Mångkulturister – Svenska Kyrkan som bjudit in islam och ansvarslösa politiker med Socialdemokraterna i täten följd av Moderaterna som t.ex. Anders Borg är ansvariga för den pågående Islamiseringen av Sverige. De alla förkönar islam och blundar för den andra sidan av myntet som de förminskar eller inte vill veta något om i sin ignorans och okunskap. Till följd av den snabbt växande invandrade bekännande muslimska populationen byggs moskéer för fulla muggar!. Samma situation råder på många håll runtom i Sverige. Islam är redan idag sannolikt den mest praktiserade religionen och definitivt den som växer i särklass snabbast. Det är också den religion som är mest problematisk globalt, i vars spår följer diktatur, patriakala förtryck, ojämlikhet, diktatur med upplopp, kaos, etniska och religösa konflikter, krig, med sammanbrott och terrorism.

Borg: Sekulär stat inte alltid bäst.

Finansminister Anders Borg kan tänka sig ekonomiskt stöd till moskébyggen och till svensk imamutbildning. Han är inte säker på att en sekulär stat alltid är det bästa alternativet.

”Religiösa rum i det mångkulturella Sverige” togs hösten 2002 av den dåvarande Kunskapsavdelningens ledning och gällde rum för icke-kristna samfund. Rapporten från 2004 blev en orientering om den religiösa mångfaldens historia i Sverige… Till förutsättningarna hörde att sikta på dialog kring religiösa kulturarv och metodutveckling inom kulturarvsområdet genom institutionell samverkan med Nordiska museet, som planerade att dokumentera religion i det samtida Sverige.

Förstudien blev utgångspunkt för FoU-projektet:
”Religiösa rum för islam – Metodutveckling genom institutionell samverkan”.
Syftet var att pröva och utveckla metoder i kulturmiljövårdens byggnadsinventeringar och museernas samtidsdokumentation, att knyta samman perspektiv och arbetssätt.

I studien ingår två nybyggda moskéer där åtskillnad mellan manliga och kvinnliga rum klart uttrycks i byggnadernas rumsliga organisation. Genusperspektiv som rör rumsliga aspekter brukar knyta an till tesen om ”separate spheres” och gälla förhållandet mellan tillgänglighet (inkluderande) och uteslutning (exkluderande). Vi kan också tala om kvinnorummet och hur det gestaltas.

Untitled-1-1170x579_c
I muslimska länder är det ovanligt att moskéer som erbjuder en särskild böneplats för kvinnor låter dem placera sig direkt bakom männen i samma rum, något som var vedertagen praxis i Profetens moské under hans livstid. I många arabiska länder är det vanligt att mäns och kvinnors böne-platser är helt skilda åt, särskilt i mindre moskéer. Avståndet mellan de två böneplatserna varierar från moské till moské. Majoriteten av alla moskéer i muslimska länder har en särskild sal eller små rum för kvinnor i källaren, på bottenplan, uppe på en separat läktare eller i en liten byggnad bredvid moskén, med högtalare som vidarebefordrar imamens röst under bönen.

Varför finns det kvinnoläktare i moskéer?

Varför har människor suttit efter klass och kön i svenska lutherska kyrkor från 1600-talet till 1800-talets slut? – Säger rapportskrivarna ur Religiösa rum för islam – FoU-rapport. -Hur kan man vara för könsapartheid.

”I snart tre år har Rinkebymoskéns insamlingsstiftelse saknat ett avtal med Stockholm stad för att få bebygga platsen.”

För att få det behöver insamlingsstiftelsen visa att de har finansiering för moskén, som beräknas kosta 160 miljoner kronor.

Finansdepartementet har godkänt att pengar för moskén förs in i Sverige.

Svenska staten har ingen anning om vad de tar ställning till, ty det vet inget om islam i sin ignoranta naiva okunksap som de besitter, de vet inget om islam både ur historisk synpunkt och de mål muslimer har. Islam vill dominera och äga som överta hela världen. Ett sätt är att resa upp moske byggen övrallt de planterar sig!

