Som vi skrev igår om den Turkiska mannen som smugglade 2 Afghaner över Öresundsbron och blev friad 2017-01-24 i Malmö tingsrätt så trodde vi i vår enfald att detta var en enskild händelse. 2 dagar senare 2017-01-26 föll ännu en friande dom i Malmö tingsrätt mot en annan taxichaufför som anklagats för att ha smugglat över 3 personer till polisens gränsstation vid Svenska gränsen. Ser ni också ett mönster ?

2 domar på en och samma vecka och i samma domstol. Liknande händelseförlopp och båda åtalade var taxichaufförer som handlat i “god tro” att resenärerna hade pass. Enligt dansk lag får inte taxichaufförer kräva att få se ID-handlingar på sina resenärer utan de kan enbart fråga resenärerna om de har pass. Problemet blir att om asylsökande som saknar giltiga id-handlingar ljuger vid frågan så blir taxichauffören åtalad för människosmuggling och de asylsökande vinner en plats i det svenska bidragssystemet.

Även om det inte är någon planerad människosmuggling från taxichaufförens sida, så har vi 2 friande domar på samma vecka. 

Detta kan ge en skrämmande utveckling där tvivelaktiga taxichaufförer tar t ex 100.000 kr per resenär och fyller en taxiskyltad 9-mannabuss över sundet. Det taxichauffören vet är att han kommer att åtalas men att han med största sannolikhet kommer att bli helt friad från åtal baserat på det mönster som är tydligt.

Vi kommer att fortsätta att granska brottet “människosmuggling”. Under hela 2016 finns ett 100-tal domar och enbart från Malmö tingsrätt finns ett 50-tal.

Dom : B7628-16  Datum : 2017-01-26 Ort : MALMÖ.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

Åklagarens yrkanden, se bilaga 1. 16 201701 26 Sabit Saiti har vidgått de faktiska omständigheterna, men bestritt ansvar för brott på den grunden att han saknat uppsåt. 

UTREDNINGEN 

Utöver förhör med Sabit Saiti har på åklagarens begäran hållits vittnesförhör med polisassistenten Christian Holmgren. De har uppgett i huvudsak följande. Sabit Saiti: Han har bott i Danmark sedan år 1976 och arbetat som taxichaufför i 21 år. Han har anställd av ett taxibolag och har körningar till Sverige 5 – 10 gånger i månaden, framför allt under helger. Den aktuella natten, vilket var en lördagsnatt, stod han med taxibilen utanför Københavns Hovedbanegård när det kom fram tre personer till honom. En av dem frågade honom på engelska om han kunde köra dem till Malmö C. Eftersom han vet att det är gränskontroll vid Lernacken och att man måste uppvisa ID-handlingar för att överhuvudtaget få resa in i Sverige frågade han, såsom han alltid gör och som han fått anvisningar av sin arbetsgivare att göra för att undvika eventuella problem i gränskontrollen, om de hade ID-handlingar med sig. De svarade att det hade de och de tillade att de bodde i Sverige. Han upprepade frågan ytterligare en gång och fick samma svar. Han trodde på dem och skulle inte ha tagit körningen om han hade vetat att de saknade ID-handlingar. Han bad inte att få se deras ID-handlingar, eftersom han inte har rätt att göra det enligt dansk rätt. Han har ingen uppfattning om passagerarnas ursprung. Han hade ingen anledning att fråga dem varför de inte tog tåget till Malmö C när de ändå stod utanför Hovedbanegården. Det händer att folk inte vill vänta på tåget, vilket är positivt för honom. Det är ju hans jobb att köra folk. De tre personerna satte sig i taxibilen och han började köra mot Malmö. När de närmade sig Öresundsbron fick ena passageraren i baksätet ett telefonsamtal. Han hörde att passageraren talade arabiska och franska i telefonen. Passageraren frågade honom när de skulle vara framme vid Malmö C. 

