Vision 2030”; Alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige”.                                                                                  Kulturarvsbegrepp. Kulturarvet kan sägas utgöras av de traditioner och värden som vi medvetet eller omedvetet övertar från tidigare generationer.                                         Det är både materiellt och immateriellt.                                                                     Dess innehåll är öppet och dynamiskt och påverkas ständigt av tidsmässigt och socialt skiftande värderingar.                                                                                 Det inbegriper sådant som enskilda kulturminnen, kulturmiljöer, konstnärliga verk, myter och bruk – faktorer som vittnar om människans villkor i olika tider och civilisationer. Kulturmiljön kan beskrivas som det samlade uttrycket för människans materiella och immateriella påverkan på den omgivande miljön.                                             Kulturmiljöer är områden.                                                                       Kulturmiljöarbete eller kulturmiljöverksamhet är den verksamhet som bedrivs för att främja kulturmiljöns värden.                                                                                         Det innefattar således såväl vård och levandegörande som nyttjande, d.v.s. sådana aktiviteter som syftar till att kulturmiljövärdena tas till vara och integreras i samhällsutvecklingen.                                                                                 Regeringens proposition 1998/99:114 Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål.

I mångkulturens namn vill nu Regeringen i ”Lagrådsremiss Kulturarvspolitik” där Regeringen ger förslag till ändringar i kulturmiljölagen (1988:950).

Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) vill avpolitisera kulturarvet men företräder ett parti som vill politisera det.

Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. I den första paragrafen slås fast att det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö samt att ansvaret för detta delas av alla. I kulturminneslagen hanteras bland annat fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen.

Vallentuna Kyrka

I dagens Expressen går att läsa att; ”De statliga kulturinstitutionerna, och allra minst museerna, ska inte användas av regeringspartierna och deras aktivistkompisar för opinionsbildning. Kulturarvet och den humanistiska kunskapsmassa som dessa institutioner representerar är hotat av den pågående ”kulturrevolutionen”. 

Alice Bah Kuhnke (MP) posera framför en väggbonad på sitt tjänsterum på Kulturdepartementet med den broderade texten som lyder ”Visst behöver vi en kulturrevolution nu”. 

Detta ligger i linje med vad Miljöpartiet kämpar för, radera det som är svenskt ut ur historien. Förinta, förminska, förlöjliga vår svenska kultur är deras motto.

Jag blir oerhörd provocerad som trött på hur den styrande makt etablissemanget, speciellt från vänsterpopulistiska kultureliten. De ska jämt som ständigt föringa svensk kultur, vilket är nog så alvarligt men även kränkande. Att ord som ofattbara påståenden att;

Det finns ingen svensk kultur enligt regeringen


Kulturarvet hjälper människor att skapa perspektiv
på samhället och på den egna tillvaron.                                                                       Det berikar människors upplevelse av platser, bidrar
till regionens attraktivitet och är en grund för
entreprenörer att bygga vidare på.
”Kulturarvet är en tillgång för folkhälsan.                                                                     Det är en resurs för att uppnå det socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbara samhället.

Bildresultat för fornminnen byggnaderI Vagnhärad finns massor av gravfält, hällristningar, fornborgar och runstenar
Alldeles intill Trostorp finns 2 runristningar på bergsidan och en runsten vid vägen.
Det mest unika på Trostorp är gravklotet.

Bristande tillgänglighet i historiska byggnader

Många byggnadsminnen brister i tillgänglighet.

Många av Sveriges historiska byggnader brister i tillgänglighet. Två tredjedelar av byggnadsminnen öppna för allmänheten och som fått kulturmiljövårdsbidrag 2013-2014 har inte gjort några tillgänglighetsåtgärder. Det visar en kartläggning som Riksantikvarieämbetet gjort.

Varför arbetar regeringen emot att vi svenskar ska ha samma rättigheter, förutsättningar att bevara vår kultur och vårt kulturarv, som de har för alla de som kommer hit till vårt land. Kultur som en rättighet för alla gäller inte oss svenskar.

Immateriellt kulturarv är t ex traditioner, kunskap och uttryck. Det är problematiskt att hävda att ett kulturarv är viktigare än ett annat tycker Miljöpartiet. Man är rädd för ”värdehierarkier”.

