Lyssna vad hon egentligen säger. Jag lyssnade 3 ggr innan detta slog ner som en bomb om vad hon egentligen säger. Detta va det bästa jag någonsin hört och är 100% sant. vi föds inte som rasister eller idioter….Eller vänta nu vissa gör ju det tyvärr…

Allt beror på uppfostran eller hur? ingen föds ond? Nej just det. Så vi måste se sakerna för va det är. Lyssna minst 2 ggr fortsätt sen att läsa texten.

 Vi hatar för vi lär oss att hata säger hon. Ja detta tyvärr realiteten. Islamister hatar alla. Dom går inte i hop med ex Judar för dom hatar dessa och vill mörda dem till vare pris . Det ser vi bla i Israel då dessa knivhuggare går till aktion .

Dom hatar kristna, dom hatar Buddister dom hatar, sekulära, ateister mm mm mm. Dom hatar tom med sina egna muslimska bröder. Man kan ju ställa sig fråga sig varför? Nej det behöver man egentligen inte. Det är bara att gå till koranen så har du svaret där. Koranen är en hatisk våldsam bok utan dess like. då kontrar vänstermänniskor med MEN bibeln då? fine med den va i det gamla testamentet nästan lika våldsam som koranen. Men koranen är en bok som bygger på erövring och krig, våld och slaveri. där du utan problem skal mörda den som du möter och inte har samma tro som den du möter. Vissa ser sig själva som förmer än andra och tror sig vara Herrefolket över alla andra folkslag säger hon också. Känns detta igen? Ja just det hos vilka då? Ja hos Nazisterna.. Bra tänkt, nu är du på rätt spår, men det är inte över än. Om vi nu inte födas som rasister. vad föds vi till då? Jo blanka sidor.

Grundläggande för alla muslimer är trosbekännelsen. Den lyder “Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud“. Instämmer man i detta budskap betraktas man som muslim. Guds vilja finns att läsa om i Koranen, Guds egen skrift, där själva originalet eller Urkoranen ( Bibeln har gått genom flera refrormer dock inte Koranen) fortfarande finns i Guds ägo. Ur denna bok läste ängeln Gabriel för Muhammed som sedan vidarebefodrade budskapet till människorna. Guds vilja kan också betraktas genom att studera Muhammeds sunna (sed). Denna samlar Profetens uttalanden och gärningar i ett stort antal nedtecknade hadither.  Hadithernas betydelse grundas i synen på Profeten Muhammed som ofelbar (ismah). Som den perfekta människan (al-insan al-kamil) gjorde han inga fel och kan därför betraktas som ett evigt föredöme. Koranen är full av formuleringar som skall visa att Muhammeds ord också är Guds vilja. I sura 4:82 (4:80) står t.ex. ordagrant att den som lyder Profeten också lyder Gud! De lagar och levnadsregler som Gud ålägger mänskligheten finns enligt islam samlade i Koranen och Muhammeds sunna. Dessa ligger sedan som grund för sharia, den gudomliga lagen, där alla lagar och paragrafer hänvisas till avsnitt i Koranen eller Profetens sunna. Redan här ser vi bakgrunden till svårigheterna att kombinera islams värderingar med en sekulär demokrati. Om gudomliga lagar är överordnade mänskligt skapade lagar, blir friheten ytterst begränsad.

