14358735_1682980928695748_3254670197186158288_n

M Andersson igår på Agenda: “Vi ärvde ett stort underskott”

Jo tack det ser vi överallt nu. Finns inget i samhället som inte är påverkat av er skattepolitik samt fördelningspolitik samt denna regerings val av vilka vi ska prioritera först. Ja du Magdalena hur va det där nu med “tomma lador”? Jag vart så arg när jag igår satt och hörde på detta (sorry) Skitsnack igår. Vi vet alla vad detta underskott kommer ifrån och vilka som får betala detta. Är du kompis med Anne Ramberg eller?

14369914_212075532540934_2124933252544510790_n 

120000 nya jobb sa du också, hur många av dem är finansierade med skatter? väldigt många om jag får gissa.

Mycket i budgeten är på förhand redan känt, exempelvis att kommuner och landsting får ett tillskott på tio miljarder kronor.

Dessa 10 miljarder är redan borta. 200 miljarder på ett halvår lånar du Magdalena ändå är ladorna tomma. 

Dessutom alla nya skatter som du infört sen ni kom till makten.

Här är listan över skattehöjningar!

– Höjd skatt med ca 1 340 kr för alla med inkomst över ca 36 900 kr/mån genom fryst brytpunkt för statlig inkomstskatt på 2015 års nivå och 60 000 fler får betala statlig inkomstskatt i intervallet 160-1 340 kr.

– Höjd skatt för inkomster över 50 000 kr/mån genom avtrappat jobbskatteavdrag.

– Begränsad uppräkning av både den nedre och den övre brytpunkten för statlig inkomstskatt 2017. Detta höjer skatten med 860 kronor för alla med en månadslön över 37 600 kr. 40 000 fler får betala statlig inkomstskatt med upp till 860 kr. De med månadslön över ca 54 200 kr som betalar värnskatt (25%) får höjd skatt med ytterligare ca 320 kr. Det innebär att 13 000 fler måste betala värnskatt än vid normal uppräkning (inflation plus två procentenheter).

– 2018 planerar regeringen fortsätta höjningar av marginalskatterna genom begränsad uppräkning av den nedre och övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt (enligt uppgifter från DN 6/9). 2018 väntas ytterligare 40 000 löntagare betala statlig inkomstskatt och dessutom ska 13 000 fler betala värnskatt.

– Höjda arbetsgivaravgifter för unga.

– Återinförande av den särskilda löneskatten för personer över 65 år som arbetar (6,15 %), den så kallade Silverskatten.

– Höjd skatt på bensin med 48 öre per liter (60 öre/l inkl. moms).

– Höjd skatt på diesel med 53 öre per liter (66 öre/l inkl. moms).

– Från och med 2017 ändrad och höjd årlig uppräkning av bensin- och dieselskatten.

– Halverat RUT-avdrag för personer under 65 år.

– Slopat avdrag för läx-RUT.

– Slopat avdrag för pensionssparande.

– Höjd skatt på alkohol.

– Höjd skatt på tobak.

– Skatt införs på viss privatinförsel av cigaretter.

– Höjda fordonsskatter för lätta fordon.

– Höjd skatt på sparande i investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkringar.

– Avskaffad avdragsrätt för förvaltningsavgifter.

– Anpassning av investeraravdraget.

– Slopad slussningsregel för moms.

– Höjning av försenings- och kontrollavgifter.

– Höjd koldioxidskatt.

– Höjd skatt “elektrisk kraft”.

– Högre skatt på vissa biodrivmedel.

– Höjd miljöskatt på naturgrus.

– Höjd skatt på avfallsdeponi.

– Höjd skatt på bekämpningsmedel.

– Högre skatt på vissa uppvärmningsbränslen.

– Sänkt intäktsränta i skattekontot (2017).

– Slopad avdragsrätt för representation (2017).

– Höjd alkoholskatt (2017).

– Begränsad skattenedsättning av energiskatt för företag och hushåll i vissa Norrlandskommuner (2017).

– Bankskatt – ökad beskattning av banker och andra företag inom finanssektorn (2017).

– Ny kemikalieskatt (2017).

– Höjd skatt för småföretagare (3:12), (2017)*.

– Införande av skatt för vägslitage*.

– Ny företagsbeskattning*.

– Vinstbegränsningar inom välfärden*.

– Malus bonussystem för fordonsskatt*.

– Högre skatt på bränsle som förbrukas i flyg eller fartyg**.

– Klimatskatt på inrikesflyg / Skatt på flygresor**.

– Särskild skatt för finansiering av större infrastrukturprojekt**.

– Skatt på finansiella tjänster*.

– Högre moms på biobiljetter**.

