Folkets Demonstration 24/9 Stockholm Raoul Wallenbergs Torg

Igår genomfördes Folkets Demonstration på Raoul Wallenbergs Torg klockan 13.00. Det var en stor uppslutning av demonstranter som enligt uppgift uppgick till mellan 800-1000 personer (inkluderat de som stod utanför kravallstaketen och lyssnade). Antalet motdemonstranter uppgick till ca 200 personer. I slutet av demonstrationen så hade antalet motdemonstranter tunnats ut markant då endast ca 70 stycken fanns kvar. Anledningen till tappet av motdemonstranter som medverkade under hela motdemonstrationen var att polisen omhändertog 30 stycken utav dem vilket gjorde att ett flertal valde att lämna platsen för att undvika konfrontation med polisen. Danska AFA som också hade rest dit hade med sig uppskattningsvis 20 stycken aktivister på plats.

Sammankomsten var mycket lugn enligt ett flertal som deltog på demonstrationen. På folkets sida inom avspärrningarna så rådde det stor sammanslutning, gemenskap, och kännetecknades av ett stort lugn. På utsidan hade polisen det stundtals väldigt stormigt då motdemonstranterna gjorde sitt bästa för att störa demonstrationen.

Runt torget hade polisen satt upp ett kvadratiskt kravallstaket runt hela torget. Besökare på demonstrationen har uttalat att det kändes lite som att vara “ett djur i en bur”. Polisen hade bemannat sig upp till tänderna med ca 140 poliser uppdelat i civila, kravall, och ridande polis. Under kvällen blev 31 personer omhändertagna av civil / vanlig polis. Enligt de deltagare på demonstrationen som vi varit i kontakt med så kändes det mycket tryggt att delta och att polisen gjorde ett beundransvärt arbete med att säkerställa att den icke tillståndsgivna motdemonstrationen lyckades störa genomförandet av demonstrationen.

Enligt uppgifter som vi fått så har  Tårtkvinnan blivit omhändertagna av polisen under demonstrationen och en anmälan har registrerats för våld mot tjänsteman. Totalt blev 19 stycken omhändertagna enligt polislagens 13 § samt 12 avlägsnades från platsen enligt polislagens 13 §.

Polislagens 13e paragraf lyder :

13 § Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling skall kunna avvärjas.
   Är en åtgärd som avses i första stycket otillräcklig för att det avsedda resultatet skall uppnås, får personen tillfälligt omhändertas. 

Polisens rapportering från demonstrationen : 

“Polisinsats/kommendering, Stockholms län

Polisens insats i samband med lördagens allmänna sammankomst har bland annat lett till 27 omhändertaganden.
Lördagen den 24 oktober genomfördes en tillståndsgiven allmän sammankomst på Raoul Wallenbergs torg i centrala Stockholm.
Polisen arbetade för att säkerställa ordning och säkerhet vid genomförandet.
Polisens insats i samband med den allmänna sammankomsten har fram till kl 16.45 lett till:
19 personer omhändertagits enligt polislagens 13 §

12 personer avlägsnade enligt polislagen 13 §

1 anmälan gällande våld mot tjänsteman.

Frågor om polisens arbete i samband med den allmänna sammankonsten besvaras på telefon 010-56 405 55.
Organisation

Polisen Stockholms län”

Etablerad medias rapportering från Folkets Demonstration : 

http://www.svd.se/oro-hos-judiska-forsamlingen-infor-demonstration/om/sverige
http://www.svd.se/hogljudda-protester-mot-folkets-demonstration
http://www.sydsvenskan.se/2016-09-24/manga-poliser-vid-demonstration
http://www.expressen.se/nyheter/oroligt-vid-demonstration-i-stockholm/
http://www.dn.se/sthlm/stor-polisinsats-vid-demonstration-i-stockholm/
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article23587528.ab
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/stor-polisinsats-vid-demonstration-i-city

Även FI ville stoppa Folkets Demonstration
https://feministisktperspektiv.se/2016/09/19/krav-pa-att-rasistdemonstration-stoppas-efter-mord-i-helsingfors/

EXPO dokumenterade demonstrationen

Inte helt oväntat så var representanter ifrån RG / EXPO närvarande för att dokumentera demonstranterna på plats med kamera.

