Befolkningsutbytet fortsätter och den Svenska befolkningen lider av den skyhöga immigrationen till Sverige. Det forna trygga, välmående, världskända landet för sin välfärd och välmående befolkning har enbart brödsmulor kvar av sina forna glansdagar. De som upplevt glansperioderna på 80-90 talet innan befolkningsutbytet påbörjades minns ett land där det fanns en grundtrygghet och välfärd för alla. 

Migrationsverkets statistik som presenterades den 2 januari 2017 avseende helåret 2016 visar ett nytt invandringsrekord. Med facit i hand noterar vi att Migrationsverket beviljade rekordhöga 150.535 st uppehållstillstånd för helåret. Detta är 29% högre än det tidigare rekordet från 2013 (116.587 st) och nästan lika många som sökte asyl i Sverige under 2015 om 162.877 personer.

Ser vi till den bild som både politiker och gammelmedia försöker måla upp så har antalet asylsökande för 2016 gått ned markant, men siffrorna för antalet beviljade uppehållstillstånd visar de ogärna upp för allmänheten. Sett till år 2016 så slogs det ett nytt svenskt invandringsrekord. 

Regeringen har under både 2016 och 2017 gjort ett antal uttalande om att antalet asylsökande har minskat , vilket enligt statistiken är korrekt. Dock anländer det i snitt till Sverige under 2017 ca 500 personer per vecka och prognoserna visar att på helåret antas 20-25.000 anlända och söka asyl trots stängda gränser. 


I genomsnitt anländer 10 stycken över Öresundsbron / båtarna och resterande 490 stycken antas ta sig till landet genom flyg per vecka. Migrationsverket uppmärksammade det nya fenomenet genom att de sett en markant ökning av antalet asylsökande som anländer till Sverige med flyg, men Migrationsverket ansåg att det inte fanns någon anledning att ytterligare undersöka den nya flyktvägen in till Sverige. Ett falskt Svensk pass kan säljas för så mycket som 60-80.000 kr på den svarta marknaden, och det går charterflyg både från Malta och Portugal där det uppenbarligen inte sker någon större kontroll på vilka som flyger med lågprisbolagen. Migrationsverket har uttalat sig till oss på Twitter att de är inte ansvariga för vart en individ söker asyl eller att kartlägga vilka flyktvägar som finns in till Sverige efter det att både id/gränskontroller infördes 2016. Utöver de som söker asyl så antas minst 50.000 personer “papperslösa” leva i Sverige då de avvikit efter avslag på deras asylansökan. 

I gammelmedia så förmedlas det att 80.000 av de som anlände år 2015 (163.000 totalt) kommer att utvisas , dock så har regeringen knappast visat någon större vilja eller förmåga att utvisa personer direkt efter avslag på asylansökan. 

Om vi då tar en liten matematisk övning av antalet som fick asyl iSverige under 2016 så visar resultatet riktigt skrämmande siffror.  

150.535 st / 365 dygn = 412 st/dygn = 412 st / 24 timmar = 17,2 st/timme = 17,18 / 60 minuter = 0,286 st/minut = 2 st var 7:e minut eller 1 person vart 3.5e minut. 

För att fortsätta beskriva den ofantliga mängden som 150.000 personer är så vid följande jämförelse med Gävle kommun som har 98.877 invånare. Rekordinvandringen 2016 motsvarar således = 150.535 / 98.877 = 1,52 ggr så stor som hela Gävles befolkning. Eller varför inte jämföra med Linköping som har 152.966 innevånare. Förra året 2016 motsvarade invandringen hela Linköpings befolkning.

Av de beviljade 150.535 uppehållstillstånden utgörs 71.571 (48%) st av beviljade asylflyktingar och 47.531 (32%) sv anhöriga vilket tillsammans blir 119.102 st eller 79%. 

Antalet beviljade uppehållstillstånd för arbete (arbetskraftsinvandring) uppgick endast till 16.081 (11%). 

Mellan 1980 och 2016 beviljade Sverige totalt 2.127.423 st uppehållstillstånd. Utslaget på en befolkning om 9.967.274 personer (oktober 2016) blir detta en andel om 21,3% av den totala befolkningen. 

Ser vi då till den stora gruppen av asylflyktingar och anhöriga (119.102 st) så ska alla i arbetsför ålder först gå på SFI och lära sig språket och sedan försöka etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Ser vi då i genomsnitt att det tar 9,5 år för en nyanländ invandrare att få en egen försörjning så blir det många skattekronor som måste in för att kunna försörja dem. Lite ironiskt i det hela var att gammelmedia kablade ut under flyktingkrisen 2015 att de flesta som kom från Syrien var högutbildade, och det fanns flera tusen läkare / sjuksköterskor osv. Denna gruppen högutbildade kom uppenbarligen inte till Sverige, och det har visst sig att många har inte ens gått i grundskola eller är analfabeter som varken kan skriva eller läsa. Det som Regeringen och LO nu har högst på agendan är att skapa “enkla jobb” , ingen av representanterna för regeringen har dock lyckats förklara vilken typ av yrken som är enkla jobb då dessa individer uppenbarligen inte klarar av de lediga arbeten som finns listade på arbetsförmedlingen. 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här