Han svarade att det skulle ta högst 25 minuter att komma dit och frågade om någon väntade på dem. Han fick ett jakande svar. När de kom fram till gränskontrollen på Lernacken var han säker på att passagerarna hade ID-handlingar med sig. Men när han öppnade bilfönstret så att de skulle kunna visa sina ID-handlingar för polisen sade de att de inte hade några ID-handlingar och att de sökte asyl. Han blev väldigt chockad över detta. Han hade aldrig tidigare råkat ut för att en passagerare, som sagt sig ha ID-handlingar, sedan inte kunnat visa upp några sådana vid gränskontrollen. De diskuterade inte priset innan körningen. Han frågade bara om de skulle betala kontant eller med kort. Efter att de stoppats sade polisen åt passagerarna att betala vad som stod på taxametern, vilket de gjorde. De betalade honom 1 024 kr kontant. Christian Holmgren: Vid det aktuella tillfället tjänstgjorde han i gränskontrollen på Lernacken. Samtliga bilar som kommer över bron tas emot för kontroll i det som kallas first line. Om en bil tas ut för fördjupad kontroll, skickas den till det som kallas second line. Han stod vid second line när en kollega meddelade över radion att han skickade dit en taxi där passagerarna inte hade några giltiga resehandlingar. Han kontrollerade taxichaufförens legitimation. Därefter bad han att få kontrollera passagerarnas resehandlingar. Passagerarna sade då att de inte hade några resehandlingar med sig och det påträffades inte heller några sådana handlingar. Taxichauffören sade att han hade informerat passagerarna om att de måste ha resehandlingar med sig och att han hade frågat dem om de hade med sig sådana handlingar. När han förstod att de inte hade några resehandlingar med sig blev han väldigt upprörd. Han sade till Christian Holmgren att han kände sig lurad och att han hade lust att ge passagerarna en smäll.

 TINGSRÄTTENS BEDÖMNING 

I målet är klarlagt att Sabit Saiti i sin taxibil transporterat tre personer från Danmark till Sverige och att dessa personer saknat nödvändiga resehandlingar och inresetillstånd. Han har därigenom hjälpt personerna ifråga att olovligen komma in i Sverige. De objektiva förutsättningarna för att gärningen ska utgöra brott är alltså uppfyllda. Fråga är om Sabit Saiti haft uppsåt i förhållande till att hans passagerare saknat nödvändiga resehandlingar och inresetillstånd. Sabit Saitis arbetsuppgifter består i att mot betalning transportera personer som önskar ta sig med taxi från en plats till en annan. Hans uppgifter om att personerna ifråga sökte upp honom när han stod med taxibilen utanför Københavns Hovedbanegård den aktuella natten och på engelska bad att få bli körda till Malmö C samt att de på hans fråga uppgav att de hade ID-handlingar med sig och var bosatta i Sverige är inte så osannolika att de kan lämnas utan avseende. Sabit Saitis uppgifter har inte heller motbevisats. Tingsrätten har därför i sin bedömning att utgå ifrån dessa uppgifter. Det har inte lagts fram någon utredning som talar för att Sabit Saiti känt till att hans passagerare saknade nödvändiga resehandlingar och inresetillstånd. Sabit Saiti kan ändå dömas för uppsåtligt brott om det är styrkt att han insett att det funnits en avsevärd risk för att passagerarna saknade nödvändiga resehandlingar och inresetillstånd och att han haft en positiv eller i vart fall likgiltig inställning till den omständigheten. Att någon väljer att ta en taxi från Københavns Hovedbanegård till Malmö C i stället för att vänta på ett tåg mitt i natten och sedan behöva byta tåg på Kastrup innebär inte att Sabit Saiti haft särskild anledning att misstänka att hans passagerare saknade rätt att komma in i Sverige. Det har inte heller framkommit någon annan omständighet kring passagerarna eller transporten som skulle ha gett Sabit Saiti anledning att få sådana misstankar. Av Sabit Saitis egna uppgifter framgår att han är väl medveten om gränskontrollen vid Lernacken och att han därför regelmässigt, och enligt sin arbetsgivares instruktioner, frågar personer som önskar bli körda till Sverige om de har ID-handlingar med sig för att undvika eventuella problem i gränskontrollen. Detta framstår som högst rimligt. Det har inte framkommit någon anledning till varför Sabit Saiti skulle ifrågasätta de uppgifter som hans passagerare lämnade om att de var bosatta i Sverige och hade ID-handlingar med sig. Det är allt så inte visat att Sabit Saiti insett att det förelåg en avsevärd risk för att hans passagerare saknade nödvändiga resehandlingar och inresetillstånd. 

Sabit Saiti ska därför frikännas från åtalet för människosmuggling.


LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här