Creeper
torsdag, juli 19, 2018
Tungt heroinmissbruk bland de ensamkommande ”barnen”

Tungt heroinmissbruk bland de ensamkommande ”barnen”

2156
45

Dissenter granskar heroinmissbruket bland de sk ”ensamkommande” som oftast är vuxna män, -asylmissbrukare som önskar ett bättre liv i ”landet där man får allt”. Larmrapporter från polis, anonym narkotikaspanare, socialförvaltningar ute i kommuner, missbruks mottagningar,och nu senast alarmerande ökning av ”tunga droger som heroin” enligt Tullverkets Beslag som rapporterats av Sveriges Radio i P4 Extra!  Varför försöker staten mörka denna problematik och nu koncentrerar sig på ”självmord o hot om självmord”? -Eller vill de inte vi ska se den stora elefanten i rummet att många har skadats allvarligt av heroin och dött! Denna viktiga frågan bör hellre riktas uppmärksamhet då detta är ett stor gravt samhällsproblem, och inte som vanligt försöka bota symptom istället för att ta tag i orsaken till vad som är den egentliga sjukdomen! 

Ett problem polisen har i arbetet med ensamkommande och flyktingungdomar överlag, är att det ibland är svårt att fastställa deras identiteter. Ungdomarna flyter runt i Sverige och mellan olika länder. Polismannen berättar om en ungdom som sökt asyl i tio olika namn. Rapport som Uppsalapolisens gatulagning enhet sammanställt är att;
–”För att finansiera sitt heroinmissbruk ägnar sig flera av de här personerna åt personrån. Det uppger Daniel Larsson, kommissarie vid Uppsalapolisen”.

de-ensamkommande-vuxna-010
Vilka följder och säkerhetshot utgör det för vi som bor här?  Inte nog med deras missbruk, att de langar tunga droger. Även också dessa grova gruppvåldtäkter på våra barn, pojkar som flickor. Alla dessa gräver hål i staten/kommuners/landsting mfl budgetar. De utgör en fara för resten av befolkningen, som regeringen struntar totalt i utan någon som helst intervention för att skydda innevånarna!

90 av 100 som röker heroin
Polisen som rapporterar om de ensamkommande flyktingungdomar;

Det här är en tickande bomb, säger Lennart Karlsson, kommissarie på citypolisen i Stockholm”.

Ett annat problem är subgrupper bland ”ungdomarna” som inte fått PUT och som väntar eller håller sig undan utvisning.

De glider runt, bor hos kompisar än här, än där. De är inte intresserade av skola eller arbete och de har ingenting att förlora.

Langarnas nya målgrupp – ensamkommande                                                     

En ny narkotikamarknad breder ut sig i nordvästra Stockholm. De har inte ”lockats” till att missbruka då mestadels många av de som anländer redan har ett drogmissbruk innan de ankom till Sverige!

Uppsala centralstation, kallat resecentrum, har blivit heroinvågens centrum. Foto: Alex Ljungdahl/Bilden är ett montage
En heroinvåg slår mot Uppsala och 100 ensamkommande ungdomar uppges vara fast i tungt missbruk – finansierat av stölder och rån.

Men allvarligast som denna importerade brottslighet utgör  kommer just denna grupp, undre brottslig verksamhet, gruppvåldtäkter, sexuella övergrepp o sexuella trakasserier. knarkhandel av de tunga droger ”heroin” som de själva  missbrukar o extacy”.

Sedan varför vår regering satsar miljarder varje år på dessa kriminella asylmissbrukare, ‘r en gåta. Detta ofattbara generösa bidrag, insatser och resurser som enbart ges denna så privilegierade grupp .Trots de inte förtjänar det och borde absolut inte ha rätt till detta, d¨de varken har asylrätt i Sverige eller skyddsskäl.

fullbordade_valdtakter_1975-2014

De ska inte löna sig komma hit till vårt land för att vara en brottsling, missbruka asylrätten, inte följa varken våra lagar eller regler. Vart tog Dublinförordningen vägen?, -om första asylland och på detta begå kriminella handlingar i det värdland som tagit emot de.

Detta är inte hållbart utan en samhällsfarlig trend!  Signaler som går som djungel paragrafen om den signalpolitik Sverige skickar. Vad är det som etablissemanget vill uppnå och sedan har de mage att utmåla de som ”brottsoffer”, trots de är välslipade gärningsmän med ont uppsåt! -Varför satsas det inte på våra svenska socioekonomiskt utsatta barn som aldrig i decennier någonsin fått insatser och fått allt ”serverat på guld fat”!

