Victoria Kawesa (Fi) gjorde nyligen bort sig i en debatt mot Hanif Bali (M) när hon påstod att ”ryssar inte är vita i Sverige”. För att förtydliga postade hon inlägget nedan på sin Facebook, vilket vi känner förtjänar en kommentar. Trots att det kan låta lika förvirrat som tidigare uttalanden är hon för en gångs skull inte helt ute och cyklar.

Victoria Kawesa

Victoria Kawesa skriver att det råder en hierarki inom den vita gruppen där nordisk vithet anses vara den mest begärliga. Det hon i praktiken talar om här är ras och att den ”nordiska rasen” anses vara den som befinner sig högst upp i den vita hierarkin. Vi kan inte annat än instämma och dessutom motivera varför.

Endast de nordiska folken har nordiska kulturer vilket endast kan uppstå från en grupp av nordbor. Vi som bor i Nordeuropa har mer genetiskt gemensamt med varandra än med geografiskt avlägsna folkslag, vilket gör att våra kulturer även är mer lika varandra än med exempelvis länder i Sydeuropa, Afrika eller Asien. Vitheten är exklusiv, precis som du skriver, men den är inte socialt konstruerad. Forskning inom genetiken visar att t om det svenska folket är en genetiskt unik grupp som skiljer sig från t ex finländare, medan vi skiljer oss ännu mer från exempelvis afrikaner. Genom att analysera en persons DNA kan man avgöra en människas rastillhörighet med nästan 100% exakthet. Ras är således en realitet, en diskussion som borde varit avslutad för längesedan.

Redan på 1200-talet instiftades kvinnofridslagen av Birger Jarl i Sverige. Kvinnan har således under lång tid haft en hög status hos de vita män som Feministiskt Initiativ så innerligt hatar. Detta kan jämföras med länder som bebos av sk. ”rasifierade”, exempelvis inom den muslimska världen, där kvinnans värde inför lagen endast är en fjärdedel av mannens och våldtäkter, stening och andra avskyvärdheter är sanktionerade kulturellt eller enligt sharialag. Något motsvarande har aldrig förekommit i vita länder, i synnerhet inte i Norden.

De nordiska länderna har haft välfungerande välfärdsstater som inte har sin motsvarighet i något annat land. Den höga nivån av social tillit som existerade innan mångkulturalismen blev verklighet sägs vara vad som är unikt för Norden och själva garanten för att välfärdsstaten skall kunna uppstå och överleva, något bland andra Nima Sanandaji Teknologie doktor, bror till nationalekonomen Tino Sanandaji har påpekat. Kulturell och etnisk mångfald som Victoria Kawesa förespråkar genom Feministiskt Initiativ, minskar däremot den sociala tilliten som välfärdsstaten bygger på, något en rad av varandra oberoende studier bekräftar.

De nordiska länderna har varit etniskt homogena under mycket lång tid ända fram tills mitten av 1900-talet. Av denna anledning har vi varit förskonade från krig och inbördeskrig då vi i Sverige varit enade som folk och dessutom känt broderskap till våra nordiska grannländer. Våra länder har således varit fredliga under lång tid även om detta har förändrats pga den invandring av ”rasifierade” som Fi och Kawesa förespråkar.

Vita människor och bland dem även nordbor, har även en tillräckligt hög IQ på i genomsnitt 100 för att möjliggöra skapandet av tekniskt överlägsna samhällen och stor uppfinningsrikedom. Jämför med Uganda där Victoria Kawesa är född som har en genomsnittlig IQ på 84 som tar sig uttryck genom en i allmänhet låg levnadsstandard, 104:e plats i världen för BNP och med ca 25% av befolkningen under fattigdomsgränsen. Mönstret är liknande för andra subsahariska länder.