File:Gannarve skeppssättning.jpg

”Enligt regeringens bedömning är att det leder genomgående fel när man försöker slå fast
att kulturarvet ska tjäna enstaka syften och avvisar andra bruk som bidrar
positivt till människors liv. Kulturarv kan användas för att bidra till viktiga värden som kunskap ochbildning.

Kulturarv kan dock även användas för odemokratiska politiska
syften och för att ställa grupper av människor mot varandra.                    Möjligheten att använda kulturarvet på olika sätt har sin grund i att det berör frågor av
stor känslomässig laddning för många människor:                                                           det handlar om grundläggande frågor som vilka ”vi” är – och därmed vilka ”de andra” är – och var vi kommer ifrån.                                                              Kulturarvet aktualiserar svåra frågor om moral och samhällssyn, och det kan användas för att reflektera över människans plats i historien.

Bildresultat för traditioner svenska

Det är viktigt att vara medveten om att de mest väsensskilda bruk kan
exploatera denna förmåga hos kulturarvet att väcka känslor och engagemang.
Kulturarvets kraft i dessa avseenden är en tillgång men den kan
också bli till en fara, vilket det finns alltför många exempel på i vår nära
historia. De positiva bruken av kulturarvet har ibland en tendens att
kunna slå över i sin motsats och det gäller att vara vaksam på dessa
tendenser. (Ur Lagrådsremiss Kulturarvspolitik sidan 61 undertecknat Stockholm den 8 december 2016. Alice Bah Kuhnke, Daniel Ström-Kulturdepartementet)”.

Men det finns de som är misstänksamma vad gäller Bah Kuhnkes avsikter. Som författaren och vetenskapsjournalisten Maja Hagerman. Hon ser istället ett statsråd som säger en sak men i praktisk handling gör tvärtemot. Den nya kulturarvspolitikens verkliga ansikte tycks vara att vilja styra utan att visa det, konstaterar Hagerman i en krönika i Dagens Nyheter (30/5).

Bildresultat för traditioner svenska

I ett framtidsdokument, ”Vision 2030”, skriver Riksantikvarieämbetet att kulturarv både kan användas för att ena och för att splittra, och dess utgångspunkt är att kulturen inte bör användas på ett olyckligt sätt. Visionens kärna är lagom gåtfull. Om 13 år ska detta gälla: ”Alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige”. Varje år kommer myndigheten att redovisa för regeringen hur det går med arbetet.

Källor;

http://www.regeringen.se/4ae5fd/contentassets/8abb7ebac7004bdc966b49937e859341/kulturarvspolitik

http://www.smp.se/ledare/misstro-gar-i-arv/

https://www.raa.se/2015/09/skillnader-i-lansstyrelsernas-tillsyn-av-de-kyrkliga-kulturminnena-2/

http://www.expressen.se/debatt/museerna-ska-inte-anvandas-av-bah-kuhnke-och-hennes-aktivistkompisar-for-opinionsbildning/

https://www.raa.se/2016/03/bristande-tillganglighet-i-historiska-byggnader/ http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/Kulturmiljostrategi_Gavleborgs_lan_2012-2016.pdf

https://toklandet.wordpress.com/2017/04/11/miljopartiet-levererar-vagrar-skydda-svensk-kultur-eftersom-ingen-kultur-ar-battre-an-nagon-annan/det-finns-ingen-svensk-kultur-enligt-regeringen/

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gannarve_skeppss%C3%A4ttning.jpg

https://toklandet.wordpress.com/2017/04/11/miljopartiet-levererar-vagrar-skydda-svensk-kultur-eftersom-ingen-kultur-ar-battre-an-nagon-annan/

https://www.wikimedia.se/sv/wlm/tidigare

http://www.bokus.com/bok/9789174690699/svenska-traditioner/

https://www.sydsvenskan.se/2017-05-30/kulturen-maste-sta-fri-ocksa-fran-bah-kuhnke

http://www.dn.se/ledare/kolumner/maja-hagerman-lat-oss-slippa-pekpinnarna/
https://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/midsommarafton