Tvärtom har denna grupp som fått betala dyrt och som fått stå tillbaka och bli än mer marginaliserade i utanförskap och fattigdom. Regeringen har redan gett uppdragit åt Socialstyrelsen att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för frågor kring ensamkommande barn. Satsningen sträcker sig fram till år 2020, omfattar totalt 30 miljoner kronor och ska stärka socialtjänsten och hälso- och sjukvården i deras arbete.

Det ironiska i det hela är att kostnaden för de ”ensamkommande” är lika stor som kostnaden för hela Sveriges rättsväsende!

Totalt för 2017; 34 miljarder.

-Vad är den totala kostnaden ?

Med tanke på denna grova brottslighet, missbruk, polisiära insatser de utgör och den överbelastning på de olika sociala systemen och sjukvården?

Barn- och äldreminister Åsa Regnér (S) .Bild: Claudio Bresciani/TT

Sydsvenskan skriver att morgon den 28/4, så ger regeringen ett beslut om att skjuta till ytterligare tio miljoner kronor i stöd till ideella organisationer som har verksamhet som förebygger psykisk ohälsa bland ensamkommande och nyanlända unga.

”– Det gör vi mot bakgrund av det faktum att många ensamkommande har sämre psykisk hälsa än andra, både flyktingar och andra ungdomar i samma ålder”, säger Åsa Regnér.

Cirka 40-50 ungdomar under 20 år tar sitt liv i Sverige varje år, av dem är cirka fem under 15 år.

  • Trenden gäller dock inte ungdomar och unga vuxna, där självmorden legat på samma nivå under en längre tid.

  • Självmord är den ledande dödsorsaken bland män mellan 15 och 44 år i Sverige.

    Bildresultat för unga svenskar begår självmord

    68 % av (15-24) som begick självmord 2013 använde psykofarmaka – inga biverkningsrapporter, vad är siffran idag 2017?

Vad är det för signaler regeringen vill skicka ut med detta, att främja sådan generositet till just de ”ensamkommande” men inte våra barn och ungdomar i resten av befolkningen? -Annat vore om ett Nationellt Kunskapscenter inte bara för denna grupp ”ensamkommande” utan även ingick alla barn och unga att miljoner regnade över alla de som är i behov av resurser.

Med tanke på den dramatiskt ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga idag. Så även samverkan mellan, skola, landsting, kommuner och de aktuella organisationerna som nu getts medel i överflöd av Åsa Regnér (S) att hon även arbetar med att förebygga alla självmord, även för allas barn och inte bara dessa missbrukare.

Nu är det inget annat än diskriminering! Regeringen har likgiltigt vänt våra svenska barn ryggen och avsaknaden på insatserna som resurser har varit enorma, de barn och unga som tagit sitt liv varje år och så gjort i decennier, kunde ha förebyggts. De kunde ha räddats.

Heroinbeslag.Smugglade 5 kg heroin och kokain i sväljkapslar för ett värde av 2 miljoner kronor till Stockholms Cental från ett tåg från Köpenhamn.

Blev gripna och nu väntar straff och utvisning!

En ny spelplats för droghandeln.

– Heroinlangarna har fått en ny målgrupp de Ensamkommande Enligt polisen är nio av tio ingripanden i Rinkeby,

Tensta och Husby i nordvästra Stockholm ensamkommande flyktingungdomar. Det kan SVT Nyheter avslöja.

smoke-1031060
En övervägande majoritet är afghanska pojkar eller unga män som missbrukar heroin”, säger Mathias Sjöberg, överläkare på Maria ungdomsmottagning,

Varje dag kommer i snitt 1–2 ensamkommande flyktingbarn till Maria Ungdom på grund av missbruk.
Många har ett tungt missbruk med opiater och heroin.
– Efter den senaste tidens ökande flyktingströmmar ser vi fler och fler ensamkommande flyktingbarn på Maria Ungdom. Några har också redan ett missbruk när de kommer hit.

Majoriteten av dem har varit ensamkommande flyktingbarn, säger Polisen!
”Enligt polisen är det främst i Rinkeby som de har gjort ingripanden där personer har missbrukat heroin på perrongen i tunnelbanan.

