Vi har under den senaste tiden arbetat med att kartlägga miljöer som odlar extremism.

Nedan är en predikan från extremisten som vi fått tips om, om du som läsare har förmåga att läsa mellan raderna vad ser du då?, enligt uppgift till oss oss är han Radikal och försvarar IS kalifat i Syrien.

Vissa förbereder sig för ondska och haram, andra för godhet och halal…

Vissa förbereder sig för nattklubben, andra för nattbönen…

Vissa förbereder sig för helvetet, andra för paradiset…

Vad förbereder du dig för? Påminnelse:

{…några skall [stiga in] i paradiset, och andra i den högt flammande Elden.} Koranen 42:7

er bror Anas

LÄMNA ETT SVAR