https://www.hembygd.se/vagnharad/bygdehistoria/fornminnen/

https://www.sydsvenskan.se/2016-06-06/quiz-vad-kan-du-om-svenska-traditioner

5 KOMMENTARER

 1. 1 juli så skall denna lag träda i kraft.
  Makten utgår från folket? Nej inte i Sverige. Regeringen och 7-klövern skiter fullständigt i oss. Jag kan inte tänka mig att de som röstat fram denna galning till statsminister och hans lakejer trodde att han/de skulle förstöra allt i Sverige. Ta bort vår kulturarv och våra traditioner. Alla länder UTOM Sverige får ha sina traditioner, sitt kulturarv, sin flagga och sin nationalsång UTAN ATT BLIR KALLADE RASISTER MMMM.
  DIKTATURENS KREATUR OCH LAKEJER har medvetet förstört och splittrat vårt land, vårt vackra Sverige med sin kultur och sina traditioner. Landet med alla vackra sjöar, röda stugor, vackra skogar, fält, midsommarstänger, valborgsmässoeldar, Jultomtar, julgranar, sill och nubbe, nyår, matkultur skall raseras.
  Jag hoppas att det kommer att finnas en regering, inom snar framtid som kommer att återställa vårt kulturarv och våra traditioner.

 2. Cialis Bestellen Kamagra [url=http://tadalafil-tablets.BuyCial.com]Tadalafil Tablets[/url] Amoxicillin And Pseudophedrine For Sinusitis Viagra Prix Suisse [url=http://leviusa.com]levitra online buying europe[/url] Viagra Free Delivery Propecia La Web [url=http://how-to-buy-cialis.cial5mg.com]How To Buy Cialis[/url] Pfizer Prezzo Kamagra Amoxicillin Trihydrate Picture [url=http://buyizot.xyz/accutane-tablets.php]Accutane Tablets[/url] Indian Generic Cialis Viagra Combien De Temps Avant [url=http://cialusa.com]viagra cialis[/url] Amoxicillin Dosage In Chicken Feed Elocon Get Amex Accepted [url=http://buyclomiphene1.xyz/clomid-online-cheap.php]Clomid Online Cheap[/url] Propecia Eficacia Foliculo Piloso

 3. Ich biete Ihnen an, die Webseite zu besuchen, auf der viele Informationen zum Sie interessierenden Thema gibt.
  [url=http://www.whorebutt.top/gallery/2535/very-drunk-sweethearts-getting-their-muffs-invaded-hard.html]Very drunk sweethearts getting their muffs invaded hard[/url]