Ifrån Researchgruppen kom välkända Loan samt ytterligare en person i cykelbyxor som vistades innanför kravallstaket var närvarande på dagens demonstration.

Hackers sänkte folketsdemonstration.se

Nytt för denna gången var att demonstrationen sändes live via en ny sändningsplattform. Sändningarna hade stora störningar och det  hela berodde på DDOS-attacker mot hemsidan. Enligt information från Folkets demonstration så orsakade hackarna indirekta skador genom att publiceringen av busstider för deltagare inte kunde genomföras därav fick inte resenärerna den informationen i tid för avgångarna till Umeå, Malmö och Göteborg. Händelsen ska likaså vara av FD anmäld till Polisen.

tangodown2

Idag 2016-09-25 var sidan tillgänglig igen.


Åsiktspolis 1


Åsiktspolis 2

Nazistdemonstration / Rasistdemonstration

Före demonstratione så tävlade kända personer som Helle Klein mfl i att sätta epitet på demonstrationen. Den kallades för nazist / rasist / fascist demonstration. Detta gjorde att representanter ifrån Folket Demonstrations ledning och andra privatpersoner gjorde ett antal polisanmälningar för förtal / ärekränkning / uppvigling.

Många demonstranter var enligt uppgift väldigt upprörda, arga, ledsna för att bli kallade för så hemska skällsord som “nazist” “rasist” “fascist”. Det som tog priset var att på en stor banderoll som motdemonstranterna hade så hade de avbildat en svastiska (hakkors). Att ett stenkast ifrån den Judiska församlingen samt visa en sådan avskyvärd symbol på Raoul Wallenbergs torg och samtidigt skandera “nazzesvin” “nazzesvin” “nazzesvin” / “inga rasister på våra gator” visar återigen att dessa invider på vänsterkanten inte förstår logik.

Folkets Demonstration

Fredrik Vargas

Demonstrationen inleddes med att Fredrik Vargas (Talesperson FD) önskade alla välkomna till demonstrationen. Han var mycket glad att denna gången var det en väldigt stor uppslutning och att ett flertal personer hade rest dit från Umeå i norr och från Malmö i södra Sverige  samt väster från Göteborg med bussar som FD arrangerat för första gången.

Johan Widén

Nästa person på tur var Johan Widén (Grundare FD) som berättade stolt över demonstrationen historia och lyckan över att den växer och blir större för varje gång den hålls. Han berättade att sedan sist så hade ett flertal politiker från regeringen avgått vilket blev följt av stort jubel och applåder från deltagarna.

Bland annat sade Johan Widen:
“till den tredje demonstrationen efter november 2015, så kom SVT och filmade oss men inget visades på nyheterna om oss men däremot kommer de att visa på nyheterna med vänstern om hur rasistiska vi var” då blir de nervösa när vanliga svenskar dök upp , och makten ville då tysta oss. Så inför demonstrationen 30 januari 2016 så fick vi flytta i från Sergels torg och till Norrmalmstorg för att det skulle ara säkrare enligt Polisen, men då dök antidemokrater upp, och enda orsaken var att tysta oss “.


Barbara Trusz

Nästa person i programmet var Barbara som talade om skillnaden mellan Sverige på 80-talet och hur hon upplevde Sverige idag. Hon talade om den stora agendan med ett befolkningsutbyte i Europa och Sverige och att tiden är väldigt knapp innan vi är i en situation då läget ej längre går att rädda. Hon talade också om den ökade kriminaliteten , våldtäkter , tafs, och andra vardagsbrott som ökat markant på sista tiden.