– Avskaffat schablonavdrag för musiker**.

– Skatt på handelsgödsel**.

– Skatt på avfallsförbränning**.

– Införande av energiskatt på större solcellsanläggningar**

Du skryter om att det är högkonjunktur i Sverige och att Sverige går som en Tesla. Låter mer som att Sverige går som statens järnvägar, knappt alls.

Tino Sanandaaji säger så här: 

Sverige har snabb befolkningstillväxt på 1.4 procent tredje kvartalet. Justerad för detta växte BNP per capita på årsbasis 1.9 procent tredje kvartalet 2015. Det är en OK siffra, men inte speciellt imponerande. Det ändrar inte att Sverige långsiktigt har upplevt extremt svaga siffror på sistone. Ett sätt att illustrera detta är att redovisa tillväxt i olika perioder:

1950-2015: 2.1 procent per år
1990-2006: 2.1 procent per år
2006-2015: 0.6 procent per år.

Att kostnaderna skulle öka har varit klart länge, men det är först nu vi har en exakt prislapp. Migrationskostnader var historiskt en relativt perifer utgiftspost men är idag avgörande för statsfinansernas utveckling. Ur Statsbudgeten: ”En stor del av utvecklingen av de offentliga finanserna framöver styrs av utvecklingen av migrationen. En särskilt stor utmaning är att på ett samhällsekonomiskt ansvarsfullt sätt finansiera de kostnader som den kraftiga ökningen av antalet asylsökande 2015 innebär” samt “Utvecklingen av antalet asylsökande kommer att ha stor betydelse för finanspolitikens inriktning framöver”

Notera som vanligt att budgeten inte separat räknar på invandrares långsiktiga välfärdsutgifter som sjukvård och skola. Det som redovisas är de första årens kostnader för asylmottagning, det mesta i form av Migrationsverkets driftsbudget och Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Mer djupgående studier visar att invandring i Sverige utöver detta lett till långsiktiga nettokostnader då gruppen betalar in mindre i skatt än utgifter för välfärd och transfereringar.

Kostnaderna är uppdelade i utgiftsposterna ”Migration” samt  ”Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering”. Den senare utgörs består trots namnet nästan uteslutande om just asylmottagning och bara till någon enstaka procent går till jämställdhet. Dessa utgiftsposter ökar som förväntat kraftigt.

xxx

Budgetens bilaga innehåller en informativ tabell som sammanfattar samtliga budgeterade utgiftsposter mellan år 2005 och 2020. Kostnaden för asyl och etablering har ökat från ca 11 miljarder kronor år 2005 till 25 miljarder 2014 och ca 70 miljarder i år.

bilaga

I slutet av förra året kom regeringens ”Ändringsbudget med anledning av flyktingsituationen” som föreslog “ökade utgifter med 11 miljarder kronor. Merparten av detta är ett tillfälligt stöd till kommunerna och det civila samhället för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen”. Detta ”resurstillskott på totalt 10 miljarder kronor till kommuner, landsting och civilsamhället” kommer varje år framöver och bör inkluderas i kostnaderna. Inklusive extra pengar till kommuner blir kostnaderna för asylmottagning ca 80 miljarder i år och mellan 87 och 89 miljarder kronor per år 2017 till 2020.

Totalsumman 2015 till 2020 hamnar i så fall på imponerande 478 miljarder kronor. Notera att detta är över flera år och ska ställas mot över sju tusen miljarder i intäkter under samma period, folkhemmet kommer inte att ruineras. Regeringen har redan skurit kraftigt i andra utgiftsposter som ulandshjälpen för att delvis finansiera invandringen.

Detta låter för mig väldigt oroväckande när vi är inne i en högkonjunktur att denna bara är på 0.6%.

Kanske du ska ta och förklara varför du brutit mot alla 10 budorden till folket. Vi är helt på det klara med att detta ser väldigt dystert ut för medborgarna i detta land. Men det är ju klart att ni i era isolat långt från medborgarna som ni byggt upp med skattemedel alltid kommer att kunna äta er mätta, till skillnad från dessa ca 240.000 fattigpensionärer som inte har nog pengar till slutet av månaden. Ni är våra anställda och vi har ett samhällskontrakt ni ska uppfylla och däruti ingår att ni ska se till oss som anställt er dvs vi medborgare. Därför förstår du Magdalena betalar vi skatt till staten, för att just se till att vi har den sjukvård vi har rätt till. Att vi har en polis som ser till att vi ska kunna vara trygga i dom städer vi bor i. Men har ni gjort detta? Nej det har ni inte. Men lev ni i era isolat och ljug för oss och tro att vi inget förstår och inget ser. 

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här