Gällande kultur och kulturell tillhörighet så söker sig människor automatiskt till varandra på en genetisk grund, något som kallas genetic similarity theory, vilket tar sig uttryck genom att vi känner oss mest hemma bland människor vi har mest gemensamt med. Teorin har bekräftats av forskning inom såväl djurarter som hos människor. Ser du svensk ut, talar svenska och beter dig enligt den svenska kulturens normer så betraktas du av omgivningen som en svensk. Avviker du däremot på något av dessa områden, i synnerhet om det är alla tre, kommer du inte betraktas som svensk. Ta in tillräckligt många människor och placera dem i en förort och du har inte längre svensk kultur där utan i stället något annat: stenkastning, gängkriminalitet, bilbränder, droghandel och andra osvenska företeelser. Jämför sedan med hur det ser ut i länderna där dessa människor kommer ifrån och bevisa att även det beteendet beror på den så hatade vite mannen om du kan. Se det som en uppmaning.

Är det förresten så konstigt att svensk kultur och vita människor är norm i ett land som varit homogent under tusentals år? Skulle du på allvar påstå att det är problematiskt att ”brunhet” är norm i Uganda? Eller gäller resonemanget bara västerländska länder som av någon anledning inte får behålla varken sin unika identitet och befolkning?

Så ja, Victoria Kawesa, det finns en anledning till att människor från Norden har ett gott rykte utomlands och att våra samhällen (åtminstone före mångkulturen) betraktades som föredömen att ta efter. Vita människor är helt enkelt bättre på att bygga fungerande civilisationer och nordbor är sällsynt duktiga på internt samarbete med ett minimum av konflikter som möjliggjort våra välfärdssamhällen och trygghet för våra kvinnor. Jämför med många andra länders levnadsstandard och styrelseskick och du inser snart att det finns få platser på jorden där du som kvinna kan leva lika tryggt som i Sverige. Vi på den alternativa högerkanten som är stolta över vårt ursprung gläds åt att du också har insett vilken unik särart vita människor och svenskar har! Men du, sluta med det där socialkonstruktionistiska tjafset. Egenskaper går i arv, så även hudfärg, det vet du också. Om inte, varför inte göra en insats för ditt ursprungsland Uganda genom att åka dit och förvandla det till ett nytt Sverige där ”vithet” och svensk kultur ska vara norm? Det har ju trots allt ingenting med biologi att göra 😉

 

Källor

Nicholas Wade (2014) – A Troublesome Inheritance: Genes, Race and Human History.
Putnam (2007) - E Pluribus Unum - Diversity and Community in the 
Twenty-first Century.

Banda, Kvale, Hoffmann, Hesselson, Ranatunga, Tang, Sabatti et al. (2015) - 
Characterizing Race/Ethnicity and Genetic Ancestry for 100,000 Subjects in the 
Genetic Epidemiology Research on Adult Health and Aging (GERA) Cohort.

Tatu Vanhanen (2012) – Ethnic Conflicts: Their Biological Roots in Ethnic Nepotism.

Salter & Harpending (2012) – J.P. Rushton’s theory of ethnic nepotism.

Luo, Ma, Liu, Li, Wang et al. (2015) - Interaction between oxytocin receptor 
polymorphism and interdependent culture values on human empathy.

Oskarsson, Dawes, Johannesson & Magnusson (2012) - The genetic origins of the 
relationship between psychological traits and social trust.

Delhey & Newton (2005) - Predicting Cross-National Levels of Social Trust: 
Global Pattern or Nordic Exceptionalism?

Lancee & Dronkers (2008) - Ethnic diversity in neighborhoods and individual trust 
of immigrants and natives: A replication of Putnam in a West-European country.

Nationalism and the Cohesive Society: A Multilevel Analysis of the Interplay Among 
Diversity, National Identity, and Social Capital Across 27 European Societies.

Nima Sanandaji (2016) - Debunking Utopia: Exposing the Myth of Nordic Socialism.

Shriver, Mei, Parra et al. (2005) - Large-scale SNP analysis reveals clustered and 
continuous patterns of human genetic variation (länk).

Salmela, Lappalainen, Fransson, Andersen, Dahlman-Wright et al. 2008) - 
Genome-Wide Analysis of Single Nucleotide Polymorphisms Uncovers Population 
Structure in Northern Europe (länk).

http://data.worldbank.org/country/uganda
https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Uganda
https://iq-research.info/en/page/average-iq-by-country

LÄMNA ETT SVAR

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.