Motdemonstranterna gjorde sitt bästa för att störa talet genom att bua / skrika / skandera ramsor. Den positionen som polisen hade placerat motdemonstranterna på var mycket bra då den skapade en ljudvall och demonstrationens PA-anläggning hade mycket god ljudkvalitet så att alla kunde höra talen utav att störas.


Annelie Sjöberg

Nästa på tur var Annelie som inledde med att berätta att hon hade förlorat sitt arbete pga hon använt som grundlagskyldiga rättighet att yttra sig. Dock efter den senaste gången hon talade på Folkets Demonstration så skrev Mona Sahlin en debattartikel där hon fastslog att Folkets Demonstration var en högerextrem rörelse. Vad som hänt sedan är att Mona Sahlin nu är åtalad i skandalen kring hon och hennes livvakt för “osant intygande”. Att sätta epitet på 1000-tals personer och en folkrörelse som Folkets Demonstration borde också gå under “osant intygande”. Annelie talade även om feminism på ett mycket bra sätt.

Nina Drakfors

Nina Drakfors talade om demokrati, och om nuvarande läget i sverige till folkets jubel.
Bland annat sade Nina ” jag åkte bussen hit från Norrköping idag så satt ett helt gäng från Malmö och började åka redan kl 24:30 nu i natt och det är att visa engagemang ! Då vill man förändra Sverige! Men vi har missat någonting, och det är att hälsa antidemokratiska krafterna! (FD-publiken  jublar och visar respekt ).” Nina talar vidare: ”
Lyssna riktigt noga nu där borta på andra sidan så kanske ni lär er någonting !”


Hans Erling Jensen

Hans sade bland annat att man kan inte överleva ett förräderi inifrån.
” Det värsta är att förrädaren inte ser ut som förrädare , och han talar samma språk som sina så kallade vänner och förrädaren använder konfliktsrädslan och manipulerar och angriper nationens grundbyggnadspelare. En romersk filosof sade, din mördare är inget att frukta i jämförelse med en landsförrädare.”.

Talet i sin helhet :

Hans Erling Jensens tal.
You can fool some of the people some of the time! But you cannot fool all of the people all of the time!
Kära Sverigevänner – Mina Skandinaviska bröder och systrar. 

