Fastan bidra till muslimers enande. Det är en tid då hela ummah (samhället) fastar tillsammans och bryter fastan tillsammans under samma månad. Det är en utmärkt tid för den som vill kalla människor till Allahs väg och kämpa för att göra da´wah (Personen kallas sing.”daaíyah”, och pl. ”duáat”).

Det är en tid då människors hjärtan siktar mot moskén i ett sälsynt tillstånd av mottaglihet och öppenhet, en del för första gången, för andra var det kanske länge sedan de var där sist… allt för att vägleda människor mot gudsfruktan och underkastelse till Allah. Att fasta under månaden Ramadan är obligatoriskt för: muslimer som kommit i puberteten och är mentalt friska [barn och sinnessjuka måste inte fasta] som är i stånd att fasta [fastan är inte obligatorisk för den].

Aftonbladet skriver att grundskolerektorn i Ronneby skrivit till föräldrarna att fastande elever måste hämtas på skolan.

Vi ser på skolan barn som kommer för sent för att de är trötta för att de inte äter som vanligt. Vi ser också att barnen har svårt med koncentrationen, är bleka och har svårt att orka med en hel skoldag. Som rektor och skolsköterska vill vi att barnen ska må bra och orka med sin skoldag och kunna delta på de aktiviteter som man har nu i slutet av terminen.
Barnen ska äta på skoldagarna och om de måste fasta får de göra det på helger och lov”, skrev de i brevet.

Relaterad bild

 

Under den muslimska fastemånaden, som inleds i slutet av maj, får personer som följer koranen inte äta, dricka, röka och ha sexuellt umgänge från gryning till solnedgång.

Personen har uppnått vuxen ålder när en av de tre följande inträffar: utlösning, vare sig det är på grund av en dröm eller annat; pubertetshår kring privata delar; eller att man fyllt 15 år. För kvinnor finns ett fjärde tecken, menstruation; när en flicka börjat få mens, är hon tvungen att fasta även om hon inte är tio år.

(11)  Barn borde fasta redan vi sju års ålder, om det är möjligt, och en del lärda säger att ett barn får smiskas vid tio års ålder om han inte fastar, det samma gäller salaah. (Se al-Mughni, 3/90) Barnet får belöning för sin fasta, och föräldrarna får belöning för att de uppfostrar barnet rätt och visar barnet till gott. Al-Rubay bint Muáwwidh (RA) sa, angående när Ramadaan blev obligatoriskt: ”Vi brukade låta våra barn fasta, och vi gjode en docka till dem av ylle. Om någon började gråta av hunger, gav vi leksaken till dem tills det var dags att bryta fastan.” (al-Bukhari, Fath, no. 1960).

På kvällen bör man äta måttligt Fråga 27

Grundskolerektorn i Ronneby har agerat med ansvar och gjort rätt.

Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa

 

Bildresultat för måste barn fasta inom islam

Koranen 2:183-187 Ramadan är den månad under vilken Koranen uppenbarades, för att förse människorna med vägledning, tydliga läror, och lagboken. De ibland er som bevittnar denna månad ska fasta däri. De som är sjuka eller reser får använda sig av lika många andra dagar i stället. GUD önskar bekvämlighet för er, inte svårighet, så att ni ska kunna uppfylla era förpliktelser, och prisa GUD för att ha väglett er, och för att uttrycka er tacksamhet.

#ramadan2016 #fastan #shaban2016 #fatwa #islam

2:183 O ni som tror, fasta har fastställts för er, precis som för de före er, så att ni ska kunna uppnå räddning.

Fotnot 2:184 Specifika dagar (har dedicerats för fasta); om man är sjuk eller reser, kan lika många andra dagar användas i stället. De som kan fasta, fast med stor svårighet, kan i stället ge mat till en fattig person för varje dag som fastan bryts. Osv som vi ser ovan så finns UNDANTAG och även en DUBBELMORAL bland den muslimska befolkningen som förmedlar falska budskap för de naivt oinsatta svenskar.

Detta är ett stort HYCKLERI gällande Ramadan som inte ens hör till vårt land, och i vår kultur, då i vårt sekulära land är religion en privatsak och ska så bedrivas privat utan att belasta samhället. Dessa krav som nu vår regering främjat och bestämt ska belysas tom i vår almanacka som en ”svensk tradition”, vilket är helt befängt som oacceptabelt då vi är ett kristet land i grunden.

– Anmärkningsvärt att då inte alla andra religioner har belyst på samma grund med sina traditioner och kultur, varför just nu Islam?

 -Vad är baktanken med all denna islamisering av vårt land?

Sedan alla dessa handlare som gnuggar händerna och tjänar miljarder på denna sharad.

Ramadan-Meal-plan-choices-during-the-fasting-month

Meta Troell, omvärldsbevakare på Svensk Handel, uttalar sig på följande sätt om de kommersiella möjligheter som öppnar sig för den svenska handeln med ramadan:

Ramadan är en jättestor högtid och handeln börjar bli alltmer medveten om att det finns pengar att tjäna. Inte enbart om fasta som är en gammal missuppfattning.

Enligt Dagens Handel tjänar detaljhandeln ungefär en miljard kronor på den islamska fastemånaden, som avslutas med festen eid al-fitr: ”För handeln kan det här innebära ett bra tillskott i kassorna.”

Att på det utsätta barn för direkt livsfara då de inte ens får i sig vätska torde vara bara i sig alarmerande, med tanke på de omtalande ”barnperspektivet” och barns rätt och utifrån Socialtjänst lagen. Barn behöver äta flera ggr per dag, det är farligt om de inte får i sig den näring dom behöver. Vårt rättssamhälle  borde däremot förbjuda att föräldrar tvingar/uppmuntrar sina barn som är under 18 år att fasta under ramadan och straffen för det skulle vara jämställt med grov misshandel.
Barnkonventionens artikel 19 säger att barnet ska skyddas mot ”alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling.