När Muhammed skaffat sig militär och politisk makt var tiden för dialog och samtal över. Därför är ersättningsverserna betydigt mer våldsamma till sin karaktär. Att hänvisa till de tidiga surorna i syfte att visa islams kärleksfulla sida ger därför inte den sanna bilden.
Med miljoner och åter miljoner muslimer bosatta i västvärlden är det extremt viktigt att just studera de skrifter som ligger till grund för troende muslimers tänkande och handlande. Alla korancitat på sidan är hämtade från K.V. Zetterstéens överlägsna översättning från 1917. I vissa fall kompletteras dessa av den nyare översättningen av Knut Bernström från 1998. Muhammed Knut Bernstöm var en svensk konvertit, och kan därmed betraktas som partisk. Som troende är det alltid svårare att ge en objektiv och rättvis bild av mer känsliga avsnitt. I sammanhanget bör man känna till att det finns muslimer som anser anser att Koranen inte kan översättas från arabiska utan att det “gudomliga” budskapet försvagas. Detta är naturligtvis trams, då arabiska skrifter likaväl som svenska är fullt översättningsbara om man bara ser till kontexten. Detta är Zetterstéens styrka då han som icke-muslim ser Koranen som ett religionshistoriskt dokument, och slipper slå knut på sig själv för att behaga dagens lättkränkta läsare och politiskt korrekta etablissemang.

På jorden finns idag (2012) runt 1,5 miljarder människor som anses vara anhängare till Profeten Muhammeds lära. Majoriteten av dessa lever säkert fredliga liv och kommer aldrig att bete sig våldsamt mot icke-muslimer (otrogna). Förekomsten av miljoner trevliga och sympatiska muslimer världen över är i sammanhanget helt oväsentligt och har ingenting med religionen islam att göra. Även dessa s.k. moderata muslimer skulle kunna agera oerhört våldsamt, blodtörstigt, kvinnoförtryckande, intolerant mot oliktänkare osv med motivet att Gud så befaller. Men de väljer att strunta helt eller delvis i Allahs befallningar. De är alltså goda människor trots islam, inte tack vare islam. Vart vill jag komma med detta då frågar ni nu naturligtvis? Jo att Koranen är en bok som styr varje aspekt i ett liv som dyrkar Allah. allt från det att du kliver upp tills du lägger dig, kläder,sätt att vara, hur du skall bete dig mot människor av samma tro och mot oss kuffar. Alltså sådana som du och jag.

Denna Mohammed måste ha lidit av svår hybris i slutet av sitt liv med tanke på hur hans texter utvecklades. Från fromt troende och fredlig, till en dödlig krigsherre som krävde blod på alla sätt han kunde. Detta har nu pågått i 1600 år och boken har inte förändrats eller reformerats då dettas är guds lag att den inte får röras eller ens byta ut ett ord av vad skriften säger för den är helig och orörbar.

Vad är det då hon  säger i videon? Jo att alla föräldrar är dom som är ansvariga för arvet till våldet eller hur? Och därmed är dessa medskyldiga till det som händer. Ska vi få en förändring så är det inte barnen vi ska försöka nå utan föräldrarna som de facto kan göra skillnad. att dessa som bränner bilar är invandrar barn vet vi alla och det ska vi inte hymla med alls. Men vad vi kan göra är att ställa krav på föräldrar att förändra attityden. Då måste vi få dessa att förstå att i vårt land där lever vi ett sekulärt liv utan gud som vår livsledsagare. där lever vi i respekt för alla sorter av folk som lever och vill frodas här. Passar inte dennas ordning för dessa så kan ni åka till ett land där Sharia och koranen är ert fyrbråk och er luft.

Med allt detta i minnet så är det absolut inte så att jag ogillar eller hatar muslimer. Tvärtom finns så många goda människor jag känner som är muslimer. Men det finns inga moderata islamister, och islam som ideologi hatar jag verkligen för det trångsynta våldsamma ideologi den är. Den som säger annat är förblindat och har gått på den stora lögnen som vänsteraktivister använder mot oss. Islamofobi är ett påhittat ord från islamister Fobi (av grekiska φόβος, fobos, “fruktan”) kallas en stark upplevelse av rädsla, starkt obehag eller stark äckelkänsla som, oftast utan saklig grund, återkommande infinner sig då en person ställs inför, eller riskerar att ställas inför, ett visst objekt eller en viss situation som personen hyser stark aversion mot. Tror ingen av oss närvarande kan påstå att vi kräks av rädsla eller dyl. Eller hur?

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här