Regeringen föreslår skärpta krav på nyanlända invandrare. Idag så mister en icke nyanländ person inskriven vid arbetsförmedlingen sin ersättning om de nekar att delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder som t ex utbildning. Utbildning är till för att göra individen mer attraktiv på arbetsmarknaden och förhindra ett långt utanförskap från den svenska arbetsmarknaden. De nyanlända invandrarna kan idag genom en lucka i regelverket säga nej till föreslagna utbildningsinsatser och fortsätta att gå arbetslösa utan att det påverkar deras ersättning över huvud taget.


Av någon avledning kan de nya reglerna som föreslås börja gälla tidigast först i början år 2018. Sett till antalet personer som kommer att få beviljad asyl under 2016-2017 är det alldeles för sent att ändra dagens förmånliga regler för de som inte vill vidareutbilda sig för att till slut kunna få ett arbete.

Då en nyanländ ej likställs med en svensk arbetslös idag så kommer fördröjningen med att ändra reglerna att kosta samhället en stor summa om flertalet nyanlända nekar föreslagna utbildningsinsatser.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här