En övervägande del av dem var ensamkommande flyktingbarn. personer missbrukade heroin och att det förekom försäljning av drogen på tunnelbaneperrongen i Rinkeby.

– När vi inledde ett uppsökande arbete upptäckte vi att ryktet var sant och det inte handlade om sprutor utan om rökheroin. Vi har gjort drygt 30 ingripanden, och majoriteten av dem har varit ensamkommande flyktingbarn, säger Christoffer Bohman, verksamhetsansvarig för polisen i Järva”.

Polisen säger att de inte har resurser till att vara i områdena.

Många ensamkommande flyktingbarn och ungdomar från Afghanistan röker heroin, rapporterar SVT. Om utredning av de ensamkommande barn och ungdomars situation i Uppsala (2015-03-05).

Lennart ”Lelle” Karlsson, chef över Norrmalmspolisens narkotikagrupp säger att; ”Tyvärr tror jag att vi snart kommer att få en ny topp i dödsstatistiken, den kommer att komma när de unga ensamkommande killarna från Afghanistan som nu röker heroin, går över till att injicera det istället. Vi såg exakt samma sak hända i slutet av åttiotalet, men då handlade det om unga män som kom från Iran”.

Förekommer det droger och kriminalitet?
När det gäller kriminalitet reagerar man ibland på boendena över att vissa ungdomar kommer hem med alldeles för dyra jackor. Man misstänker att det kan röra sig om häleri eller snatteri. Mobilbedrägerier verkar förekomma en del men här har försäkringsbolagen blivit hårdare och bedrägerierna har minskat.

Det här är problem som förekommer mest hos ungdomarna på PUT-boenden.
När det gäller att få stöd kring de ungdomar där det är problem med bland annat droger så tycker man på boendena att kommunens öppenvård för ungdomar, till exempel ungdomsteamet, inte är så tillgängliga då teamet inte vill arbeta med tolk.

Det tar också lång tid att få tid för urinprov.

Hur får socialtjänsten information om problem med droger och beteendeproblem?  Det är när ungdomarna blivit gripna av polisen och det inkommit anmälningar från boenden eller skolan. Det är sällan några sådana uppgifter kommer från de gode männen, säger socialsekreterarna.

Ett narkotikakrig rasar i Stockholms nordvästra förorter.
Blodiga strider med automatvapen och handgranater – där skolungdomar värvas som springpojkar för att bära vapen och sälja droger.

19-årige Ablaj Mbye tycker att det ofta ges en orättvis bild av Rinkeby. Detta är väl inte så konstigt då de är pga deras kriminella beteenden och den bild de själva visar upp som orsakar den bilden!

Idag finns de största odlingarna av opiumvallmon i Afghanistan, som står för 80 % av världens opiumproduktion. Så nog ska vi inte vara naiva och tro att detta problem inte fanns innan, såväl som godhetsapostlarnas skapande myt att de har med trauman att göra, ”de mår så dåligt” o ”flytt krig” och därför börjar missbruka!

-Nej, de har tomtat omkring i hela Europa och levt lattjolajban på andras bekostnad och ställt till med mycket olycka sin väg!

Övrigt
En fråga som diskuterades vid några av fokusgruppsträffar var ungdomarnas deltagande i moskéns högtider.

”Det slutar så sent på kvällen. Våra ungdomar orkar inte upp till skolan dagern efter”, klagade ett boende. Det finns en stor förvirring och många missuppfattningar bland ungdomarna om de religiösa reglerna och omöjligt för personalen att veta. ”Inför Ramadan brukar vi ta hit en imam som talar om vad som gäller”, berättar en chef.

Moskéerna är aktiva för att bjuda in ungdomarna vilket ibland kan utgöra ett bekymmer om det är annorlunda värderingar som sprids, menade en annan. De ensamkommande barnen och ungdomarna vars familjer så småningom kommer och återförenas med dem är förstås väldigt glada men det kan också skapa problem.

Bostadssituationen är svår i Uppsala och ändå förväntas ungdomen att ordna bostad och annat för sina föräldrar. Det blir ibland övermäktigt. Det vore bra med en kontaktperson, kanske det första halvåret, påtalar en gode man, eftersom god man-uppdraget upphör när en förälder kommer till Sverige.

Vidare efterlyser någon en orienteringskurs för föräldrar som kommer efter sina barn, för att de bättre ska förstå regler och normer i Sverige och för att förstå den omvandling som deras egen ungdom gått igenom. Man har mycket krav med sig hemifrån, att etablera sig och att lyckas samtidigt som många saknar sin familj, -nämen se där har de FAMILJ!