Källor :

http://rahma.se/category/islam-2/islam/pelare/sawm/

http://www.islamguiden.com/ramadan/saker.html

http://www.aftonbladet.se/a/rxRze

https://detgodasamhallet.com/2017/05/23/ramadan-ska-hallas-utanfor-den-svenska-skolan/

http://rahma.se/3869/koranen-om-fastan-i-ramadan/

http://swedish.submission.info/koran/noframes/ch2.html

http://www.imgrum.org/media/1257046295836705591_2124971103

https://www.svd.se/affarer-vinnare-pa-ramadan

http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnochungaisocialtjansten/anmalanarbarnfarilla

https://tommyhansson.wordpress.com/2013/08/09/detaljhandeln-tjanar-multum-pa-ramadan/

http://www.op.se/jamtland/ostersund/ramadan-en-bra-affar-for-palasta-handlare

https://unicef.se/fakta/vald-mot-barn

1 KOMMENTAR

 1. Hej från Thore Hult
  Du skriver att det står på detta vis i Koranen:
  ”Koranen 2:183-187 Ramadan är den månad under vilken Koranen uppenbarades, för att förse människorna med vägledning, tydliga läror, och lagboken. De ibland er som bevittnar denna månad ska fasta däri. De som är sjuka eller reser får använda sig av lika många andra dagar i stället. GUD önskar bekvämlighet för er, inte svårighet, så att ni ska kunna uppfylla era förpliktelser, och prisa GUD för att ha väglett er, och för att uttrycka er tacksamhet.”

  Det är totalt fel.
  Så här står det i koranens Sura 183
  ”Det är tillåtet för eder att om natten under fastan hava umgänge med edra hustrur, de äro en klädnad för eder, och i ären en klädnad för dem. Gud vet, att I bedrogen eder själva; därför har han misskundat sig över eder och haft undseende med eder. Så besöken dem nu och vinnläggen eder om vad Gud föreskrivit eder; äten och dricken, tills en vit tråd i dagbräckningen tydligt skiljer sig från svart! Iakttagen sedan fullständig fasta till nattens inbrott och besöken dem ej, så länge i ägnen eder åt andaktsövningar i templen! Detta är Guds stadgar; träden dem alltså icke för nära! Så förklarar Gud sina tecken för människorna, för den händelse de månde frukta Gud”.

  Men läs vidare i Sura 187
  ” Döden dem varhelst i påträffen dem och driven dem ut från varje plats, från vilken de driva ut eder, ty frestelse är värre än dråp, men striden ej mot dem vid det fridlysta templet, med mindre de strida mot eder därstädes, och strida de mot eder, så döden dem! Sådan varder de otrognas lön”

  Jag vill ytterligare påpeka, att det står 115 hot mot oss andra i koranen också.
  Skall Muslimerna lyda koranen? Så vill de så klart lyda allt som står i Koranen.
  Exempel, i Sura 47 vers 4
  ”När i möten dem, som äro otrogna, så halshuggen dem, tills i anställt ett blodbad bland dem! Slån dem i bojor!”
  Hela den förbannade helvetesboken koranen är full med sådan skitläsning.
  Jag har lusläst hela koranen och noterat allt förbannade skit.
  Det finns en hemlig KOD i koranen, men nästan ingen vet, och absolut ingen som INTE läst hela koranen.
  De skall erövra hela världen till varje pris, om det så skall ta tusen år.

  Det finns människor bland oss som inte är muslimer, som säger att muslimerna är så snälla, och man kan omöjligt tänka sig att de tänker göra något obehagligt:
  Exakt så tänkte man i USA, om de muslimer, som flög in i Twin Tornen, och dödade ca 3500 människor.
  Jo de muslimerna var så bra så. På samma sätt som före detta bostadsminister i Sverige Kaplan, so fortfarande är med i det ”muslimska brödraskapet”.
  Förbjud denna helvetesreligion.
  Den som förstod detta var Karl Martel, som stoppade muslimerna i ”Slaget vid Tours, ofta kallat Slaget vid Poitiers” i Frankrike år 732.
  Men sedan har mesiga politiker utan kunskap om Islam, låtit muslimer massinvandra till Europa, med följd av massor av Terrorhandlingar, av våldtäkter, rån, massor av hedersmord, massvis med skjutningar, knarkhandel, bedövat och påverkat våra skolbarn, med idiotiska påståenden.
  Ingen av vår politiker har en aning om vad som står i helvetesboken koranen. men en del imamer översätter koranen falskt, för att suggerera politiker att tro felaktigt utan kunskap om sanningen om vad som i verkligheten står i koranen.
  Dödandet av oss kommer att fortsätta så länge ingen upptäcker den muslimska koden.
  I Sverige förändras samhällsstrukturen ganska fort nu genom de stora invandringen.
  Tänk på att muslimerna föder mera barn än oss, och det leder ganska snart till att Sverige snabbt blir en muslimsk stat. Sveriges befolkningstillväxt är enorm just nu.
  Världen är redan överbefolkad enär närmare en miljard människor svälter i världen. och nästan ingen vet att Jordens befolkning ökar med ca 60 miljoner varje år just nu.
  Sveriges befolkning har ökat nästan dubbelt sedan jag föddes. Men ändå vill regeringen ta emot fler muslimer.
  Skrivet av Thore Hult

LÄMNA ETT SVAR