Det har nyligen startats en kampanj vid namn “Det nya landet”.

Det nya landet

Kampanjen går ut på enligt deras hemsida att värna kring en lyckad integration

mellan etniska svenskar och nyanlända flyktingar.

Det nya landet är ett upprop för att skapa ett bättre Sverige, ett land som är stolt, inkluderade och hållbart. Det är en uppmaning till såväl etablerade som nya svenskar att vi alla måste integreras. Vi ska inte längre dela upp varandra i vi och dom. Istället ska vi hitta vägar framåt, och skapa förutsättningar för att leva tillsammans.

Var med och skapa Det nya landet!

Att det i Sverige år 2016 måste skapas kampanjer för en lyckad integration talar sitt tydliga språk att den Svenska regeringen fatalt har misslyckats med sitt uppdrag.

Det märkliga med kampanjen är att det handlar om att de personer som redan bor i Sverige ska integreras när det snarare handlar om att de nyanlända ska integreras i det svenska samhället med allt vad kultur seder och bruk innebär. Tänk själv om du som svensk fick fly till Irak.

Hade du då förväntat dig att det irakiska folket plötsligt skulle börja fira midsommarafton ?

Att de skulle börja bygga kristna kyrkor ?

Att du skulle få svensk husmanskost på ditt flyktingboende ?

Att över 50% av landets budget skulle gå till att bekosta asylsystemet där du som svensk väntar på att få asyl ?


Sveriges Höstbudget 2016-17


Sveriges Höstbudget 2016-17
Att den irakiska befolkningen accepterar att du som svensk enbart vill bo tillsammans med andra Svenskar i förorten till Bagdad ?

Att du som svensk struntar i att genomföra AFI (arabiska för invandrare ) och att enbart 25% fullföljer utbildningen och lär sig språket.

Att du som svensk förväntar dig att få förtur till lägenhetskontrakt i Bagdad och där irakier köat i 20 år så får du förstahandskontrakt så fort du får uppehållstillstånd.

Att du som svensk kommer dit med 3 barn och en gift partner och du får 33.000 skattefritt per månad utan att lyfta ett finger ?

Att du som svensk får en bostadsrätt eller villa bekostad av Bagdads kommun i de fallen det inte går att få en ledig lägenhet ?

Att du som svensk familj sänder en utav dina söner som är 20-44 år till Irak först och du får din son att påstå att han är 16-17 år och att han ska kasta sina ID-handlingar vid gränsen. Lyckas han ljuga så är han garanterad PUT som ett ensamkommande “barn”. Då Sverige har 35.000 ensamkommande svenskar som anlänt vägrar irakiska läkare att genomföra ålderstester. Irakiska Migrationsverket går ut och berättar att på landets HVB-hem så antas 70% av svenskarna vara över 18 år. Irakisk media gör allt för att försöka få befolkningen att tro på att alla svenska ensamkommande är “barn”. Sen händer det något Irakiska uppdrag granskning visar en dokumentär där sanningen kommer fram att vuxna svenska män så gamla som 44 år låtsas vara 15 år gamla. Opinionen i landet svänger på en femöring och landets tidningar börjar förneka att de fört det irakiska folket bakom ljuset. Landets inrikesminister går snabbt ut och säger att nu ska alla testas för att identifiera de som ljugit som kostar de irakiska skattebetalarna +1 miljon mer jämfört med med en vuxen svensk asylsökande. Men det framkommer att det blir frivilligt att testa sin ålder och ingen gör det. Vuxna svenska män sätts i skolan på gymnasiet tillsammans med 15-18 åriga irakiska invånare trots att de svenska personerna har slutfört både högstadium och gymnasiet hemma i Sverige.

Som svensk ensamkommande har du rätt till pension för dina döda föräldrar i Sverige som inte är döda. 75.000 kr sätts in på banken. En siffra som uppskattas kosta oss 700 miljoner, de ensamkommande kryssar bara i en ruta om att föräldrarna är döda så kommer utbetalningen som ett brev på posten, detta trots att det finns exempel på ensamkommande där en eller bägge föräldrarna bor i samma kommun (!!)

Svenska ungdomar går på Irakiska ungdomsfestivaler. I publikhavet så omringar de i grupp av 20-30 Svenskar 1-2 irakiska muslimska flickor. Svenskarna leker Taharrush som är en svensk våldtäktslek. Irakiska statsministern går ut och uppmanar alla Irakiska män att sluta utsätta Irakiska flickor för sexuella övergrepp i grupp, alla vet att det är Svenska män men i media så mörkas sanningen. Polisen kodar alla övergrepp som våldtäkt och sexuella övergrepp utförd av Svenskar som, låt säga: 291. Övergreppen mörkas och döljs i media. Irakiska rikspolischefen går ut med en kampanj där alla får som vill ett armband på arabiska där det står “tafsa inte på mig”. Svenskarna som misslyckats med arabiska för invandrare tar på sig armbanden och fortsätter i grupp att sexuellt göra övergrepp på Irakiska flickor.

När svenskarna väl bott i Irak i ett par år och inte lyckats integreras så börjat kravallerna där Svenska män börjar elda upp 50 bilar i veckan. Kommer polisen eller brandkåren eller ambulanser så hindras de effektivt från att göra sitt jobb genom att svenska män beskjuter dem med raketer , kastar sten på dem, stänger av framkomliga vägar genom att placera brinnande skrotbilar i vägen för blåljuspersonalen. Rikspolischefen hanterar de svenska kravallerna i förorten genom att åka dit med dialogpoliser och erbjuda kaffe / bullar / korvgrillning. De svenska männen som har noll respekt för polisen tar emot allmosorna med ett hånflin. De fortsätter samma kväll att elda ännu fler bilar.

Det bästa med att polisen är rädda för svenskarna är att då polisen mist kontrollen över förorten så kan svenskarna bestämma själv över området. De säljer knark, våldtar, mördar, och inför en svensk religiös polis. Alla som inte bär ett kristet kors blir bestraffade eller hemskickade med uppmaningen att inte lämna sin bostad utan att bära en bibel och ett kors. Om de inte följer uppmaningen så kommer de att frysas ut och hela familjen kommer att riskera sin heder.

Om en svensk flicka mot sin pappa eller bröders vilja gifter sig med en Irakisk pojke så är familjens heder på spel. Antingen kommer hon som straff få frätande syra i ansiktet eller försöka mördas genom att kastas ned från lägenhetens balkong.

De svenskar som är homosexuella lever under ständigt dödshot, de måste dölja sin sexualitet och kommer det ut att de bryter mot detta riskerar de att misshandlas svårt eller mördas.

Efter det att du som svensk ensamkommande fått PUT, så har du rätt till familjeåterförening och plötsligt “hittar” du dina föräldrar syskon och släktingar. De kan nu åtnjuta ett liv i Irak på bidrag med garanterad förtur till bostad.
Det är absurda exempel ovan, men det är på detta sättet som det fungerar i Sverige och det hade givetvis INTE funkat såhär i exempelvis Irak.

#detnyalandet är en kampanj som är absurd , det är de nyanlända invånarna som ska anpassa sig till svenska samhället och inte tvärtom. Att hävda att det gamla Sverige inte kommer tillbaka är en sak men att säga att vi bara ska foga oss utan protester är inte rimligt. Vi vill och kommer vara med och påverka hur vårt samhälle kommer att se ut även i framtiden.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här