De gode männen tycker sig möta ganska mycket missbruk och man tycker att problemen tilltagit på senare år.

I övrigt förekommer det en del misshandel, man bråkar med varandra inom gruppen, och ofta är det kopplat till skoltiden. Det är i regel bråk inom den egna etniska gruppen och det kan vara svårt att upptäcka pga. att bråken sker på ett annat språk.
Bildresultat för ensamkommande flyktingungdomar. Det här är en tickande bomb, säger Lennart Karlsson, kommissarie på citypolisen i Stockholm".Intervju med polisen
Förvaltningen intervjuade en polis med särskilt ansvar för ungdomsbrott. Inför vår intervju har denne tagit fram brottsstatistik på gruppen ungdomar upp till 18 år.

I december 2014 fanns det 185 öppna ärenden (Uppsala) där ungdomar var skäligen misstänkta för brott. I en tredjedel av dessa riktade sig misstankarna mot ensamkommande ungdomar. Det var sammanlagt 54 brott där 31 ensamkommande ungdomar var skäligen misstänkta.

En pojke sticker ut i statistiken och misstänks för 10-15 brott. Det rör det sig om många bostadsinbrott. Det är nästan bara pojkar som begår brott. Polismannen blev själv förvånad över överrepresentationen av ensamkommande ungdomar i statistiken.

Forskning
”Så gick det för flyktingbarnen (DN 2012). En artikel i DN som byggde på en journalistisk granskning av hur det gick för de 316 ensamkommande ungdomar som fick uppehållstillstånd 2006.

Resultatet visade att gruppen hade svårt att klara skolan och svårt att få arbete. Som vuxen hade man svårt att etablera sig i Sverige.

Endast i undantagsfall kunde man försörja sig själva eller klara vidare studier”.

Rasism
Slutligen frågar vi om de ensamkommande ungdomarna möter rasistiska attityder i sin vardag. Det är ingenting som socialsekreterarna hör något om i sina samtal med ungdomarna.

Däremot pratar man om utanförskapet, om man gått länge i en förberedelseklass och sedan ska integreras i en svensk klass är det lätt att hamna utanför, detta gäller ju även svenska barn!

De har bott i Sverige i snitt fyra år. Det tog dem i regel lång tid att ta sig från hemlandet till Sverige, ibland flera år, och på vägen hit har de bott i andra länder där de försörjt sig genom ”arbete”eller bott på gatan med andra ungdomar.

Noterat!

Mustafa Panshiri, svensk polis med rötter i Afghanistan. säger att ;

– Det är naivt att tro att pojkarna glömmer sina värderingar så fort de kommer hit. Vi måste våga prata om det. Detta var när de 15 st ensamkommande flyktingpojkar från Afghanistan var inblandade  i fem olika rättsfall  under mindre än 1 år, alla blev dömda för gruppvåldtäkter mot andra pojkar.

En föreningsrepresentant, som själv varit ensamkommanande säger;

Det är lätt att få tag på droger i mitt hemland, även om det är förbjudet och man får stränga straff. Kanske har de testat redan där, men det är framför allt i transitländerna, i Grekland och Italien, man möter det.

Kanske har de sålt droger på gatan och själva fastnat. När de kommer vidare hit kan inte språket och hamnar i utanförskap och ensamheten, man tröströker. Det är en början, vissa blir fast.”

Drogbruket, i den utsträckning det nu förekommer, verkar det vara ett problem bland pojkar.

15 kokainbollar

Ingen rapporterar någon oro för flickorna när det gäller droger. De snatterier som vissa flickor gör sig skyldiga till uppfattar man har att göra med ekonomiska skäl och verkar inte kopplat till drogmissbruk.

De ensamkommande förening som bildades 2012 med stöd av Föreningen Skyddsvärnet och Allmänna arvsfonden, och som har lokalavdelningar på tio orter, dock inte i Uppsala.

