Sverige ett av de länder som tagit emot flest av gruppen “ensamkommande”. År 2015 anlände 7000 st och under året som kännetecknade flyktingkrisen kom hela 36000 ensamkommande “barn”. Länsstyrelsen har inte en överblick (2011) av hur många ensamkommande barn som länets 26 kommuner ansvarar för. Med anledning av att länsstyrelsen tappat kontrollen så ville de ge uppdrag att ta fram en rapport med en kartläggning för kommunerna i September 2012 (*).

På vart 5e barn i 16-17 årsåldern går det en ensamkommande pojke. På vart 11e pojke som kom 2015-16 går det en flicka. Då muslimer enbart enligt deras religion äktar muslimer blir det plötsligt väldigt många män över , kan detta förklara den stora våg och ökning av våldtäkter / sexuella övergrepp som vi upplevt i Sverige 2015-2017 ?


Vi har kartlagt hur det ser ut i Sverige och övriga Europa i denna artikeln gällande de ensamkommande “barnen”. Det finns ett tydligt mönster på att många i denna gruppen försvinner spårlöst från sina HVB-boenden. 

“Nästan 2.000 barn och unga har försvunnit i Sverige efter att de kommit ensamma hit. Det visar en rapport gjord av länsstyrelserna”. (2016-11-17) .

2000 försvunna flyktingbarn
“I januari rapporterades det från Europol att 10 000 flyktingbarn beräknas ha avvikit i Europa. I oktober 2015 meddelade myndigheter i Trelleborg att mer än hälften av de 1900 ensamkommande barn som kommit med färjan hade avikit från asylprocessen efter en månad”.

1900 försvunna flyktingbarn

“Efter att ha sammanställt nationell statistik från 2010 och framåt, men också bland annat genom intervjuer med de som arbetar med ensamkommande, så började några generella mönster träda fram. En del av det är känt sedan tidigare. Som att de flesta som aviker är pojkar och att ensamkommande från Marocko och Algeriet är överrepresenterade”. 

Sveriges Radio angående de försvunna barnen

De påstår i sin rapport att fenomenet med försvinnanden skulle ha att göra med otrygghet, men så kan inte vara fallet då det inte finns någon annan grupp i samhället än denna som blir så väl omhändertagna och ompysslade. En Svensk pensionär som hade blivit lika väl omhändertagen som ett ensamkommande “barn” skulle få en markant ökad standard jämförts med att bo på ett ålderdomshem. Att de ensamkommande försvinner, måste tyda på att det finns kriminella element inblandade som narkotikahandel eller prostitution som lockar dem till ett liv utanför samhället. 

I övriga Europa finns det nya fenomen av brottslighet sammankopplat ensamkommande, i Tyskland har ett flertal gjort skarpa uttalanden i och med ett tragiskt mord där AfD co-chief Jörg Meuthen, utalar sig följande om händelsen :

“We are shocked by this crime and at the same time we see that our warnings about the uncontrolled arrival of hundreds of thousands of young men from Islamic-patriarchal cultures are written off as populist.” 

Tyskland måste dragit högsta vinsten med 100.000-tals unga män från Islamiska kulturer , Tyskland ser precis som sverige en extrem ökning i antalet sexualbrott , i Sverige försöker myndigheterna och regeringen försvara ökningen med att det är anmälningsbenägenheten som ökat och inte antalet brott, men samtidigt vågar 33% av Sveriges kvinnor inte gå ut ensamma från sin bostad. När det pekas ut att det är nyanlända som begår majoriteten av sexualbrotten så kontrar Sveriges feminister och regeringen med att det är alla “MÄN” som är ansvariga för ökningen av sexualbrott. Att skuldbelägga alla MÄN är enbart ett sätt att försöka vända fokus på vilka som är gärningsmännen. Sanningen kommer till slut alltid att segra. 

Vidare röster från ansvarig ledare för polisorganisationen; Rainer Wendt, head of the DPoIG police union, claimed the teenager’s killing could have been prevented, telling Bild: 

“We wouldn’t have this victim, and so many others, if our country had been better prepared for the dangers that always go along with massive immigration.” 

