ofattbara övergrepp som tortyr och skändning av små flickebarn.

I Sverige är kvinnlig könsstympning uttryckligen förbjudet i lag sedan 1982. Före 1998 användes i lagen termen ”omskärelse”, men ändrades till ”könsstympning”.

Det finns flera lagrum som berör hantering av frågan om kvinnlig könsstympning i Sverige: inklusive brottsbalken, lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, socialtjänstlagen och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Sedan 1982, då lagen mot könsstympning infördes, har den lett till två åtal (båda 2006) som ledde till fängelsedomar (?)

Förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning inleddes i Sverige i början av 1990-talet. Det var då det så kallade Göteborgsprojektet startade på initiativ från Socialstyrelsen och bedrevs mellan 1993–1996. Uppdraget var att främja vård åt Sverigeboende kvinnor och flickor som genomgått omskärelse, men också att arbeta med opinion mot könsstympning i afrikanska invandrargrupper. Socialstyrelsen tilldelades 2,7 miljoner kronor under 1998–2001 för att arbeta mot könsstympning i Sverige.

Relaterad bild

Frånvaron av rättstillämpningen är häpnadsväckande såväl som frånvaron av styrande politiker i regeringspostion, att de har tillåtit dessa övergrepp och på det idag av en sk ”feministisk regering” är oförlåtligt som brottsligt.

Dessa ”nya” hälso och samhällsproblem som anses vara ett U-lands problem är nu ett I-lands problem av stora mått. Detta är pågående och har funnits här nu i över 30 år, kan ni tänka er.

Det finns inga ord eller ursäkter för dessa horribla förfaranden existerar ens.

Boho Mohammed, före detta utövare av kvinnlig könsstympning, visar upp det verktyg hon använde. Tack vare utbildning och öppen diskussion har nu fler och fler slutat utföra det farliga ingreppet. Foto: UNICEF/Kate Holt

”– Att bara lagstifta räcker inte. Utmaningen nu är att låta flickor och kvinnor, pojkar och män tala högt och tydligt och meddela att de vill att denna skadliga sedvänja överges, säger Ms Geeta Rao Gupta, UNICEFs vice verkställande direktör”.

UNICEF-rapporten välkomnar den lagstiftning mot kvinnlig könsstympning som har införts i de allra flesta länder kallar den för åtgärder som kompletterar lagstiftningen och utnyttjar positiv social dynamik för att åstadkomma en förändring av sociala normer.

Rapporten rekommenderar att öppna upp till större offentlig granskning för att utmana den felaktiga uppfattningen att ”alla andra” godkänner praktiken.

Bildresultat för bilder könsstympning
”Klitoris har bara ett syfte – att ge njutning. Det kvinnliga njutningscentrat är det enda organet hos människan som inte har någon annan anatomisk roll än att skapa sexuell upphetsning. Med sina 8000 nervändar finns det inget annat mänskligt organ som är lika känsligt som klitoris. Jämförelsevis har toppen på penis endast cirka     4000 nervändar.”

 

SvD rapporterade 2016 att; Närmare 40 000 kvinnor är könsstympade i Sverige i dag – vilket motsvarar det totala antalet invånare i Hudiksvall eller Enköping – varav cirka 7 000 är flickor under 18 år. De flesta kommer ursprungligen från Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia. I princip samtliga har genomgått könsstympning innan de kom till Sverige, rapporterar Socialstyrelsen.

I en debatt  25 feb 2017 för Expressen försöker Zeliha Dagli (Grundare för Förortsfeminister), att belysa de nya alvarliga samhällsproblem bla av social kontroll av flickor och kvinnor i förorten med sk ”moralpoliser”, som de flesta svenskar inte känner till, berättar hon följande;

 ”Under de sista 5-10 år har en fundamentalistisk våg kommit till förorten. Ett klansystem har växt fram i förorterna, bland annat i Husby där jag länge bott. Imamer och klanledare har tagit makten från politiker och myndigheter.

Det har blivit tabu att kritisera kulturen från hemländerna, religionen likaså. När jag pratar om integration, aborträtt, rätten att äga min kropp, när jag diskuterar hur våra förorter ser ut, när jag bara vill ta en fika, säger moralpoliser i Husby föraktfullt till mig att jag har blivit för svensk”.

Somalisk man uttalar sig om könsstympning: ”Det är väldigt bra tror jag”.

Publicerades den 9 feb. 2016 ”Trots att det finns de i Göteborg som aktivt kämpar mot kvinnlig könsstympning finns ändå de traditionella tankarna kvar hos många. Som hos Hashi, som bott i 26 år i Sverige, men som är för kvinnlig könsstympning.”

Kvinnlig könsstympning reflekterar en djupt rotad ojämlikhet mellan könen och utgör en extrem form av diskriminering av flickor och kvinnor.

I samhällen där könsstympning genomförs ses det ofta som ett nödvändigt ingrepp för att en flicka ska kunna bli en kvinna, som ett uttryck för renhet och som en förutsättning för att hon ska kunna gifta sig.

Det kan också vara ett uttryck för kontroll av kvinnans sexualitet och flickans oskuld. Bland de bakomliggande orsakerna till att sedvänjan fortsätter finns en rad sammanlänkade sociala, traditionella föreställningar och beteenden, och ingreppet ifrågasätts därför inte.