Det är en ära och en glädje för mig att stå fram för er på denna dag. Jag känner en gränslös stolthet men också samtidig en växande ilska för att det är nödvändigt att ta till orda mot de som regerar detta, mitt värdland – Sverige. Det Sverige som är min frus nation, eran nation och inte minst min älskade lilla hunds nation!
Det scenario som idag spelas upp i merparten av den västliga världen är inte nytt. Mänsklighetens tusenåriga historia glänser med oräkneliga exempel på storslagna civilisationers fall!
De flesta fälldes inte, som många genom åren frestas att tro, genom angrepp utifrån. De fälldes genom sina ledare och företrädares svek, förräderi och girighet!
Idag vill jag tala om två saker. Den första är förräderi – landsförräderi!
Ni kan ju prova att gissa varför jag tar upp just detta ämne här i Stockholm på denna speciella dag!
En nation kan överleva sina dårar, och även de mest ambitiösa ledare. Men den kan inte överleva förräderi inifrån.
En fiende som står vid gränsen är inte på långt när så farlig som förrädaren. Fienden utanför porten är känd och bär sin fana öppet – medan förrädaren rör sig fritt innanför nationens gränser.
Här hörs hans viskningar på varje gata, på varje regeringskontor och i alla salar och salonger. Och det värsta är: Förrädaren ser inte ut som en förrädare; han talar samma välkända språk som sina offer, och han ser ut som dem och använder deras sätt att uttrycka sig på och på det sättet appellerar han till den feghet och konflikträdsla som ligger djupt i hjärtat hos alla människor.
Genom att ljuga och manipulera och använda inflytelserika lakejer angriper förrädarna nationens grundpelare med sina ruttna lögner tills själva byggnaden – nationen – en dag faller ihop!
Den romerska filosofen Cicero talade om detta redan 100 år före Kristus och han avslutade sitt tal i den romerska senaten med att säga: En mördare är inget att frukta jämfört med en landsförrädare!
Vi står mitt uppe i en av de största kriserna i Europas historia. Det är en kris, där vi inte bara är hotade när det gäller vårt sätt att leva. Det är mycket värre – vi är hotade på vår existens.
Det har aldrig varit nödvändigt att denna situation skulle uppstå. Hotet emot oss är skapat av våra egna. Av den Europeiska intellektuella och politiska eliten med god hjälp av en lögnaktig medievärld! Det som tyskarna utan att överdriva kallar ”die lügenpresse”!
Dessa människor är att betrakta som landsförrädare. Vad skall man annars kalla landsmän som i många fall medvetet understödjer ett folkmord på sina egna?
Dagen igår var inget undantag, när det gäller landsförrädarnas ”never ending” förnedring av sina meningsmotståndare.
Den ateistiska socialist-prästen Helle Klein nazistförklarade alla som har mött upp här idag för att lyssna. Hon fattar inte, att det är hon som är nazisten; hon tillsammans med den skrikande mobben på andra sidan, som är nazisterna!
Jag skrev ett inlägg på FaceBook, som enkelt förklarar, att nazisternas varumärke är att hata, förfölja och utrota judarna och andra människor som de då kallade för untermenschen – undermänniskor!
Nazisterna i Tyskland hade ett mycket vidgående samarbete med muslimerna i Bosnien, där SS värvade fler divisioner till sina einsatzkommandon! De ondaste av dem onda.
Som om detta inte var nog! allierade de sig med Stormuftin av Jerusalem, Sheik Hassan al Banna, som reste till Tyskland för att hjälpa Heinrich Himmler och Adolf Eichmann att bygga gaskamrar så att de stod klara när Tyskarna och muslimerna hade erövrat det dåvarande Palestina, nåvarande Israel. Gud ske lov hände detta aldrig. Men intentionen fanns.
Vem är det som tillsammans med islamisterna hatar Israel och jagar judarna i Paris och på Malmös gator? Det är Helle Klein och hennes vänstermobb.
Och denna ogudaktiga dåre tillåter sig att kalla oss här för nazister? 

Churchill hade helt rätt när han redan på fyrtiotalet spådde, att en dag skall nazisterna komma tillbaka – och de skall kalla sig antinazister! Se detta kommer från en man som förstod historiens grymma verklighet.
En landsförrädare är en som sviker sitt folk och sin nation. En person som hjälper en främmande makt att erövra eller undertrycka sitt eget folk. Om en landsförrädare gör det av godhet, dumhet eller av ren ondska spelade i tidigare tider ingen roll. En landsförrädare var en fiende av folket och fick det straff som en sådan skulle ha! 

Det är en dag idag som jag önskar att den lagen fortfarande hade sin giltighet! En Quisling förtjänar en Quislings straff!
Istället för att jaga de hundratals politiker och journalister som med Helle Kleins välsignelse har sålt ut fädernas arv – så börjar stollarna att jaga en stackare som såvitt jag kan se, bara har försökt avslöja hur denna regering dess institutioner och jobbar.
Jag måste här säga, att personligen gillar jag inte false flag metoden – att använda falskt namn etc.
Egentligen hade jag tänkt mig att tala om något annat idag – något ganska hatfullt! Nämligen hatet i sig. De har tagit från oss rätten att hata.
De kallar våra nyhetskällor ”hatmedier”, de kallar våra sanningar ”hatespeech”, de kallar vårt uppmärksammande av farliga ideologier för hatiska fobier. 