Independent

Sett till den obalans i befolkningsmixen då det anlänt 11 muslimska pojkar på varje flicka och nu när vart 5e pojke i Sverige  i 16-17 årsåldern är ett ensamkommande barn så kommer detta allvarligt att påverka det svenska samhället i stort i framtiden. I ett land där vi har en “sk” feministisk regering så tillåter barnäktenskap och pedofili om de är muslimer och giftermålet har skett utomlands. Vad skulle polisen / socialtjänsten säga om en svensk man i 30-års åldern åkte utomlands och gifte sig med en 12-årig flicka, skulle samhället acceptera giftermålet ?. Den stora dubbelmoralen som gäller hos myndigheterna och vår odugliga regering är en skandal utan dess like. I Malmö stad låter socialtjänsten och Migrationsverket barnbrudar att bo tillsammans med sina gifta män, trots att det bryter mot lagen både med giftemål och att ha sex med någon under 15 år.

“….debate how many migrants to accept onto their shores, they would be wise to take gender balance into consideration. That might sound sexist on the surface, but years of research has shown that male-dominated societies are less stable, because they are more susceptible to higher levels of violence, insurgence and mistreatment of women”. But fear of terrorism might not be the only reason to be leery of highly abnormal sex ratios among the young adult population. Numerous empirical studies have shown that sex ratios correlate significantly with violence and property crime—the higher the sex ratio, the worse the crime rate. Our research also found a link between sex ratios and the emergence of both violent criminal gangs and anti-government movements. It makes sense: When young adult males fail to make the transition to starting a household—particularly those young males who are already at risk for sociopathic behavior due to marginalization, a common concern among immigrants—their grievances are aggravated”. 

Politico

Alla andra länder utom Sverige ser sambandet mellan den fara en stor massmigration utgör, speciellt då det kommer mestadels unga män i krigsförbar ålder och där det uppskattas att 80% har en militär grundutbildning. 

Nu har det framkommit att dessa unga män kommer hit med en mycket synisk och utstuderad avsikt till varför de kommer i ett stort antal hit just till Sverige. De har fått en uppgift att ta sig hit för att utbilda sig gratis, få pengar genom bidrag som de skickar hem, samt även barnpension för deras döda föräldrar som lever. För att sedan när de fått asyl ta hit sin familj/släkt (9:00 in i nedan klipp från Sveriges Radio). Visst är det märkligt att de har en familj men påstår samtidigt att de är ensamkommande och har flytt genom hela Europa för att slutligen söka asyl i Sverige. Om det hade handlat om att fly ifrån krig så hade 99% av alla vanliga människor sökt asyl i första bästa EU-land där det inte är krig, enligt reglerna i Dublin-förordningen ska alla flyktingar registreras och söka asyl i första landet de anländer till inom EU. Det som skedde 2016 var att länder blev transitländer som flyktingarna reste igenom utan att söka asyl. Majoriteten av flyktingarna hade Sverige eller Tyskland som slutmål, och dessa två länder enbart på grund av att ersättningarna är högst i Europa.

 * Sveriges Radio om ensamkommande som hotar att ta sitt liv

Notera att hittills har dock de allra flesta av de ensamkommande Afghanerna, 88 procent, fått asyl i Sverige.

Ygeman uttalade sig inför media angående de ensamkommande 

“Vi har varit för generösa i vårt mottagande”

Frågan är hur många extra miljarder det kostat samhället att Sverige inte hade obligatoriska ålderskontroller vid ankomst / asylansökan av de ensamkommande ?. I Danmark och Norge där de testat ensamkommande och där visade det sig att 75% var äldre än 18 år och ljugit om sin identitet.

Den diskriminering och särbehandling som alltid ges när de gäller denna grupp som de nyanlända är ett slag i ansiktet och hån mot den inhemska befolkning som vars föräldrar, mor o farföräldrar bidragit till denna välfärd och betalat skatt i hela sina liv och som de nu strör guld för en grupp som ursprungligen på grund av falsk ansökan och identitet inte har laglig rätt till bidrag eller uppehälle i Sverige. Då asylrätt saknas bör deras ansökan få ett avslag och de borde utvisas till närmsta EU-land eller det landet de uppges ha sitt ursprung i.

Kommer fenomenet med ensamkommande att sluta som på 90-talet med “Apatiska flyktingbarn” ?. De barnen som blev apatiska så fort de fick avslag på asylansökan och deras sjukdom fanns enbart i Sverige. Men hör och häpna när de fick asyl så tillfrisknade barnen över en natt , detta är rent och skärt hyckleri och nu när ensamkommande hotar med att ta sina liv i grupp så hoppas de att regeringen ska ge dem asyl trots att de saknar asylskäl. Självklart är det ett misslyckande för dem att inte få asyl, och deras uppdrag från deras familj att skicka hem pengar när det misslyckas så finns det en skuld till människosmugglare eller investerare hemma som ska betalas, och då medel saknas så tar de sitt liv som en sista utväg.

(*) Länsstyrelsen

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här