 4. Amoxil Duo [url=http://viacheap.com]buy viagra[/url] Propecia Sale Fda Zithromax Side Affects [url=http://bpdrugs.com/cheap-cialis-20mg.php]Cheap Cialis 20mg[/url] Levitra Bologna Viagra Delle Ande [url=http://genericvia.com/generic-viagra-online.php]Generic Viagra Online[/url] Order Medstore Propecia For Men To Buy [url=http://buylevitraeufast.com/levitra-5mg-tablets.php]Levitra 5mg Tablets[/url] Viagra Brand On Line Online Propecia Cost [url=http://genericvia.com/purchase-viagra.php]Purchase Viagra[/url] Cialis E Risultati Malegra [url=http://genericvia.com/best-generic-viagra.php]Best Generic Viagra[/url] Buy Celexa Overnight Propecia Infarto [url=http://costofvia.com/purchase-viagra.php]Purchase Viagra[/url] Amoxicillin Vs Cephalexin Prix Cialis 5mg Pharmacie France [url=http://bestlevi.com/levitra-order.php]Levitra Order[/url] On Line Canadian Pharmacies Indiadrugs [url=http://cialusa.com]cialis buy online[/url] Buy Dicyclomine With Out Prescripton Cialis 12 [url=http://cialusa.com]cialis[/url] Cialis Testbericht Buy Zoloft On Line [url=http://dprixe.com]cialis buy online[/url] Kamagra Criticas Viagra Canadian Pharmacy Mastercard [url=http://cheap-viagra.viapill.com]Cheap Viagra[/url] Viagra Cialis Vergleich Where Can I Buy Fedex Provera Cheap [url=http://viagra-alternative.viasample.com]Viagra Alternative[/url] Cialis Kohlpharma Gmbh Cialis Dove Si Compra [url=http://levitab.com/map.php]Buy Levitra[/url] Dose Of Amoxicillin Yerba [url=http://levicost.com]filitra vardenafil tablets[/url] Vente De Viagra Pas Cher En Caen Clomid Cycle Menstruel [url=http://leviplus.com/buy-levitra.php]Buy Levitra[/url] Viagra Deutschland Shop Coumadine Buy Online [url=http://levicost.com]levitra online[/url] Acheter Propecia Sur Internet Comment Acheter Viagra France [url=http://viaprices.com]viagra[/url] By Viagra Without Prescription Priligy Prescrizione Medica [url=http://cialcost.com/cialis-cost.php]Cialis Cost[/url] Viagra Generico Effetti Collaterali Cheap Kamagra Oral Jelly Australia [url=http://newisotretinoin.com/accutane-60mg.php]Accutane 60mg[/url] Direct isotretinoin website no doctors consult pharmacy Cialis 20 Ml [url=http://cialusa.com]generic cialis[/url] Order Now On Line Finasteride Buy Priligy Dapoxetine Online Safely [url=http://buy-cheap-cialis.BuyCial.com]Buy Cheap Cialis[/url] Fast Quick Delivered Viagra Combictic Global Caplet Pvt Ltd [url=http://cial40mg.com/cialis-prices.php]Cialis Prices[/url] Tamoxifen Online No Prescription Drug 24h Coupon [url=http://viasamples.com/order-viagra-on-line.php]Order Viagra On Line[/url] Free Shipping Provera On Sale Online Cialis Toulouse [url=http://viacheap.com]viagra[/url] Average Dose Of Amoxicillin Direct Secure Ordering Bentyl Saturday Delivery Kingston [url=http://levipill.com/levitra-brand.php]Levitra Brand[/url] Cialis Online Canada Reviews Vente De Propecia Generique [url=http://order-cheap-viagra.via100mg.com]Order Cheap Viagra[/url] Viagra Kaufen Augsburg Indications Amoxil [url=http://propecia.propecorder.com]Propecia[/url] Cialis Tabs India Priligy Temoignages [url=http://viagra-price.viasample.com]Viagra Price[/url] Provera 2.5mg Dysmenorrhea Cytotec 200 Microgrammes Comprime Secable [url=http://buylevitraeufast.com/vardenafil-20mg.php]Vardenafil 20mg[/url] Cialis Generique Au Meilleur Prix Viagra En La Farmacia Sin Receta [url=http://leviprix.com/levitra-where-to-buy.php]Levitra Where To Buy[/url] Cialis 20 Mg Preiswert Doxycycline 500 Mg Prices [url=http://china-viagra-online.viapill.com]China Viagra Online[/url] Venta Cialis Madrid Propecia En Ligne 1mg [url=http://levicost.com]levitra 20mg prices[/url] Forum Viagra Cialis Prevacid Buy One Get One Free [url=http://best-generic-viagra.via100mg.com]Best Generic Viagra[/url] Levitra Online Paypal Walmart Cephalexin [url=http://sildenafil.via100mg.com]Sildenafil[/url] Buy Nexium 40mg Tablets Colchicine By Mail [url=http://cialbuy.com]cialis[/url] Motilium Paypal Cheap Propecia [url=http://cial40mg.com/purchase-generic-cialis.php]Purchase Generic Cialis[/url] Cialis Super Active For Sale Cialis Livraison Rapide En France [url=http://staminamen.com/cialis-5mg.php]Cialis 5mg[/url] Mejor Reloj Para Tomar Propecia World Best Online Pharmacy Review [url=http://viagra-online-prices.viasample.com]Viagra Online Prices[/url] Ward Color Amoxicillin Side Effect Fever Blisters [url=http://cial40mg.com/cheap-generic-cialis.php]Cheap Generic Cialis[/url] Zithromax While Pregnant Generic Viagra Spain [url=http://cheapest-propecia-online.propecpills.com]Cheapest Propecia Online[/url] Articulo 23

 5. I simply want to say I’m all new to blogging and absolutely loved you’re web-site. Very likely I’m want to bookmark your website . You absolutely come with incredible articles. Bless you for sharing your website page.

LÄMNA ETT SVAR