Partiledaren Stefan Torssell för det nybildade partiet ”Folkets Rätt 201” har konstaterat tillsammans med övriga eldsjälar att på grund av svalt intresse så läggs fortsatt partibildning på is. 


Han konstaterar även i sitt inlägg att : 

”Detta inlägg kan delas av såväl dem som önskar att ett nytt parti bildas som av dem som glädjs åt att försöket avbryts.”

Den vänsterextrema Stiftelsen EXPO skriver även här om partiet som påstås ha rötter inom folkets demonstration.

Stefan Skriver på sin vägg på Facebook följande 

”Tyvärr så har vi i Folkets Rätt 201 tvingats konstatera att den pågående partibildningen måste läggas vilande. Inbetalade medlemsavgifter återbetalas.

Problemet är att vi inte blev tillräckligt många som ville/orkade engagera sig. De flesta inser att det är slitsamt att skapa förändringar.

Redan från början deklarerade vi att största svårigheten kan bli att få tag i medlemmar. Målet var att så många skulle anmäla sig intresserade att vi skulle kunna ha en konstituerande stämma någonstans i Sverige, ej en storstad, där alla partifunktioner kunde tillsättas.

Det behövs en partistyrelse, någon form av förtroendegrupp som kontrollerar partistyrelsen, en valberedning, samt ett tillräckligt antal opinionsbildare. 

Vi är en liten grupp som har förberett allt i utredningar och diskussioner utifrån de problem Sverige står inför samt de lösningar som behövs.

Partiet skulle fylla det tomrum som uppstått i svensk politik då de svenska riksdagspartierna har upphört att verka för svenska folkets intressen.

Vi har självklart fått kritik. 

Några ansåg att det tar minst tjugo år att bilda ett parti. 

Vi hade redan en åtgärdsplan. 

Den kunde sättas i verket omedelbart. Men om vi inte har en hel partiorganisation att erbjuda svenska folket så kan vi inte genomföra politiken.

Det finns exempel på snabba partibildningar. Junilistan bildades fyra månader innan valet till EU-parlamentet och fick 14,5 % av rösterna. Ny Demokrati bildades i februari 1991 och fick 6,7 % i valet i september sju månader senare.

Vi i Folkets Rätt hade inte bara en plan för hur vi skulle ta oss in i riksdagen, utan också en plan för hur vi skulle kunna få inflytande.

I EU-valet 2019 räknade vi med att få en god representation. Vi har krav om en folkomröstning om EU.

Vi fick också kritik för att vi skulle ta SD:s röster. Många inom SD befarade det.

Enligt våra resonemang och våra analyser skulle vi ta röster från alla partier utom Vänsterpartiet. Centern ömsar skinn. Många inom den gamla Centern känner inte igen sig och vill ha ett parti med en genomtänkt landsbygdsstrategi. Moderater och Socialdemokrater som vill behålla nationalstaten skulle också kunna få en hemvist. 

Kristdemokrater behöver en livflotte att hoppa över till nu när det egna skeppet sjunker.

I riksdagen hade Folkets Rätt 201 inte för avsikt att utestänga något annat parti. Om krav skulle komma att SD ställs utanför blir det inget möte. Fortsätter riksdagspartierna att trilskas når de inte upp till 50 % i valet 2022. Så ser Folkets Rätt 201 på SD.

Det borde vara en övervikt för nationella partier i Sveriges riksdag. Varje ansats i den riktningen gör Sverige till ett bättre land.

Inom SD tror ett litet fåtal att SD har kapacitet att representera hela den del av svenska folket som vill ha den globalistiska politiken utbytt mot en mer nationellt vänligt sinnad politik. Historiskt har endast socialdemokratin vid två tillfällen, 1940 och 1968, lyckats vinna egen majoritet i Sveriges riksdag. Vid båda tillfällena var det oro. År 1940 var det krig i Europa och 1968 hade Sovjetunionen invaderat Tjeckoslovakien.

Alla må tro vad de vill men SD är endast ett parti bland andra och kommer troligen aldrig att få egen majoritet.

Alla partier behöver samarbetspartier. Folkets Rätt är ett utpräglat samarbetsparti.

Vi låter alltså partibildningen bli vilande.

Om tillräckligt många inser allvaret i Sveriges situation och vill agera så är det ännu inte för sent, men vi måste vara betydligt fler för att kunna genomföra.

Situationen blir nu den omvända. 

Vi har lämnat förslag. Nu får andra lämna förslag. Till dess ligger partibildningen vilande.

Detta inlägg kan delas av såväl dem som önskar att ett nytt parti bildas som av dem som glädjs åt att försöket avbryts.”

LÄMNA ETT SVAR