Fastan bidra till muslimers enande. Det är en tid då hela ummah (samhället) fastar tillsammans och bryter fastan tillsammans under samma månad. Det är en utmärkt tid för den som vill kalla människor till Allahs väg och kämpa för att göra da´wah (Personen kallas sing.”daaíyah”, och pl. ”duáat”).

Det är en tid då människors hjärtan siktar mot moskén i ett sälsynt tillstånd av mottaglihet och öppenhet, en del för första gången, för andra var det kanske länge sedan de var där sist… allt för att vägleda människor mot gudsfruktan och underkastelse till Allah. Att fasta under månaden Ramadan är obligatoriskt för: muslimer som kommit i puberteten och är mentalt friska [barn och sinnessjuka måste inte fasta] som är i stånd att fasta [fastan är inte obligatorisk för den].

Aftonbladet skriver att grundskolerektorn i Ronneby skrivit till föräldrarna att fastande elever måste hämtas på skolan.

Vi ser på skolan barn som kommer för sent för att de är trötta för att de inte äter som vanligt. Vi ser också att barnen har svårt med koncentrationen, är bleka och har svårt att orka med en hel skoldag. Som rektor och skolsköterska vill vi att barnen ska må bra och orka med sin skoldag och kunna delta på de aktiviteter som man har nu i slutet av terminen.
Barnen ska äta på skoldagarna och om de måste fasta får de göra det på helger och lov”, skrev de i brevet.

Relaterad bild

 

Under den muslimska fastemånaden, som inleds i slutet av maj, får personer som följer koranen inte äta, dricka, röka och ha sexuellt umgänge från gryning till solnedgång.

Personen har uppnått vuxen ålder när en av de tre följande inträffar: utlösning, vare sig det är på grund av en dröm eller annat; pubertetshår kring privata delar; eller att man fyllt 15 år. För kvinnor finns ett fjärde tecken, menstruation; när en flicka börjat få mens, är hon tvungen att fasta även om hon inte är tio år.

(11)  Barn borde fasta redan vi sju års ålder, om det är möjligt, och en del lärda säger att ett barn får smiskas vid tio års ålder om han inte fastar, det samma gäller salaah. (Se al-Mughni, 3/90) Barnet får belöning för sin fasta, och föräldrarna får belöning för att de uppfostrar barnet rätt och visar barnet till gott. Al-Rubay bint Muáwwidh (RA) sa, angående när Ramadaan blev obligatoriskt: ”Vi brukade låta våra barn fasta, och vi gjode en docka till dem av ylle. Om någon började gråta av hunger, gav vi leksaken till dem tills det var dags att bryta fastan.” (al-Bukhari, Fath, no. 1960).

På kvällen bör man äta måttligt Fråga 27

Grundskolerektorn i Ronneby har agerat med ansvar och gjort rätt.

Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa

 

Bildresultat för måste barn fasta inom islam

Koranen 2:183-187 Ramadan är den månad under vilken Koranen uppenbarades, för att förse människorna med vägledning, tydliga läror, och lagboken. De ibland er som bevittnar denna månad ska fasta däri. De som är sjuka eller reser får använda sig av lika många andra dagar i stället. GUD önskar bekvämlighet för er, inte svårighet, så att ni ska kunna uppfylla era förpliktelser, och prisa GUD för att ha väglett er, och för att uttrycka er tacksamhet.

#ramadan2016 #fastan #shaban2016 #fatwa #islam

2:183 O ni som tror, fasta har fastställts för er, precis som för de före er, så att ni ska kunna uppnå räddning.

Fotnot 2:184 Specifika dagar (har dedicerats för fasta); om man är sjuk eller reser, kan lika många andra dagar användas i stället. De som kan fasta, fast med stor svårighet, kan i stället ge mat till en fattig person för varje dag som fastan bryts. Osv som vi ser ovan så finns UNDANTAG och även en DUBBELMORAL bland den muslimska befolkningen som förmedlar falska budskap för de naivt oinsatta svenskar.

Detta är ett stort HYCKLERI gällande Ramadan som inte ens hör till vårt land, och i vår kultur, då i vårt sekulära land är religion en privatsak och ska så bedrivas privat utan att belasta samhället. Dessa krav som nu vår regering främjat och bestämt ska belysas tom i vår almanacka som en ”svensk tradition”, vilket är helt befängt som oacceptabelt då vi är ett kristet land i grunden.

– Anmärkningsvärt att då inte alla andra religioner har belyst på samma grund med sina traditioner och kultur, varför just nu Islam?

 -Vad är baktanken med all denna islamisering av vårt land?

Sedan alla dessa handlare som gnuggar händerna och tjänar miljarder på denna sharad.

Ramadan-Meal-plan-choices-during-the-fasting-month

Meta Troell, omvärldsbevakare på Svensk Handel, uttalar sig på följande sätt om de kommersiella möjligheter som öppnar sig för den svenska handeln med ramadan:

Ramadan är en jättestor högtid och handeln börjar bli alltmer medveten om att det finns pengar att tjäna. Inte enbart om fasta som är en gammal missuppfattning.

Enligt Dagens Handel tjänar detaljhandeln ungefär en miljard kronor på den islamska fastemånaden, som avslutas med festen eid al-fitr: ”För handeln kan det här innebära ett bra tillskott i kassorna.”

Att på det utsätta barn för direkt livsfara då de inte ens får i sig vätska torde vara bara i sig alarmerande, med tanke på de omtalande ”barnperspektivet” och barns rätt och utifrån Socialtjänst lagen. Barn behöver äta flera ggr per dag, det är farligt om de inte får i sig den näring dom behöver. Vårt rättssamhälle  borde däremot förbjuda att föräldrar tvingar/uppmuntrar sina barn som är under 18 år att fasta under ramadan och straffen för det skulle vara jämställt med grov misshandel.
Barnkonventionens artikel 19 säger att barnet ska skyddas mot ”alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling.

Källor :

http://rahma.se/category/islam-2/islam/pelare/sawm/

http://www.islamguiden.com/ramadan/saker.html

http://www.aftonbladet.se/a/rxRze

https://detgodasamhallet.com/2017/05/23/ramadan-ska-hallas-utanfor-den-svenska-skolan/

http://rahma.se/3869/koranen-om-fastan-i-ramadan/

http://swedish.submission.info/koran/noframes/ch2.html

http://www.imgrum.org/media/1257046295836705591_2124971103

https://www.svd.se/affarer-vinnare-pa-ramadan

http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnochungaisocialtjansten/anmalanarbarnfarilla

https://tommyhansson.wordpress.com/2013/08/09/detaljhandeln-tjanar-multum-pa-ramadan/

http://www.op.se/jamtland/ostersund/ramadan-en-bra-affar-for-palasta-handlare

https://unicef.se/fakta/vald-mot-barn

LÄMNA ETT SVAR