Polisens pengar kommer inte att räcka till under nästa år om man inte gör sig av med anställda, enligt rikspolischef Dan Eliasson. Polisen som tilldelats 22.5 miljarder för år 2018 går nu med ett budgetunderskott på 500 miljoner samtidigt som brotten i samhället ökar markant. Den stora omorganisationen som polisen genomfört samtidigt som de fått en rikspolischef utan polisiär erfarenhet tillsammans med en befolkningsökning på 600.000 sedan 2010 är några av de ingredienser till varför polisen ses av allmänheten som otillräcklig.

Formuleringarna i budgetunderlaget för 2018–2020 är de skarpaste under Dan Eliassons tid som rikspolischef. Får inte Polismyndigheten mer pengar än vad regeringen tidigare utlovat måste man redan i år fatta beslut om att göra sig av med folk. I värsta fall måste upp emot 10000 tjänster bort från verksamheten.

“– Utredningssituationen riskerar att försämras, vi kan inte genomföra de ambitionshöjningar på terrorbrott och IT-brott som vi anser är nödvändiga och vi kan inte vara lika närvarande i de utsatta områdena som vi skulle önska, säger Dan Eliasson.”

Polismyndigheten upprepar därför det krav som regeringen inte tillmötesgick förra året: 3,9 miljarder kronor mer i anslag den kommande treårsperioden.

2010 uppnåddes det politiska målet om 20 000 poliser. Sedan dess har befolkningen ökat med 600 000 medan antalet poliser är oförändrat. Samtidigt påstår BRÅ och etablissemanget att det inte finns några skäl att att undersöka invandrares brottslighet i en ny BRÅ-undersökning. Om det nu vore så att gruppen nyanlända och invandrare är så skötsamma som etablissemanget påstår varför vill då rikspolischefen och regeringen ha fler poliser, varför känner allt fler medborgare otrygghet  ? 

Fakta: Polisens pengar

Enligt beräkningarna i Polismyndighetens budgetunderlag för 2018–2020 kommer man att ta med sig ett underskott på en halv miljard in i 2018.

I den tidigare ramen har myndigheten tilldelats nära 22,5 miljarder för 2018. I budgetunderlaget uppskattar Polismyndigheten behovet av finansiering till drygt 24,1 miljarder.

Två år senare, 2020, beräknar Polismyndigheten att finansieringsbehovet är uppe i 25,3 miljarder medan regeringen preliminärt tilldelat 24 miljarder.

Källa : SVD

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här