Men det är ju dom som hatar – utan argument hatar de oss för att vi sätter deras makt som ”de riktiga”, ”de goda” och ”de allvetande” på vågen! De hatar oss för att vi är vi och för att vi har modet att säga rakt emot dem!
Polisen hämtar oss och säger att vi hatar. Det får man inte. Men varför får man inte hata en Hitler eller en Stalin?
Varför får man inte hata den kriminella som bryter in och stjäl, eller än värre – gör våld mot våra mödrar eller våra döttrar?
I all stillhet vill jag tillåta mig att hata de som våldtar och mördar mina vänner och de jag bryr mig om i Mellanöstern. Jag vill tillåta mig att hata dem, som flyr hit till oss för att de är för fega att kämpa till sista man i sina egna sargade islamiska paradisländer, som de själva har skapat av blod och terror!
Mindre tyst vill jag ta mig rätten till att hata våra ledare som har låtit allt detta hända utan att intressera sig det minsta för konsekvenserna!
Jag hatar de människor som spelar hasard med Europas framtid, med denna nations framtid bara för att kunna känna sig bättre än andra!
Jag hatar speciellt den journalistkår som ljugit sig genom decennier och nu använder 100 gånger så mycket tid på att attackera SD och oss, som på att avslöja verkligheten som kommer förgöra för generationer in i framtiden!
Men jag hatar inte så mycket att jag låter mig själv förtäras – men dock nog till att få energi att stå här och i övrigt fortsätta min kamp för de undertryckta och de glömda i världen.
…och jag tror faktisk det är många, som har det liksom jag, när det kommer till rätten att hata dem som gör oss ont!

Måste någon frälsa oss från dom onda!
Stefan Torssel

Stefan tog upp en jämförelse mellan hur Polisen agerar på bokmässan med motdemonstranter på Bokmässan i Göteborg , där motdemonstranter blev omhändertagna omgående medan i Stockholm låter polisen motdemonstranter stå kvar istället. Stefans teori har med att makteliten befinner sig på bokmässan och därav ingriper Polisen. Medans på demonstrationen på Raoul Wallenbergs torg så är det folket som står och då inte lika angeläget att göra något.


Ulf Holmgren
Ulf  sade bland annat “genom våra traditioner kommer värderingar, det är inte fast och det förändras fort idag. Det som verkligen har förändras är kvinnan jag tänker på. Om synen på den Svenska kvinnan och om hur synen har varit ang deras rätt att få vara myndig. …det finns ett begrepp som heter “mångkultur” det gillar inte jag. För vill man inte bli en del av den Svenska kulturen, då får vi ett splittrat land.”

Övriga bilder från demonstrationen

Gruppfoto med samtliga talare

Avslutningsvis samlades alla talarna för att traditionsenligt sjunga nationalsången tillsammans med demonstranterna.

Vid scen

Det var en stor uppslutning runt scen och stundtals väldigt trångt.

Vid scen

Vid scen

Under demonstrationen tog många deltagare foton och filmade talen.
Johan Widén


Hans Erling Jensen

 

Trygghetsvandrarna “Soldiers of Odin”

Trygghetsvandrarna “Soldiers of Odin” var på plats ifrån ett flertal orter i Sverige.

Plakat

Nytt för denna gången så var plakat tillåtna. Budskapen var tydliga och Fredrik Vargas (talesperson FD) uppmanade de som hade plakat att rikta dem mot motdemonstranterna så att de kunde få lite hjälp att “vakna upp”.


Det räcker NU!Skäms ni inte!
Min budget är bättre än REGERINGENS!

Vi Kräver TRYGGHET, Den offentliga Makten Utgår från Folket, AVGÅ AVGÅ AVGÅ

Slutligen vill vi tacka alla som har skickat in bilder till oss ifrån demonstrationen, utan er hjälp hade denna artikeln inte blivit till.

Videos
Demonstrationen avslutades traditionsenligt med nationalsången.

360 graders vy över demonstrationen

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här