The Koran (018:021) states: ‘Build a building over them, their Lord knows best about them;’ and those who prevailed in their affair said, ‘We will surely make a mosque over them.’

Förknippat Med Världens Ände

18:21 Vi lät dem upptäckas, för att låta alla få veta att GUDs löfte är sant, och för att avlägsna alla tvivel beträffande världens ände.* Människorna tvistade sedan med varandra om dem. Vissa sa, ”Låt oss resa en byggnad över dem.” Deras Herre känner bäst till dem. De som fick sin vilja igenom sa, ”Vi kommer att bygga en plats för dyrkan kring dem.”

This is not a direct commandment to build on a place of victory, but there is a tradition of building mosques to celebrate or symbolize victory.

Exempel; ”The al Aqsa Mosque in Jerusalem is built on top of one of the holiest sites in Judaism, the Temple Mount. The former St. Sophia’s Basilica, once the world’s largest cathedral and orthodox patriarchal basilica, was torn down and replaced with the principal mosque of Istanbul. The Cordoba mosque in Spain was a former Christian cathedral. Muslims have engaged in this practice for centuries, symbolizing their victories over the infidels.

2005 var det 15 miljoner i Europa, 2013 finns 50 miljoner, där 80 procent lever på bidrag.

The Daily Telegraph skriver; ”Since 2002, however,” the latest EU report says, ”net migration into the EU has roughly tripled to between 1.6 million and two million people per year.” The EU says employment rates for non-EU nationals are lower than for nationals, which holds back economic advancement and integration”. 

Mitt i Stockholms tidning skriver om; I nuläget ska det, enligt insamlingsstiftelse, finns det en enskild person från Gulfländerna som vill donera en miljon dollar”.

– ”Denne enskilde person har visat sig vara en prins ur den Saudiska kungafamiljen.  
Saudiarabien skänker inte pengar till moskébyggen i Europa av sitt hjärtas godhet.
Syftet är i stället att motverka att muslimer som migrerar till Europa ska assimileras.

Orsaken till varför inte muslimer vill integreras, är att det strider mot den islamska läran och den indoktrinering de styrs av!

De ser likadant ut i England där de i alla fall erkänner de som ett stort  problemen och kallar det inte för ”utmaningar” som Sveriges tafatta regering anför.

De står att läsa i brittiska tidningen Express;

‘Let’s not pretend!’ LBC host says Muslim communities are NOT integrating…

The founder of counter-extremist think tank Quilliam Foundation claimed it did not serve British Muslims for the country to pretend there was not a problem for fear of being labelled racist or xenophobic.

Speaking on his LBC show, the radio host underlined problems with integration could not be ignored and cited employment, education and prison rate issues.

”I really do believe we have to be more careful about who we let into this country and who we grant refugee status to.

Haset Sali, Australian Federal of Islamic Councils”.

I Australien hörs samma tongångar;

Islam tells Muslims not to integrate into non-Islamic countries
Many world leaders are now resigned to this fact. Singapore’s Prime Minister Lee Kuan Yew publicly
stated “we can’t integrate Muslims”. British Prime Minister Cameron, French President Sarkozy and
German Chancellor Merkel have also stated that multiculturalism has failed in respect to Muslims. In
Australia, our politicians are gradually finding the courage and support to publicly agree.

De störta med mest anhängare finansieras av saudierna; ”Diktaturstaten Saudiarabien betalar Göteborgs nya moské;

Bygget pågår för fullt på Hisingen i Göteborg. Den 25 maj står den nya moskén färdig till 100 procent finansierad av diktaturen Saudiarabien. Det är ingen slump att det är just Saudiarabien som står bakom mångmiljongåvan.

Saudiska affärsmän och myndigheter har finansierat många moskéer och andra islamiska projekt runtom i världen.
En person som har hjälpt till att förmedla saudiarabiska pengagåvor till muslimer i Norden är örebroaren Hussein Aldaoudi som jobbar för Al-Risalahstiftelsen, också chef för den religiösa friskolan Al-Salam i Örebro.

Han ser inga problem med att ett annat land betalar för en religiös byggnad i Sverige.