Bildresultat för bilder könsstympning

Med tanke på att dessa vidriga ritualer även hålls vid liv av kvinnor finns anledning att se över hur man på bred front ska kunna få bort detta!

Antalet flickor som har dött efter könsstympning är oklart eftersom dödsfallen vanligen redovisas som blödningar eller allergiska reaktioner mot antibiotika.

FN:s generalförsamling slog 2012 fast att kvinnlig könsstympning är ett brott mot mänskliga rättigheter och kampen mot det har förts i decennier av aktivister och FN.

Men kvinnlig könsstympning är ändå något som fortsätter i många länder, främst i Afrika och så även i Sverige.

SVERIGE Många inom vård och socialtjänst anmäler inte könsstympningar av rädsla för att utpekas som rasister, hävdar en expert. Samtidigt könsstympas nu flickor även inom Europa. – Vi vet att barnmorskor flygs hit och skär i flickor på ”könsstympnings-fester”, säger Angie Marriott, brittisk könsstympningsexpert på besök i Göteborg.

I Göteborgs-Posten  går det att läsa att ”Barnmorskor flygs hit på könsstympningsfester” och vidare att; 

”Problemet är när kulturer och traditioner ses som viktigare än lagen, något som vi vet är mycket vanligt. Därför är det mycket viktigt att vi lär oss förstå de kulturer där det här förekommer, så att vi kan börja tala direkt till de grupper det gäller.

Det handlar inte om att kriminalisera en grupp, utan om att hjälpa de barn som är i riskzonen. Som myndigheter måste vi våga konfrontera och ställa de känsliga frågorna, säger Angie Marriott” till GP.

Geo har tidigare träffat och skrivit om könsstympning i Egypten och träffade då 17-åringarna Aya och Rasha som är barndomsvänner i Kairo. Aya är könsstympad, men inte Rasha. Foto: LISA MATTISSON

Varför könsstympas flickor?

Vi får höra i klippet nedan en förklaring till ursprung är bla att;

 • Kvinnor som inte är stympade är smutsiga och ses som prostituerade.

 • Klitoris är en ”manlig del” som måste tas bort.

 • När man blir stympad blir man kvinna.

Fakta om könsstympning

 • Omkring 200 miljoner flickor och kvinnor i världen är könsstympade.

 • Könsstympning är vanligast i västra, östra och nordöstra Afrika, men förekommer även i en del asiatiska länder och i Mellanöstern.

 • Omkring 3 miljoner flickor könsstympas varje år.

 • Könsstympning leder ofta till svåra fysiska och psykiska problem, och kan bland annat leda till svåra komplikationer vid graviditet och förlossning. Källa: FN

  PICT0490
  ”Låt flickor växa upp hela”. – Jag pratar med flickor som knappt vågar dricka för att de kan inte tömma sin urinblåsa ordentligt. De har blivit ihopsydda och har svårigheter både att kissa och menstruera. Många går med smärtor i underliv, mage och rygg och de tror att det är normal smärta som alla flickor har. Anissa Mohammed Hassan, sakkunnig inom könsstympning.

KÖNSSTYMPNING

”Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och mot barns rättigheter. Alla former av kvinnlig könsstympning är förbjudna i Sverige. Lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor infördes 1982.”  Källa: Socialstyrelsen

Bris - Barnens rätt i samhälletBarnens Rätt I Samhället stödtelefon; Ring 116 111

Nationella stödtelefonen;  010-223 57 60

logotyp för hedersförtyck.se

Stödnummer till Kvinnofridslinjen020-505050

Källor;

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hon-stympades-helt-utan-bedovning

https://plansverige.org/stoppa-konsstympning?src=SNO1217&gclid=CImz4YCWu9QCFVRfGQod7WEBCg

http://mabe01.blogspot.se/2014/11/varldens-barn-konsstympning-i-mali.html

https://www.svd.se/40-000-kvinnor-i-sverige-ar-konsstympade

http://www.dn.se/nyheter/varlden/lakare-och-pappa-domda-for-konsstympning/

https://blog.unicef.se/2013/07/22/kvinnlig-konsstympning-minskar-men-fortfarande-ar-miljontals-flickor-i-riskzonen/

http://data.unicef.org/resources/female-genital-mutilationcutting-statistical-overview-exploration-dynamics-change/

http://www.expressen.se/debatt/darfor-lamnar-jag-husby/

http://www.expressen.se/geo/mats-larsson/politikerns-utspel-konsstympa-kvinnor-for-att-egyptiska-man-ar-sexuellt-svaga/

http://www.gp.se/nyheter/sverige/barnmorskor-flygs-hit-p%C3%A5-k%C3%B6nsstympningsfester-1.4147573

http://slideplayer.se/slide/2785292/

http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/konsstympning/att-arbeta-mot-konsstympning/inledning/

http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/konsstympning/Pages/default.aspx

http://www.barnfonden.se/lat-flickor-vaxa-upp-hela

http://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/konsstympningavflickorochkvinnor

https://www.bris.se/for-barn-och-unga/prata-med-en-kurator/ring-116-111/

http://kvinnofridslinjen.se/sv/

LÄMNA ETT SVAR