Bildresultat för ensamkommande flyktingungdomar. afghanistan heroinmissbrukare

Fakta; Utvisningar till Afghanistan

  • Under 2016 sökte nästan 3.000 personer med afghanskt medborgaskap asyl i Sverige. Drygt 12.000 asylärenden med afghanska medborgare avgjordes. 45 procent av dem fick bifall.
  • I början av februari fanns det nästan 37.000 personer med afghanskt medborgarskap inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.
  • Övrig Information;
  • Sverige är det land i Europa som under de senaste tio åren har tagit emot flest asylsökande ensamkommande barn, dvs. personer som vid ankomsten inte hade fyllt 18 år och som anlänt utan sin vårdnadshavare eller någon som anses ha trätt i vårdnadshavarens ställe. Antalet är särskilt stort i relation till landets befolkningsmängd.

SVT: "Kraftigt ökade utgifter för ensamkommande barn". Förväntade utgifter väntas hamna på 34 miljarder 2017. Det är…

Gepostet von Tino Sanandaji am Freitag, 30. Oktober 2015

Källor; 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/lR1g3/langarnas-nya-malgrupp–ensamkommande

https://www.svd.se/polisen-larmar-ensamkommande-anvander-heroin/om/svt-sveriges-television

http://www.expressen.se/nyheter/barn-mitt-i-sveriges-dodligaste-maffiakrig/

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/sto…nas-nya-kunder

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Kgz1M/droghandelns-nya-scen-t-baneperrongen

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/nationellt-kunskapscentrum-for-ensamkommande-barn-och-unga-inrattas/

http://www.expressen.se/nyheter/heroinvag-i-uppsala-unga-pojkar-begar-brott-for-att-betala-knarket/

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/kostnaderna-for-flyktingbarn-okar-3856396.aspx

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/ensamkommande-flyktingungdomar-heroinlangarnas-nya-kunder

https://aspbladet.wordpress.com/2017/03/12/ensamkommande-flyktingbarn-sjalvmedicinerar-med-heroin/

https://mitti.se/nyheter/greps-centralen-knark/?omrade=hela-stockholm

http://www.rns.se/2017/02/16/tillg%C3%A5ng-och-efterfr%C3%A5gan-priset-p%C3%A5-heroin-rasar-35287776

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/heroinmissbruk-bland-ensamkommande-i-uppsala-4539926.aspx

http://www.accentmagasin.se/politik/fler-ensamkommande-flyktingbarn-soker-hjalp-tyngre-missbruk/

http://www.informationskriget.se/2016/09/27/de-ensamkommande-vuxna/#more-6519

https://aspbladet.wordpress.com/2017/03/12/ensamkommande-flyktingbarn-sjalvmedicinerar-med-heroin/

https://mitti.se/nyheter/heroin-rinkeby-baneperrongen/

https://www.uppsala.se/contentassets/171a935d12d14592bbb94d31f031d3fa/scn-arende-12-utredning-ensamkommande-barn-och-ungdomar.pdf

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fler-unga-ska-utvisas-till-afghanistan/

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/narkotikadodligheten-i-sverige-nast-hogst-i-eu

https://bodilbergh.wordpress.com/2017/04/22/om-flyktingbarn-visomintestarut-och-de-argsinta-motstandarna/

http://hotpot.se/politik/ensamkommande-flyktingbarn-kostar-34-miljarder-krar-minst/

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/social-omsorg/regeringen-stodjer-arbetet-med-ensamkommande-flyktingbarn/

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/blQll/15-domda-for-gruppvaldtakter-pa-pojkar/promo

http://www.sydsvenskan.se/2017-04-27/miljonbidrag-for-att-motverka-sjalvmord

http://ki.se/forskning/fakta-om-sjalvmord

http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/68-av-alla-unga-kvinnor-som-begick-sjaelvmord-2013-anvaende-psykofarmaka-inga-biverkningsrapporter-1091735

https://www.svd.se/fler-unga-forsoker-ta-sitt-liv

http://snaphanen.dk/2015/02/08/sondagskronika-nar-journalister-valdtar/

http://ki.se/nasp/sjalvmord-i-sverige-0

http://www.regeringen.se/49e724/contentassets/200774d5e2de4a3e8c7ca8ec00ff1c20/ett-nytt-ersattningssystem-for-mottagandet-av-ensamkommande-barn-och-unga

UPPTATERADE KÄLLOR:

https://www.svd.se/falska-identiteter-vanliga-hos-ensamkommande-fran-marocko

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forsta-medicinska-aldersbedomningar-klara-majoriteten-bedoms-aldre-an-18-ar

https://www.rmv.se/aktuellt/det-visar-tre-manader-av-medicinska-aldersbedomningar/

LÄMNA ETT SVAR

Delningar
Creeper