– Det är välgörenhetsarbete. Det är inte mission. Mission betyder att jag kommer för att göra andra som är ickemuslimer till muslimer. Det här handlar om att muslimerna ska ha en plats för att dyrka, säger han”.

Artikelbild
”När bygglovet är klart kommer föreningen att söka finansiärer.(?) Det handlar om internationella fonder och en tidigare intresserad finansiär i Dubai. Priset beräknas till 40 miljoner kronor”.

Detaljplanen för moskébygget ska antas av kommunfullmäktige. Kommunalrådet Karl Petersen (S) tror inte att fastighetspriserna påverkas av planerna.

– Om man ser på Luleås utveckling de senaste tio åren så har den präglats av mångfald, ett öppet samhälle med plats för alla. Under samma period har fastighetspriserna stigit i skyn, säger han till tidingen NSD.

S och de andra partierna i fullmäktige är för bygget. Yvonne Stålnacke pekar även på att islamska föreningen sagt att det inte blir böneutrop.

– Vi har religionsfrihet i Sverige. Politiken står bakom moskén. Vi har redan kyrkor för andra religioner. För oss är det här självklart, säger Stålnacke.

”MALMÖ. Nordens äldsta och största moské ägs av Muammar Gaddafi. Märkligt nog låtsas Bejzat Becirov, Malmös moskés vd, inte känna till detta dystra faktum”.
Så gick ägarbytet till ”Det är möjligt att det här är en libysk organisation från början. Men den är spridd över hela världen och är mycket seriös. Jag kontrollerade detta mycket noggrant innan jag lät dem ta över”, säger Bejzat Becirov, vd för moskén i Malmö.

Se klippet ”Undercover Mosque”

Pengarna från Saudiarabien kommer därför med en rad villkor och med personer och material som kan säkerställa att islam predikas i dessa byggnader på det sätt som den saudiska regimen anser är det rätta.

Det handlar bland annat om strikt iakttagande av medeltida sharialag där kvinnor saknar eget medborgarvärde, inte har rösträtt, inte får röra sig utomhus utan att ha sin make eller annan nära manlig släkting som förkläde, inte får köra bil, inte får visa sitt ansikte eller någon annan del av huden offentligt, där kroppsdelar huggs av som straff för brott, där piskning och offentlig prygling är ännu vanligare, där dödsstraff genom stening och halshuggning tillämpas och där det är förenat med dödsstraff att ifrågasätta eller lämna islam.

Bildresultat för surah al fath 48:28

Saudiarabien är heller inte det enda arabland som har muslimskt imperialistiska ambitioner för Europa. Även Libyen, Qatar, Kuwait och Förenade Arabemiraten har bidragit ekonomiskt till “svenska” moskébyggen.

Iran är en annan muslimsk diktaturstat som pumpat in pengar i Sverige med syfte att motverka en försvenskning och sekularisering av hitvandrade bekännande muslimer.

Bildresultat för one god one religion
Judging people Question: By saying ”Christians are disbelievers. Atheists are irreligious. All of them will go to Hell,” how hasty you are in sending people to Hell. From where do you get the authority to judge a person and decide that he/she will go to Hell? ANSWER It is Allahu ta’ala who states that Muslims will go to Paradise and disbelievers will go to Hell. We do not judge them. Why do some people resent it? Only those who regard disbelievers as their friends reject the above-mentioned Qur’anic verses. Hell is eternal Question: Though Ibn Taymiyyah was declared to be a non-Muslim on account of his saying, ”The disbeliever will not remain in Hell eternally,” why was Ibn Arabi not declared to be a non-Muslim on account of his saying the same thing? ANSWER That disbelievers will remain in Hell eternally has been declared by many Qur’anic verses:

Islamisternas strävan går alltså längre än att påverka utformningen av bönen och ritualerna i moskén.

Varför?

Saknas: 300 år av kamp mot prästerskapets envälde
Islam har inte genomgått de 300 år av kamp som krävdes i Europa för att etablera de sekulära värderingar, statsbildningar och samhällen som vi tar för givna.

