I Sveriges grundlag har det införts “allas lika värde” vilket nu allvarligt påverkar de svenska naiva skattebetalarna ytterligare. Som svensk skattbetalare har de flesta vant sig vid att en stor procent går till lycksökare och migranter från andra länder. När det inte kan bli mer absurt så dyker nyheter upp som förra veckan när Göteborgs kommun tillsammans med arbetsförmedlingen satsat 1 miljon kronor till en kamelfarm för att långtidsarbetslösa Somaliska kamelskötare skulle få arbete. Nu har kammarrätten fastslagit i en dom att det är en kommunal angelägenhet att EU-migranter som tigger i kommuner ska få tak över huvudet. Domen som kom nu i veckan kommer att få förödande konsekvenser.

Kammarrätten har slagit fast att det inte stred mot lagen när Säffle kommun gav 120.000 kronor i bidrag för att EU-migranterna skulle få ett boende. I augusti 2015 beslutade kommunstyrelsen i Säffle att tilldela en kyrka 120.000 kr i ett sk “särskilt föreningsbidrag” för att kunna täcka upp hyreskostnader för lägenheter som hade till uppgift att användas till härbärge som var öronmärkta till EU-migranter. 

Tänk om kyrkorna istället hade arrangerat lägenheter till några av de 40.000 som redan är hemlösa i Sverige istället ? 

EU-migranterna är i Sverige och andra länder inom EU för att tigga pengar på gator och torg, och det finns berättelser om organiserad tiggarligor som utnyttjar de allra svagaste för att göra en profit på deras handikapp och utseende mot att de handikappade får en sovplats i baksätet på en bil och ett mål mat per dag. 

Två upprörda kommuninvånare vände sig till Förvaltningsrätten i Karlstad och begärde att domstolen skulle göra en laglighetsprövning av kommunens beslut.

De båda kommuninvånarnas uppfattning redovisas i förvaltningsrättens dom och lyder enligt följande :

“Bakgrunden till beslutet är att Centrumkyrkan har tagit hand om tolv EU-medborgare som försörjer sig genom tiggeri utanför kommunens affärer. Säffle är en liten ort och har aldrig tidigare behövt ett härbärge.”

“Det är föga troligt en kommunal angelägenhet att finansiera sådan verksamhet med kommunala medel. Beslutet bryter mot likställighetsprincipen i kommunallagen. Kommunen använder Centrumkyrkan som ‘täckmantel’ för att kunna finansiera ett härbärge avsett för EU-medborgare.”
Kommunen pekar dock på de kommunala skyldigheter som framgår av lagen. 

Även kommunens inställning redovisas i domen:

“Det ekonomiska stödet har lämnats till en lokal organisation i syfte att utföra sociala insatser för utsatta människor i Säffle kommun… Kommunerna har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.”

“Kommunal omsorg gäller i princip alla som vistas i kommunen och innebär en skyldighet att med akuta hjälpinsatser bistå dem som hamnat i en tillfällig nödsituation.”
Kommunal angelägenhet

Förvaltningsrätten konstaterade att EU-migranterna befann sig i Säffle kommun och att det därmed var en kommunal angelägenhet att ta ansvar för deras boendesituation på det sätt som kommunen hävdade. Det innebär att domen som nu fallit i kammarrätten kan bli vägledande och nu när utfallet är känt så kommer troligtvis svenska organisationer som värnar om tiggare, romer, och allas lika värde att påtvinga att alla kommuner som har EU-migranter på besök att de erbjuder härbärgen för nattvila explicit till denna “utsatta” gruppen. 

Förvaltningsrätten skrev:
“Att bidra till att EU-migranter har tak över huvudet anser förvaltningsrätten faller inom ramen för vad kommunen har rätt att besluta enligt socialtjänstlagen, för att undvika en akut nödsituation för dessa personer.”  

Kammarrätten instämmer när det gällde frågan om likställighetsprincipen ansåg förvaltningsrätten att det fanns objektiva och sakliga grunder för att ge EU-migranterna en positiv särbehandling.

Förvaltningsrätten slog därför fast att beslutet om särskilt föreningsbidrag inte stred mot likställighetsprincipen. De båda kommuninvånarna överklagade till Kammarrätten i Göteborg – som dock gör samma bedömning som tingsrätten.

Detta innebär nu att kommuner har rätt att ge “extra föreningsbidrag” riktade till invånare från andra länder som är på besök i Sverige för att tigga och livnära sig på gatan. Det innebär också att gruppen EU-migranter som består till största del av folkgruppen romer kommer att få ytterligare en gräddfil på svenska skattebetalares bekostnad. När hörde ni sist om en kommun som gav extra föreningsbidrag till en organisation som vill erbjuda härbärge till gruppen svenska hemlösa ?. Sverige har idag ca 40.000 hemlösa och gruppen ökar snabbt, det beror dels på att vi har 300.000 pensionärer som har en pension som ligger under EUs gräns för fattigdom. Att vara fattigpensionär är i sig en riskgrupp för att tvingas sluta sina sista år i livet på gatan på grund av priserna på boende har skenat de sista åren, det är också så att det saknas 100.000-tals lägenheter i Sverige och det är svårt som fattigpensionär att ens flytta till en billigare lägenhet då inga lediga hyresrätter finns, och de fåtalet som blir lediga är öronmärkta till nyanlända flyktingar som fått asyl. 

Vi kommer att hålla er uppdaterade på utvecklingen framöver kring detta förfarandet, det finns en stor risk att detta blir den nya normen att våra svenska hemlösa som betalat skatt i hela sitt liv tvingas bo kvar på gatan oavsett väder och vind och gruppen EU-migranter får härbärgen då kammarrättens dom kan tolkas som att de har “rätt” till det. Glöm inte att “Allas lika värde” är inskrivet i grundlagen, det betyder att alla andra länders medborgare har mer värde än en svensk, svensken står bara och gapar vid sidan om och ser sina skattepengar läggas på allt annat än deras egen befolkning, känner du dig som en stolt svensk nu ?

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här