Även i Europa hade det kristna prästerskapet under lång tid dominerat det världsliga livet (ofta i samarbete med kungamakten) och ville inte avstå från denna makt. Frivilligt.

Ett av de vapen som kyrkan använde var inkvisitionen. Denna använde även våld i form av både tortyr och avrättningar. De krafter som utmanade det kristna prästerskapet och kungar, i olika omgångar, strävade efter att samhället skulle präglas av vetenskapen och dess framsteg samt av kampen för demokratiska fri- och rättigheter.

Det var detta som gav Europa dess sekulära värderingar, sekulära statsbildningar och sekulära samhällen.

I detta skiljer sig de flesta europeiska samhällen från de flesta muslimska. Detta är och kommer att vara en växande konfliktyta inom de europeiska samhällena i framtiden. Islam – i detta exempel anser vi detta begrepp vara det rätta – har inte genomgått något som liknar dessa 300 år av kamp. Kamp mot ett prästerskap som dominerade inte bara religionen utan även det världsliga livet – för att samhället skulle präglas av vetenskapen och dess framsteg samt för de demokratiska fri- och rättigheterna.

Åsikter i den muslimska världen
Åsikter i den muslimska världen Världens muslimer är en blandad skara. Men i en ny internationell undersökning visar de sig också förenas i en djup tro och en oväntat positiv inställning till den muslimska rätten, sharia.

Om den kristna religionen har gjorts till en privatsak – och så är det till nästan 100 procent i Sverige – gäller motsatsen för islam. I många muslimska länder är inte religionen en privatsak alls. I vissa muslimska samhällen, och hos olika islamistiska riktningar, anser man att religionen ska påverka hela samhällets organisering. Dessa vill alltså organisera även det världsliga livet.

Källor:

http://www.familjeliv.se/forum/thread/70677744-hur-manga-saudiarbiska-finansierade-moskeer-finns-det-i-sverige

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/mosken-i-rinkeby-fick-bygglov/repdpnpin!RmO3TFUowk81irnB5nLnZA/

https://detgodasamhallet.com/2016/03/08/svenska-kyrkans-lidnersyndrom/

https://www.svd.se/en-kyrka-i-fritt-fall

http://www.aftonbladet.se/…/oisincan…/article12628835.ab

http://www.nsd.se/nyheter/lulea/moskplan-far-langvaga-kritik-7927326.aspx

https://www.svd.se/muslimsk-protest-mot-delad-bon

http://www.expressen.se/nyheter/s-lovar-att-samarbeta-med-sveriges-muslimska-rad/

http://arbetartidningen.se/2016/10/socialdemokraternas-kompromiss-med-islamisterna/

http://arbetartidningen.se/2016/02/i-islam-hor-politik-och-religion-ihop/

http://fof.se/tidning/2013/7/artikel/asikter-i-den-muslimska-varlden

http://www.jasserauda.net/portal/kvinnors-plats-moskeer-foer-maanga-restriktioner/?lang=sv

http://www.islamguiden.com/moskebesok.shtml#.WYfK8tIjH4Y

https://sanningenommuhammed.wordpress.com/2010/07/02/sanningen-om-muhammed/

http://www.myreligionislam.com/detail.asp?Aid=5972

https://duaat.wordpress.com/2008/03/10/how-islam-will-dominate-the-world/

http://fragaprasten.katoliknu.se/html/islam35.html

https://www.lausanneworldpulse.com/perspectives-php/73/11-2005

https://www.nyatider.nu/intervju-med-mona-walter-islam-ar-ren-ondska/

https://www.spectator.co.uk/2016/04/why-do-we-pretend-that-all-muslims-are-sweet-smiley-and-integrated/

http://www.abc.net.au/news/2015-05-19/tighter-australian-immigration-policies-needed-islamic-council/6479942

http://www.saaf.info/default.asp?pageID=411&rsid=64

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/rapport-fran-riksdagen/var-relation-till-den-muslimska-varlden-i-eus_GT0WRFR8/html

https://tommyhansson.wordpress.com/2016/08/04/hog-chef-inom-svenska-kyrkan-bara-kors-uppviglande-och-okristligt/

LÄMNA ETT SVAR